Nepnieuws is heel makkelijk te herkennen…

Hoe bepaal je wat Nep-nieuws is? Dat is heel eenvoudig!

In de spindoctoring-week op Interessante Tijden vandaag: Hoe ontmasker je nepnieuws? Simpel: Iedere bron die uitsluitend beroep doet op autoriteit en sociaal prestige dien je met gezond wantrouwen te bejegenen. Die proberen de discussie van inhoud (‘wat’) naar ‘sociaal prestige’ (‘wie’) te verplaatsen.

Met de cursus Bullshitdetectie kun je zelf met gezond verstand en een set vuistregels leren om zin van onzin te scheiden. ‘Nepnieuws’-waarschuwers en ‘complotdenker’-uitschelders proberen je eigenwaarde neer te halen, zodat je aan (hun) Autoriteit vastklampt.

Dus gun jezelf vandaag een beter gevoel, volg de cursus en treedt toe tot de groep wakkere leukere mensen die zich niet van de wijs laat brengen.

Het productiebedrijf van het Mediapark

NEP edit het nieuws op Mediapark (…)
Even agressief als de term ‘complotdenker’ verspreidt die andere kreet van spindoctors, ‘nepnieuws’ zich over het internet, de kreet ‘infocalypse’ kwam er bij en ‘infodemie’.

De term ‘nepnieuws’ is net als het scheldwoord ‘complotdenker’ volgens de schone kunst van spindoctoring bedacht om discussie over ‘waarheid’ te verleggen naar ‘sociaal prestige’, wie het zegt in plaats van ‘wat’ beweerd wordt. Zodat ‘Gezag’ gelijk staat aan ‘waarheid’.

Ter illustratie bezochten we het Mediapark in Hilversum waar medewerkers van het NEP-productiebedrijf al een Teststraat installeerden.

Het productiebedrijf van ‘Het Echte Nieuws’ van oa de NPO en NOS heet NEP: Nepnieuws. Sommige dingen verzin je niet. 🙂 De oude NOB (het productiebedrijf van de NOS) is geprivatiseerd tot RED BEE, in handen van Ericsson. Daar huist ook Bertelsmann (uit Gutersloh DE, lees hier over dat imperium), eigenaar van RTL met haar Bertelsmann Stiftung.

Bertelsmann Stiftung is eigenaar RTL, onder leiding oud-politicus Aart Jan de Geus (tevens Triodosbank)

Het mediapark haar vastgoed is sinds eigendom geworden van Bernhard van Oranje, de pandjesbaas die ook het Zandvoort-circuit in Natura 2000-gebied mocht uitbreiden. Terwijl boeren ‘vanwege stikstofcrisis’ en Natura 2000 door zijn overheid uit bedrijf worden geduwd.

Dus wat bedoelen ze met ‘democratische rechtstaat’? Dat de geprivatiseerde overheid met twee maten mag meten?

‘Journalist’ NOS met bekdeksel op

Het Echte Nieuws, ‘De’ Wetenschap
Volgens de schone kunst van de spindoctoring, zagen we gisteren dat deze discipline van de massa-psychologie een duister mensbeeld hanteert. U bent fundamenteel irrationeel en een gevaar voor ‘het gezag’. Om ‘de democratie’ naar hun wens te doen functioneren, heb je dus ‘de juiste informatie’ nodig (die van hun) en de juiste pillen/chemie.

Want zelf bent U daar te debiel voor, zo stelt ook Kajsa Ollongren als Minister van Waarheid voor de KNAW. Dus zal ‘de staat’ meer subsidie geven, zo stelde ook Mark Rutte in Davos, aan ‘de’ journalistiek, dus de media die het gewenste narratief in de lucht houden: ‘manufacturing consent’ noemde Edward Bernays dat, de godfather van spindoctoring.

De KPN-toren die dagelijks het door de NEP ge-edite nieuws verspreidt

De spindoctoring- daaronder valt ook ‘De Echte Journalistiek'(80 procent krant = persbericht als bron)- hanteert 1 fundamenteel principe: dat sociale autoriteit voor de massa bepaalt wat ‘waar’ is. Om voor ‘de massa’ dus het ‘gewenste narratief’ te verkopen, moet je dus slechts al je energie steken in het omlaag halen van het sociaal prestige van de tegenpartij.

Daartoe dient zowel het scheldwoord ‘complotdenker’ als de term ‘nepnieuws’.

De automatische gevolgtrekking is dus ook dat er zoiets zou bestaan als ‘de’ overheid, ‘de’ wetenschap en ‘de enige ware media’. We zien hier de totalitaire ‘1 Overheid die met 1 Stem spreekt’-gedachte, kenmerkend voor alle totalitaire regimes. ‘De Partij heeft altijd gelijk’, zo zongen ze in de DDR.

Stalin-betonkolos van Nationale Propaganda Organisatie (NPO)

Sociaal Prestige als waarheids-criterium
Dat criterium ‘sociaal prestige’ is ook voornaamste toevlucht voor ‘de journalistiek’. Journalisten zijn voor 95% alfa’s zonder enige kennis van biologie, natuurkunde, wiskunde, chemie, of analytisch abstractievermogen. Dagelijks moet ‘de krant’ vol, het NOS Journaal uitgezonden.

Om dan ‘veilig’ te zitten, kiezen ze ‘de bron’ die de meeste sociale autoriteit uitstraalt, zoals ‘De’ overheid en ‘de’ wetenschap. Die is ‘waar’. Omdat journalisten zelf de kennis en verstandelijke vermogens missen, moeten ze wel op ‘de deskundige die wij het makkelijkste bereiken/het vaakste van gehoord hebben’ afgaan.

Het is dus eenvoudig je belangen te verkopen, wanneer je voor ‘de journalistiek’ maar als die ‘gezaghebbende bron’ bent geworden. (denk aan de WHO) Dat is wat het media-selectieplatform van De Staat ‘Mediawijzer’ dan ‘de’ wetenschap noemt. Die bemiddelt als Waarzegger met de Ideeenwereld, waartoe wij eenvoudige stervelingen geen toegang hebben.

Zelfs als we zelf academisch opgeleid zijn, maar dan niet in dat ene mini-specialisme van de ingehuurde ‘deskundige’…Dan moeten we onze kop houden.

Vraag het ‘DE’ wetenschap = ‘vraag het onze deskundige die we daarvoor betalen’

Alleen met prof.dr. ervoor in een specialisme krijg je spreekrecht. Hoewel: een Zweeds kindmeisje voeren ze wel weer steeds op als klimaatexpert. Dus het is maar net of hun ‘geloofwaardige autoriteit’ helpt bij dienst aan ‘De Belangen’.

‘De’ wetenschap is dus ‘de deskundigen die wij betaalden’. Normaliter is wetenschap georganiseerde onenigheid. Bij totalitaire regimes is er maar 1 wetenschap: DE wetenschap. Men bedoelt: Het sociaal prestige van academia om beleid te verkopen.

Wil hun geprivatiseerde overheid (met oud-politici als lobbyisten bedrijven) je iets verkopen, dan stellen ze bijvoorbeeld een nieuwe academische leerstoel in. Een leerstoel ‘invasieve exoten’ in Nijmegen, omdat de Europese Commissie beleid daarvoor had klaar liggen.

Een leerstoel ‘Natuurlijk Kapitaal’ (Koos Biesmeijer) omdat multinationals en NGO’s in Rio de Janeiro die privatisering van de publieke ruimte met elkaar afspraken (Natural Capital Declaration 2012)

Nu heeft De Staat zelfs al een socioloog aangesteld, Jaron Haranbam, een jongetje van de PvdA-of-erger die als hoogleraar Complotdenken meent deskundig te zijn. Terwijl ‘sociologie’ geen echte wetenschap is. Iedereen met boerenverstand boven de 40 is gepromoveerd sociaal wetenschapper, die weet hoe mensen zijn.

Dus wat weet zo’n nat-achter-de-oren-studentje nu? (welke truc gebruik ik nu?)

De NPO en de omroep die bejaarden bang en dom houdt: MAX

Bang voor de juiste onzichtbare vijanden
Zoals we in de vorige aflevering al zagen: dat benoemen van hoogleraren met een politiek mandaat, het is een verkoopstrategie van de geprivatiseerde overheid.

Dus verkoopt ‘het echte nieuws’ je nu allerlei onzichtbare vijanden die je in een staat van agitatie moeten brengen (‘crisis’): Van onzichtbaar CO2 en ‘het’ coronavirus (er zijn ontelbare corona-virussen, reeds lang voor 2020)  tot boze Islamitische baardmannen die vanaf geheime bases in verre woestijnen ons zouden bedreigen en ‘Russische trollen’…

De Kabouters met hun scherpe puntmutsen. 🙂 Ze zijn onder ons!

…ja als je het zo opschrijft denk je- wie verspreidt hier nu Nep-nieuws- …Maar het komt onweersproken als hoofd-narratief in ‘De Krant’, want ‘De Autoriteit’ zei het. Dus dan worden onzichtbare vijanden Onze Prioriteiten, “het echte nieuws’.

Terwijl de duidelijk zichtbare vijanden, die de publieke zaak privatiseren als inhalige multinationals, bonusbankiers,  Bill Gates en hun globalistische coup (2030 Agenda) onbenoemd blijven. Ook al ligt hun machtsgreep open en bloot op straat. Wie daar op wijst, die is gek (‘complotdenker’)

Wie aandacht vestigt op de zichtbare vijanden wordt dus aangevallen door de media van De Staat (NPO, Volkskrant, CIA Handelsblad, ‘factcheckers’ als ‘Kloptdatwel.nl’) Ook dat is een bekende tactiek: schreeuwen over de muis in de kamer zodat je de olifant niet ziet.

De Stalinkolos van de Staatsomroep

Overheid bang voor ‘de massa’
Het punt is dus: hoe minder morele autoriteit een overheid heeft, hoe angstiger die wordt voor ‘de massa’. Om die massa onder de duim te houden, spelen ze in op je angstcentrum, zodat ze jouw angst in eigen voordeel kunnen gebruiken.

Dat is de Bernays/Lippmann-opvatting van manufacturing/engineering consent’, de Freudiaanse gezagstheorie die je in aflevering 1 van ‘The Century of the Self’ kon leren. (zie aflevering gisteren)

De journalistiek trekt (als onbewust onbekwame groep ezels) hier het door de autoriteiten gewenste karrenspoor, waarbinnen de maatschappelijke discussie mag plaatsvinden. ‘Links’ versus ‘Rechts’, ‘Ietsje meer of minder CO2-zwendel’, ‘grote of kleine aerosolen bij HET coronavirus’. Die geregisseerde ‘dialoog’ voor en tegen helpt het gewenste narratief haar positie versterken.

Joop van den Ende hield het klapvee dom, en maakte ze donateurs van klimaatclubs die hun slavernij propageren (Postcode Loterij)

Als je de gewenste narratief maar niet zelf ter discussie stelt, dus het raamwerk van ‘De Macht’. Dan noemt het RIEC je al ‘ondermijnend’, dan ‘polariseer’ je als gevaar voor Nationale Eenheid. De bestrijder van onzichtbare vijanden NCTV stelt dat je gevaarlijke gek moet zijn (‘andere realiteitsbeleving’).

NOS Teletekst: U bent gek met uw irrationele driften (‘onzekerheden, angsten, gevoelens’), maar we tonen begrip voor u, ( = je bent een zielige gek) = Freudiaanse massatheorie van spindoctoring

Die reactie kon je ook al op NOS Teletekst lezen: u lijdt aan allerlei irrationele bevliegingen, wanneer U de leugens van Mark Rutte en zijn mkb-vernietigende maatregelen van kritiek voorziet: dat komt door de stress die uw verstand heeft benomen.

Met zo’n leugenachtige en corrupte overheid, die enkel ‘autoriteit’ (intimidatie en staatsgeweld) als argument heeft, dan is er natuurlijk geen morele noch legitieme reden om deze nog serieus te nemen.

NEP, de productiemaatschappij van het Mediapark

De leugen met prof.dr. er voor = Nepnieuws!
Dus hoe herken je ‘nepnieuws’ voor wat het is? Het is een spindoctoring- term, die de sociale autoriteit van betekenisvolle tegenspraak moet neerhalen. Opdat je weer ‘gezag’ als waarheids-criterium hanteert, bang bent voor alle ‘crises’ die de Angstfabriek der Journalistiek fabriceert in chocolade-letters.

Hoe meer totalitair een maatschappij, hoe meer geld een overheid steekt in het tegengaan van informatie die haar sociaal prestige en morele gezag ter discussie stelt. Hoe meer een overheid tegen burgers liegt, hoe agressiever ze pogen het sociaal prestige van critici neer te halen.

Daartoe is ‘nepnieuws’ als spindoctoring bedacht.

Want ‘autoriteit’,  staatsgeweld en intimidatie, is bij een dusdanig leugenachtige en corrupte overheid als de Nederlandse overheid de enige toevlucht, wanneer je reeds al je morele gezag hebt verspeeld. Neem ook het vak ‘mediawijsheid’ dat kinderen krijgen onder de directie van de vrouw van een architect: Mary Berkhout.

WIE is Berkhout nu, om uit te maken wat wel en niet waar is?

RTL NIeuws = Bertelsmann

Boek de cursus Bullshit-detectie
Wil je weten hoe je WEL tot waarheidsvinding kunt komen, dan zijn daar eenvoudige regels voor om te volgen. Waarheid is natuurlijk niet ‘wat de Baas zegt’ of ‘wat de massa geleerd is te geloven’, maar ‘waar bewijs naartoe wijst’. Dat leer je volgens de spelregels van de Cursus Bullshitdetectie, die je bij mij (als groep) kunt boeken, die is opgesteld volgens de Wildawsky-methode. (But is it True, Harvard University Press 1995)

Week jezelf dus los van ‘de massa’ en waardeer je zelf. Als je geen stront wilt eten, waarom laat je dan wel stront uit je tv en krant binnen in je geest? Dus hang niet achter de tv, maar studeer, lees, onderzoek! Voeg je zo bij een geïnformeerde elite van leukere mensen met zelfkennis, die de ruimte heroveren tussen hun oren.

Je huiswerkopdracht van vandaag is nu: 

 • Kijk aflevering 2 van ‘The Century of the Self’ van Adam Curtis, over het duister-Freudiaanse mensbeeld achter de geestverwanten van Kajsa Ollongren en haar Ministerie van Waarheid
 • Schaf George Orwell’s 1984 aan en ‘Brave New World’ van Aldous Huxley

Kennis is macht.

Autorijden is gevaarlijker dan ‘corona’

Risico’s inschatten kun je heel goed zelf
Tot slot, draait de discussie bij ‘klimaat’ niet om klimaat, bij ‘virus’ niet om virus, maar om ‘risico-perceptie’ en hoeveel goed je per euro kunt doen. En over die vraag kan ieder mens met gezond verstand meepraten, een viroloog weet van 0,00000001 procent van het leven werkeljk alles.

Jij bent minstens zo deskundig op 99,999999% van de veel belangrijkere vraag:

 • hoe goed te leven? (niveau 3 van de cursus)

De natuur heeft je heel goed toegerust om zelf te beoordelen welke risico’s je leven bepalen. Wat was afgelopen eeuw nu erger: twee wereld oorlogen en Koude Oorlog of 1 graad klimaatveraangenaming? Voor een gezond mens is een autorit veel gevaarlijker dan alle corona-virussen bij elkaar.

Dus moet je een arm amputeren voor jeuk in je vinger? Laat jezelf als mens dus niet door De Staat en haar Angstfabriek ( ‘het echte nieuws’) demoniseren tot CO2-uitstotende besmettingsbron die z’n bekdeksel op moet! Omdat een ander zijn sociaal prestige opblaast.

En zo zie je dus waarop ‘nepnieuws’-waarschuwers het hebben voorzien: je gevoel van eigenwaarde. Hoe minder zelfkennis, hoe banger en dommer, hoe eerder je vastklampt aan ‘De Autoriteit’. Het is een (massa-)psychologisch spelletje, dat spindoctoren! Maar het houdt op werkzaam te zijn, wanneer je doorziet wat ze doen.

Een andere manier om nep-mensen te ontmaskeren is: (journo-)narcisten nemen zichzelf veeeeeeeel te serieus.

5 Replies to “Nepnieuws is heel makkelijk te herkennen…”

 1. Wederom mooie foto’s,

  ik moet steeds terug denken aan “Atlas Shrugged” van Ain Rand. Alles wat we nu zien komt er in voor behalve misschien het verdwijnen van capabele mensen naar een geheime vallei? Alhoewel, misschien is Jack Ma daar wel heen! Of ist ie al weer gevonden?

  Groeten

 2. Dus “De Nationale Wetenschapsagenda” informeert over “complottheorieën” waarvan gezegd wordt dat die “niet bewezen zijn”.
  Theorieën zijn NOOIT bewezen, daarom is het juist een theorie.
  Een theorie is “een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen in onderlinge samenhang die NOOIT absoluut bewezen worden” (Popper).
  “Wetenschappers” die “het publiek” één kant van de zaak als absolute waarheid verkopen zijn geen wetenschappers maar pure charlatans.
  NEP nieuws van KUL (Katholieke Universiteit Leuven) wetenschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *