‘Waak op! Waarom slaapt Gij, Here’ (Psalm 44)

Hoe Allah verdween uit de Golan…

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 44, die als ‘gebed van het verdrukte volk’ in het Psalmenboek staat. Dit klaaglied werd mogelijk geschreven toen de Israelieten net in ballingschap waren weggevoerd door de Babylonische heerser (589 voor de jaartelling).

De Abdij van Langweer

De hele Psalm leest als een litanie tegen God, die het volk deze ellende zou hebben aangedaan. Op het onbeschofte af. De titelzin ken ik nog uit een liedje (alweer) van U2: Wake up, wake up Dead Man…

De JHWH is na de Ballingschap niet langer hun oorlogsgod als Mars bij de Romeinen en Ares bij de Grieken, die als in de verhalen over David als Grote Generaal zelfs directe strategische adviezen geeft voor de overwinning (‘trek voorbij de moerbezienboom’, uit 2 Samuel..).

Hij zal na de Ballingschap een ander karakter van aanbidding krijgen, meer vergeestelijkt, de Vader wordt in Jesaja pas echt genoemd (daarvoor 1 maal in Psalm 138).

..De Israelische Alpen: Mount Hermon

Maar eerst wil de Psalmist God er op wijzen, dat Hij hun ooit juist tot steun en toeverlaat was. Dat Hij die Israelieten een spirituele Sonderbehandlung gaf, die hun als volk (militair) voortrok op alle anderen:

O God, met eigen oren hebben wij het gehoord,

onze vaderen verhaalden het ons: het werk dat Gij gewrocht hebt in hun dagen,

in de dagen vanouds.

Met uw hand hebt gij volken verdreven en hen geplant, natien geteisterd en hen uitgebreid.

De Jordaan ontspringt in de ‘Israelische Alpen’

Even verderop lees je dat JHWH ooit zijn werk als oorlogsgod goed deed, zodat zij anderen naar hartelust ellende konden aandoen

Met U stoten wij tegenstanders neer, in uw naam vertreden wij wie tegen ons opstaan

Maar wat gij niet wilt dat U geschiedt…

…in regel 10 komt de wending die bijna als vervloeking van God zelf leest, waarbij de Psalmdichter zijn schaamte ten aanzien van andere volken etaleert:

Nochtans hebt Gij ons verstoten en te schande gemaakt en zijt met onze heerscharen niet uitgetrokken

voor de tegenstander hebt Gij ons laten wijken en onze haters hebben naar hartelust geplunderd,

gij hebt ons overgeleverd als slachtvee…ons onder de volken verstrooid

Gij hebt uw volk verkocht voor een spotprijs en zijt niet rijk geworden door de koopsom

In Eilat Mijn rug verscheen nog in de Frankfurter Allgemeine bij een snoepreisje in Eilat, betaald door Israel

Alsof de dichter begrip had gehad, wanneer JHWH als Goldman Sachs nog goed had gecasht op deze vuile gemene streek. (ballingschap, verwoesting tempel) De Psalmdichter wil God graag aan het contract houden, want hij stelt dat zij zich daar wel aan hielden. Dit kun je lezen als zelfrechtvaardiging:

Dit alles is ons overkomen, maar wij vergaten U niet

noch verloochenden wij uw verbond; ons hart werd niet afvallig, noch weken onze voetstappen van uw pad

zodat Gij ons in een oord van jakhalzen moest verbrijzelen, en ons overdekken met diepe duisternis

Indien wij de naam van onze God hadden vergeten en onze hand hadden uitgestrekt naar een vreemde god,

zou God dat niet uitvorsen?

Syrische bunkers met zicht op Mount Hermon,

En dan enkele regels verderop begint de Psalmdichter naar God te schreeuwen, met drie opvolgende uitroeptekens:

Waak op! Waarom slaapt Gij, Here? Ontwaak! Verstoot niet voor eeuwig!

Wat een lelijke Psalm van zelfrechtvaardiging: ‘Wij hielden ons aan het contract, maar Hij’… Het heeft nooit aan onszelf gelegen..

Al ben ik zelf ook zo: je hoeft maar op de verkeerde knop op je computer te drukken of je kop te stoten en het is al vloeken geblazen… gdvrrrrr

Dat floept er zo uit…Alsof het universum voor je eigen stommiteit verantwoordelijk is.

One Reply to “‘Waak op! Waarom slaapt Gij, Here’ (Psalm 44)”

  1. Herkenbaar. Niet alleen in het persoonlijke maar ook…waarom wordt mijn volk vernietigd o Here, wat hebben wij Friezen u ooit aangedaan, dat wij nu zo moeten lijden en zelfs op het punt staan totaal vernietigd te worden. Er blijft geen Fries meer over als ik zo om mij heen de kinderen van mijn volk Hollands, het Duitse dialect van onze bezetter, hoor spreken met een Goois dialect.

    Wat hebben wij U ooit aangedaan dat ons dit gaat overkomen? Wordt de provincie met de grootste kerkdichtheid, dat kleine stukje land waar nog maar hooguit 300.000 echte ‘natives’ wonen, door ‘vreemdelingen’ die meer dan 1000 jaar geleden ons gebied zijn binnengedrongen, uiteindelijk dan toch ‘ver-Hollandscht’? Gaan de Filistijnen echt winnen in ons verhaal? Als mijn hemelse Vader ook maar iets op mij lijkt moet ook Hij niets hebben van die Groot-Hollandsche Rijksgedachte.

    Verlos ons van den boze Heer en geef ons de wensen van ons hart. Een vrije zelfstandige Friesche Boeren Republiek waarin Uw naam geheiligd wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *