Gord uw zwaard aan de heup, O Held! (Psalm 45)

Kapel Heiloo

De Psalm van de dag, nu vanuit een onderduikadres ergens in het door de vaccinazi’s bezette Friesland, dat is nummer 45. Het is een soort loflied op de klassieke held, die militair succes combineert met gevoel voor rechtvaardigheid, en die goed bij de vrouwtjes ligt. Een beetje als in The Gladiator met Russel Crowe als ‘Maximus’, oftewel De Grootste.

De Abdij, Studiecentrrum voor Natuurlijke Historie

Alsof je vermogen als man om zacht voor vrouwen en kinderen te zijn, er juist extra toe doet wanneer je ook in staat bent om meedogenloos te zijn naar je vijanden. Als je overal een softie bent, dan telt het eerste ook niet echt.

Mijn hart geeft een goede rede op; ik zegge mijn gedichten uit van een Koning; mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers.

Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid.

Gord Uw zwaard aan de heup, o Held! Uw Majesteit en Uw heerlijkheid.

En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uw rechterhand zal U vreselijke dingen leren.

Uw pijlen zijn scherp; volken zullen onder U vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden.

Karel de Grote in raamwerk Abdijkerk van Prum

Zo’n held die zal zich voorzekerlijk flink voortplanten:

Dochters van koningen zijn onder Uw kostelijke staatsdochteren; de Koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir.

Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis.

Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder.

En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken

Vechtlust en libido zijn traditioneel een Siamese tweeling. Zo kon ook Djenghis Khan zijn DNA zo verspreiden, dat in 13% van Aziatische deelpopulaties nog zijn genen zijn over-geerfd. Bij Karel de Grote was dat niet anders.

Waarom werd hij De Grote genoemd? 🙂

2 Replies to “Gord uw zwaard aan de heup, O Held! (Psalm 45)”

  1. Waarom werd hij ‘De Grote’ genoemd? Tja…het zijn vast niet zijn kleine dunne beentjes geweest die hem staande hielden. Hij zal zijn scepter wel flink over het vrouwelijk deel der bevolking hebben doen uitzwaaien.

    Ondertussen sta ik hoog op mijn ivoren toren en laat mijn baard uit het raam hangen hopende op de rijke dochter van Tyrus die tot mijn niveau opklimt en mij komt bijstaan in mijn rechtsgeding. Maar in mij is nog steeds geen greintje liefde voor die heidense buurkinderen te vinden die mij met hun kabaal uit mijn middagdutje krijsten.

    Misschien heeft de schrijver van deze psalm nog ergens een goed gebruikt en goed doorbloed gereedschap liggen…ik vertel dat minderjarig heidensgebroed wel dat het voor een goocheltruc is terwijl ik ze lieflijk glimlachend doormidden zaag…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *