De Hel, dat is je leven eindigen bij Patyna…

Gelouterd door het vuur

Je kunt anno nu beter niet meer terecht komen in een bejaardengevangenis. Ondergetekende werd gebeld door een gevangene daar, die door COPD hulpbehoevend is. Hij heeft zelfs mensen nodig om zich aan te kleden, deels omdat ze ‘m vol gifrotzooi gooien en dan tril je helemaal. In wanhoop belde hij twee weken geleden op, omdat hij al drie maal gedwongen PCR-getest was. Zodra 1 zo’n zorgmedewerker in zo’n zorgfabriek positief is getest, dan moeten ook alle bejaarden er aan geloven.

Jezus ging door de Hel, hij onderging het lijden van mensen op aarde

Zorgmomenten voor cliënten
De volgende dag ben ik langsgegaan, even wat geestelijke ondersteuning bieden. De zorgfabriek is van Patyna. Ze ‘verzorgen’ mensen niet langer maar leveren ‘zorgmomenten’ aan ‘cliënten.’ Het is er kortom de zelfde neo-liberale hel geworden als overal in dit gevallen goddeloze corrupte leugenachtige bananenrotland.

De ‘CEO’ zal wel een riant salaris met dertiende maand dokken, maar voor afdoende personeel zou geen geld zijn. Laat staan dat dit personeel- positieve uitzonderingen daargelaten- nog enige menselijke betrokkenheid heeft. Meer van het genre ‘ik moet er nog tien wassen’, van die mobieltjeglurende onverschillige bekken, Ignorance is Strength.

De beste man had een bed gekregen, dat ze verkeerd in elkaar zetten. Zodat hij maandenlang op een scheef bed moest liggen. Om hem bij te staan hebben ze dan betaalde ‘maatjes’ van een bedrijf Home Instead.

Maar nadat 1 van die ‘maatjes’ hem als testweigeraar bij dat bedrijf had ‘aangegeven’, wilden die niet meer komen voor hij (negatief) getest was. Dus ook nog een NSB’er onder de gelederen.

Maria en Jezus in Trappistenklooster Koningshoeven (van La Trappe bier)

Deze week ben ik weer langsgegaan. Want na wat kalmering en geestelijke steun blijkt hij een scherpe geest te hebben, met een eigen kijk op theologische onderwerpen. Dus dan verrijk je elkaar.

Na met een eigen Stichting Roemenie Vandaag 15 jaar lang met vrachtbusje in dat land hulpbehoevenden te hebben bediend, kun je dus zo afhankelijk eindigen. Iedereen zou zich laten platleggen onder Oxazepam wanneer je dag in dag uit in zo’n donker hok alleen zit opgesloten.

Hoeveel mensen worden nu zo door het Rutte-regime gedwongen in eenzaamheid te sterven? Misdadigers tegen de menselijkheid dicteren nu dit land.

Koppel dat gegeven (dit kan jou ook overkomen) aan het idee dat Jezus de incarnatie van God is (zoon van God). En dat hij volgens de klassieke theologie door de hel ging. Dan was ‘de Hel’ dus de vleeswording zelf, zodat God het lijden van de mensen zelf kon ondergaan.

De staties van de kruisweg in het park. Hier krijgt Jezus zijn doods-gewaad

‘Mei elkoar’ (Die Alone!)
En zo komen we op de interessante stelling van deze dag: De Hel, waar is die? Op Aarde is het geween en tandengeknars. En wie is immers de heerser van de wereld in de Bijbelse theologie? Satan, de gevallen engel, zonder wiens teken wij straks niet meer mogen ‘kopen of verkopen’ (Openbaring 13:17).

Deze Interessante Tijden laten zich enkel nog goed in theologische termen duiden.

De technische taal in dit jaarverslag toont de harteloosheid. Hoeveel verdient de raad van bestuur?

De Hel, dat is Patyna. Als Patyna-mensen dit lezen, zullen ze als eerste bezorgd zijn over hun ‘imago’ , de merknaam. Dat ‘de afdeling communicatie’ ingeseind wordt en de juridische afdeling. De afdeling ‘Hart’ en ‘Liefde’ hebben ze blijkbaar niet, wel ‘ons jaarverslag’ met melding van ‘agressie-incidenten’ en ‘onze inkomsten’.

Mei Elkoar,… ‘Die Alone’

Ik verliet het bejaardenconcentratiekamp van Patyna, de zorgfabriek tot optimalisatie van de zorgverzekerings-inkomsten en vervolgens stond er een lijkwagen buiten. Begrafenisondernemers droegen hun bekdeksels. Mijn ouders mogen nooit zo terecht komen. Dan komen ze maar bij mij in de Abdij.

Heer kom spoedig!

One Reply to “De Hel, dat is je leven eindigen bij Patyna…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *