‘Duurzame energie’, een ecologische ramp…

Voor de biomassacentrale

In de spindoctoring-week op Interessante Tijden mag de meest geslaagde ‘spin’ van de moderne tijd natuurlijk niet ontbreken: ‘groene energie’, en haar evenknie ‘duurzame energie.’ Daarbij doelen we op het kappen, vernielen en rooien van bomen, gemeentegroen voor de biomassacentrale, die alleen ‘resthout uit onderhoud’ verstookt, aldus Eneco en haar verkopers van het Wereld Natuur Fonds. En dus is er nog nooit zoveel ‘onderhoud’ gepleegd op het groen als in afgelopen 10 jaar.

Leer vandaag hoe de geest van ‘duurzaamheid’-protagonisten door marketing-technieken ontstond, die in het Esalen-instituut werden beproefd. Mensen leerden geobsedeerd door ‘zichzelf’ te zijn, het gevoel over zichzelf zodat ze met ‘standpunten’ en consumptiepatroontjes een (valse) identiteit gingen kweken. Zo ontstond het systemisch narcisme van moderne Westerlingen.

Het vrolijk ronken van de kettingzaag kondigt het voorjaar aan

Resthout dat vrijkomt bij onderhoud
Door ‘onderhoud’ is in mijn gemeente de Friese Meren ook 40-50% van alle bomen en houtwallen verdwenen, of drastisch gedund. Ze slagen er zelfs in hier wilgen dood te zagen, dat er geen takken meer uit groeien: dan doe je wel hard je best.

In andere gemeentes in Nederland is het eender. Met subsidie voor boskap-energie (‘biomassa’) ontstond dankzij het SER Energieakkoord (2013) vraag, en dat schept aanbod. Gemeentes beknotten op ‘groen’. Met in 1 keer extra rigoureus hoeven ze nu nog maar eens in de 10 jaar langs te komen.

En de biocentrales vragen hout. Hoe ziet ‘onderhoud’ er dan vervolgens uit?

Onderhoud

Ook bij particulieren is bomen slopen de nationale sport, ‘lekker makkelijk’ en overheden behandelen groen als kostenpost, in plaats van een essentiële publieke voorziening: Lokale natuur, levende schoonheid die veel belangrijker is dan dat suffe Amazonewoud.

Dat bos is van Brazilië. Wij hebben genoeg aan het kleine pietsie-beetje natuur dat hier in dit overvolle land nog tussen het asfalt en de tegels groeit.

Maar Kabinet Rutte 2 gaf subsidies voor houtkachels. Er kwamen boskapsubsidies. Energiebelastingen stegen. Mensen willen op gas besparen. Gemeentes krijgen meer taken op hun bord, dan ze geld hebben. Tel dat bij elkaar op, en vraag + inkomsten schept aanbod.

Onderhoud: een boomwal maken zonder ecologische functie

In andere gemeentes is het eender. Ze zijn allen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en die voert de 2030 Agenda uit (SDG7 & SDG13). Dan gooien ze nu extra ijverig met gemeenschapsgeld richting woningisolatie en subsidie-panelen op je dak.

Voor de couleur locale giet de afdeling ‘commucatie’ (Beleids-spindoctoring) hier nog een Friestalig sausje over Brussels-Haags beleid als ‘Fryslaan Fossielfraaai’ en ‘Tuk wenjen yn Langwar’. De essentie van ‘duurzaamheid’ is dat de VNO-NCW Noord van oa Trudie Wildeboer dan op publieke kosten de eigen achterban haar zakken mag vullen.

Omdat Nederland een failed state is, een oligarchie waar de publieke zaak sinds ‘Paars’ is geprivatiseerd voor de belangen van de eindbazen (UBO’s) van het grootbedrijf.

De 2030 Agenda bij de VNG

Nu smijt mijn gemeente gul met sigaren uit eigen doos (Subsidie, ik betaal wel 700 euro gemeentebelasting). Dan hebben ze straks een alibi (je hebt de kans gehad mee te doen) om je uit naam van ‘energielabels’ te dwingen tot het aangaan van ‘groene’ hypotheken.

Je hoeft geen hogere wiskunde te studeren, om te voorzien wat een geprivatiseerde, en dus volstrekt leugenachtige corrupte overheid in dienst van ‘Het Geld’ als de Nederlandse van plan is.

Voor de biocentrale

In een boomwal na ‘onderhoud’ is geen ecologische functie meer over, een schuilplek voor vogels en wild. Loop je langs een boomwal die nog niet is ‘onderhouden’, dan vliegen daar achter elkaar twee houtsnippen voor je op, zojuist hier nog.

Reewild kan er schuilen, vogels konden er broeden. Hieronder is het einde oefening:

Forest destruction for climate protection, Drenthe Staatsbosbeheer

Even de ransuil aan woningnood helpen = ‘groen’

Al tien jaar vindt overal de verschraling plaats. Niet alleen hier, maar heel Nederland. En dat is aantoonbaar het (indirect veroorzaakte) gevolg van ‘groen’ energiebeleid, zie ook hierboven de affiche van het Nationaal Groenfonds:’Fueling the Future’ door terug naar de Middeleeuwen te gaan.

Biomassastook, even innovatief als de uitvinding van ‘het vuur’ 300 duizend jaar terug door de holbewoners. Terwijl je zou zeggen: De mensheid is tegenwoordig toch tot wat technologischer hoogstandjes in staat dan ‘bomen opfikken’…

Groene Energie, dwars door de Waddenzee en Schier

Dat is nu de kracht van spindoctoring
Zo zie je hoe je met spindoctoring mensen exact het tegendeel van de realiteit kunt doen geloven. ‘Groene’ energie =  bomen opstoken, bos kappen verkopen als ‘Fueling the Future’. Alsof de holbewoners-methode van energie-opwekking eigenlijk heel vooruitstrevend is.

De economie van de zeventiende eeuw was ook ‘biobased’, die draaide op turf uit veenafgraving. ‘Fueling the Future’ had Willem de Zwijger kunnen roepen.

‘Groene’ energie, dat is het groene buitengebied industrialiseren met windfarms, en weidevogelgebied bedekken met ‘zonnefarms’.

Al zal het bij de misschien wel zieligste meneer van Friesland, ‘energiecommissaris’ Bouwe de Boer niets dan egofilie, zelfaanbidding en narcisme zijn, of gewoon de afwezigheid van enig moreel besef, een psychopathisch en sociopathisch trekje.

En voor natuur zijn en voor ‘groene’ energie, dan ben je dubbel-goed mens, twee maal met jezelf ingenomen zijn.

Eneco

Van Gas Los, nog meer windmolens, nog meer bomen omzagen voor biomassa. Friezen zijn goed bij ‘vooroplopen in meelopen’

Je kunt als provinciebestuurder dus EN voor het volzetten van alle weideland in Friesland met duizenden hectares zonnefarms zijn. EN voor 10 duizend gruttopaar in dat zelfde land. Dan ben je dubbel deugmens, twee keer met jezelf ingenomen.

Krokodillentranen door Waddenvereniging en hun vrienden van het Fake News van Friesland; De Brusselse Courant

Je kunt als Waddenvereniging het SER Energieakkoord politiek steunen, en voor windmolens op zee pleiten, en voor de bescherming van de Waddenzee pleiten. Ben je dubbel deugmens, tweemaal een goed gevoel over jezelf, tweemaal met jezelf ingenomen.

En je kunt plots krokodillentranen huilen als het beleid waar jij voorstander van was, er toe leidt dat ze dikke kabels dwars door de mosselbanken van de Waddenzee leggen. En je vriendjes van het Fake News van Friesland, de Brusselse Courant laten je dan zonder tegenvraag de flinke milieubeschermer uithangen…

DIT noem ik Potverdomme ‘landschapspijn’, subsidie-velden waar het wemelde van de grutto’s in mijn jeugd

Toen neoliberalisme en postmodernisme het Westen nog niet hadden vergiftigd, kon je niet tegelijk twee logisch tegenstrijdige posities verdedigen. Je moest kiezen, of het 1 of het ander. In het Oude Normaal toen waarheid en integriteit nog bestonden, los van het ‘gevvvvoelletje’ dat mensen over zichzelf wilden aanhangen.

Maar het schijnt dat je ook nu ook geen man of vrouw meer bent (SDG doel 5) maar tweeslachtig moet zijn…

Dit vertelt Cindy Kroon (Vattenfall) met trots ’s avonds aan haar kindjes; Fossielvrij, sloop Robbenoordbos voor windmolens

Liegen is Het Nieuwe Normaal
Zo brengen we ‘spindoctoring’ dan met ‘groene energie’ tot de essentie terug: professioneel liegen en je daar heel wel bij voelen over jezelf. Zie mij goed mens zijn, tot ‘de goede groep’ behoren. Klassieke spindoctoring, zoals deze week beschreven volgens Freudiaanse theorie die je ego versterkt, en je tegelijk in de onderbuik streelt.

Je krijgt het waanidee geleerd dat je ‘beter dan die anderen’ zou zijn, door het gewenste narratief aan te hangen. Pas als moderne massa-mensen iets voelen dat het eerdere gevoel weerspreekt, gaan ze het inzien. Tot die tijd telt enkel ‘het gevoel over mezelf’.

Terwijl je logisch redenerend dit al 10 jaar lang kon zien aankomen. Wat is er dus mis met waarneming, rede en logica? Bestel over die bestuurlijke en morele betonrot ook de Epoque nr 11 (over de 17 sdg’s van de 2030 Agenda) Over SDG7, ‘schone energie, een smerig zaakje’.

Langweerder Ransuil knapt(e) uiltje in de zon; voor het eerst in 10 jaar zijn ze er niet meer, laten we hopen dat ’t tijdelijk is.

The Century of the Self
En dit is dus nog maar het begin van de Great Reset voor het groene buitengebied.

Conclusie: ‘duurzaamheid’ = morele verdorvenheid. Ecologische verwoesting. Massa-verarming. Privaat gewin op publieke kosten. Zie het zelf, zonder alle propaganda maar in de praktijk gebeuren, je hebt ogen en oren gekregen om te zien, hersens om na te denken. Al is ieder mens geneigd tot ‘Het Kwaad’, je bent ook tot het goede in staat.

Maar dan moet je wel (intellectuele) inspanning willen plegen, alleen met stompzinnige Joop van den Ende-tv komt het je aanwaaien. U bent heel goed zelf in staat de oplichting te doorzien, en ook zelf verantwoordelijk wanneer U dat niet wilt zien. Om kwaad te doen, hoef je enkel iets na te laten. Voor goed doen is inspanning nodig.

Huiswerkopdracht: leer over het Esalen Institute
Kijk aflevering 3 van The Century of the Self: over het Esalen Instituut en hoe doelbewust is aangestuurd op het maken van de egofiele massamens, jij met je unieke gevoelens, mensen die ‘identiteit’ ontlenen aan producten en ‘standpunten’,  immer bezig met ‘zichzelf’ als manier om maar producten te verkopen.

Je kunt ook ‘Consumed’ lezen van Benjamin Barber over de psychologie van de consumens. Iedereen lijkt steeds meer op elkaar, vanuit de waan uniek jezelf te zijn.

Zo zou je in de moderne tijd kunnen spreken van systemisch narcisme. Ieder met zichzelf vervuld, allen prooi van de zelfde massa-marketing. Met ‘de duurzamen’ valt ook niet te praten, want zolang ze zo van zichzelf vervuld zijn en menen tot ‘de betere menssoort’ te behoren, dan zijn ze immuun voor argumentatie.

Je dient te wijzen op hun morele verdorvenheid in algemene zin, het zijn eigenlijk nog geestelijk onvolwassenen, parasitair levende wezens zonder enig verantwoordelijkheidsbesef, van zichzelf vervulde narcisten kaliber Bouwe de Boer, die staatsprivileges misbruiken om anderen te laten mishandelen en zichzelf op een voetstuk te plaatsen.

Geestelijk gezonde mensen begrijpen dat je ‘ego’, ‘jezelf’ juist een hinderpaal voor levensgeluk is. Je leert liever om ‘jezelf’ te relativeren. Je ‘mening’ is ook volstrekt onbelangrijk, want daar heb je niets aan als deze niet waar is. Veel belangrijker voor identiteit is je levenshouding en de klassieke deugden.

… Kwetsbaar natuurgebied, zet maar vol

Dus: hele idee dat er iets als ‘duurzame energie’ of ‘hernieuwbare energie’ of zelfs ‘schone’ energie, ‘energieneutraal’ bestaat is propaganda-kolder. Windmolens en zonnepanelen zijn ook van ‘eindige’ grondstoffen gemaakt, gaan mee zolang de subsidie loopt, en leveren megatonnen afval op. Bewijs voor het tegendeel van deze constatering bestaat niet. Sa is’t en net oars!

Alle protagonisten van ‘duurzaamheid’ zijn dus moreel verdorven mensen. Voor hen is ‘de overheid’ de ideale werkplek om het eigen karakterfalen bot te vieren op hun slachtoffers.

6 Replies to “‘Duurzame energie’, een ecologische ramp…”

 1. Met de bril van het heden, zien we het verleden.
  Helaas zijn er nog velen die met wazige glazen rondlopen.
  Maar het komt goed.
  Er zijn poetsdoekjes onderweg!
  Dank je Rypke!!!🧐🍀

 2. Beste Rypke !

  Bedankt voor dit artikel.
  De combinatie van jouw tekst en de foto’s vindt ik fenomenaal.
  Wat de mens de natuur aandoet is niet te bevatten.
  Dit had nooit gebeurd als wij als homo sapiens geen geld tot ons
  beschikking zouden hebben gekregen. Echter we leven in een andere
  realiteit waar gekken en debielen door geld gedreven de dienst uitmaken.
  Hopelijk niet meer voor lang !

 3. Die biomassa ligt nu wel onder vuur(!) maar het volstrekt idioot dat het zo lang heeft moeten duren. Blijkbaar was heel GroenLinks en D66 stemmend (stedelijk) Nederland vergeten dat hout in de fik steken natuur kost en CO2 oplevert.

  De feiten maken duidelijk dat die hele CO2 verhaal gaat om geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld en natuurlijk cash, heel veel cash. Jou cash en mijn cash, dat moet naar de UBO’s. Uiteraard onder dwang, want ze hebben niets te bieden waarvoor je ze zou betalen.

  1. Ja, de default-positie voor ‘onderhoud’ bij Gemeente de Friese Meren is dat ‘zo kaal mogelijk’ de grondtoestand is, en dat ‘eindelijk een boomwal met ecologische functie’ het sein is voor een mysterieuze opruimdrift, alsof het landschap hygienisch schoon gemaaid moet. Niet enig natuurbesef, ‘natuur’, dat valt onder een ander loket/bordje

 4. Het is niet alleen in Langweer, dat snappen jullie ook. Ik woon in Groningen in voorheen een mooie groene wijk, waar nu systematisch massa’s bomen, vooral de grootste en mooiste eenvoudig uit de grond geragd zijn. De totaal respectloze manier waarop ook… gewoon wegslepen die hap… Het idiote idee dat die bomen opgestookt worden.
  Heel treurig… iedere keer als ik al die lege plekken zie kan ik wel huilen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *