1-1-2 bellen in Grutto-stijl…Voorjaar!

Druktemakers bij Jorwert

In het ver-Mansholtiseerde agrobusiness-terrein met mestinjectie vind je ze niet meer, maar de zogenaamde ‘weidevogelkerngebieden’, daar wemelt het nu weer van de grutto’s. Wrietowrietowrieto, zoals de Lionserpolder die door boeren wordt beheerd. 

Donderjagen achter elkaar

Leeuweriken hoor je er nog zingen, een normaal fenomeen in mijn jeugd (jaren ’80) maar dankzij onder meer het mestbeleid van het LNV-Ministerie en Mansholt ‘op de groene toer’ (Club van Rome-pesterijen, stikstofgezeik) nu een zeldzaamheid.

En natuurlijk wat het broedsucces van de weidevogels betreft- zo weten alle Friese nazorgers- toen waren er nog geen buizerds, vossen, steenmarters, althans: niet in huidige dichtheid.

Buizerd kan wel een kuiken of zes per dag op

Maar dat ‘predatie’ niet alles verklaart mag ook duidelijk zijn. Anders had je al die vogels hier ook niet. Hier geen ‘stille lente’ maar een trillende lucht van voorjaarsgeluiden.

Op stoppelland zie je nog wel eens kieviten duikelen, op regulier grasland- van de zelfhatende CDA-boer die het land Roundupt om ook die laatste bloem te doden- vrijwel nooit. Rigoureuze lastenverlichting (die nutteloze milieuregels weg, de Natura 2000-directie van LNV opdoeken) en een eerlijker melkprijs, zou dat niet de extra lucht zijn die onze boeren gebruiken als dragers van het Friese land?

Of zijn we hier te nostalgisch? Als het in de (veel zwaarder bemeste) jaren ’80 wel goed kon, dat boeren om niet graag met nazorgers meewerkten… Voor de lol en liefde voor het land…

Hier brengen ze droge stalmest op, en net als in de Workummerwaard is het vervolgens een groot voorjaarsconcert van alarm-geluiden, Grutto’s die 1-1-2 bellen als een kraai voorbij vliegt, of gewoon om even wat lawaai te maken richting soortgenoten.

Onderwaterlandjes als magneet

Bij enkele onderwaterlandjes kwamen een grutto of 2-300 bij elkaar, en zodra een roofvogel langsvloog gingen ze zwenkvluchten maken. Daar komt het bodemleven omhoog, en kunnen ze zich volvreten na een lange trektocht uit Portugal en West Afrika.

Bij Amsterdam (Ouderkerk) had je bij het Landje van Gijssel het zelfde fenomeen jaarlijks.

Gruttogruttogrutto

Voorjaar!

Machtige ochtend weer gehad. De heldere geest, die notabene midden in het weidevogelgebied een ooievaarpaal had neergezet, die heeft ‘m weer weggehaald. Zo’n ooievaar loopt systematisch een kuikenweiland af, en gulpt zo al die kostbare grutto-jongen naar binnen.

Alarm…

Broedende kievit (Workumerwaard)

Nu al die katten nog afschieten.

In de Workummerwaard vonden we gisteren weer kemphanen. Dat lijken me arctische vogels, die doortrekken naar het noorden. Ze waren ook totaal niet schuw, je kon ze van dichtbij fotograferen:

Kemphaan, vrouw, dus eigenlijk de Kemphen

De kemphaan maar zonder die hardrock-haardos die ze bij toernooi-gevechten op hebben.

Kemphanen waren net als watersnippen vroeger ook ‘normale’ weidevogels…Dankzij Mansholt en nu CO2-politiek, inclusief de stikstof-leugen van multinationalprostituee Carola Schouten zijn alle omstandigheden voor neergang versterkt.

Het valse ‘Rabobank-groen’ is de grootste bedreiging voor natuur.

Wie voor weidevogels is, die is tegen ‘klimaatbeleid’ (CO2-zwendel, zonnefarms, lastenverzwaringen, boerengrond-opkoop) en dient dat luid en duidelijk uit te spreken.

Herhaling via de leugenfabriek der journalistiek maakt een leugen niet meer waar, zoals je halve waarheden ook niet moet optellen maar vermenigvuldigen.

Kievit, man…

Er is geen andere keuze. Klimaatbeleid heeft niets, nul, nada met natuurbescherming uit te staan. ‘Natuurorganisaties’ die met de CO2-zwendel meedoen zijn dus moreel en technisch failliet.

Dat is geen ‘mening’ of ‘mijn opvattingen’ maar observatie, constatering, een logische redenering. Ik hoef geen mening te hebben. Het is gewoon waar en niet anders. (Sa is’t en net oars)

Klimaat bestaat immers niet als de kievit in het veld en de grutto in de lucht: het is een statistische constructie (gemiddelde weer over dertig jaar ergens in een regio). Een statistische constructie, een getalsgemiddelde kun je niet beschermen.

Scholekster Mantgum

De CO2-zwendel van de corrupte ambtenaar Bouwe de Boer met zijn Fossielfraaai Fryslaaan (VNO-NCW-Noord in CO2-jasje) is de grootste vijand van de groene ruimte van Friesland ooit, zie daartoe – en bestel- ook de Epoque 11(SDG7 ‘Schone Energie, een smerig zaakje’).

‘zonneweide’ was eerder weidevogelgebied, is dit geen ‘landschapspijn’?

Klimaatpolitiek is de nekslag voor de resterende natuur in Nederland en daarbuiten. Dat is geen ‘mening’ maar logische constatering. En Sicco Mansholt (zeker PvdA!) is de meest schadelijke man voor de Europese (agrarische) natuur ooit geweest. Links werkt altijd averechts.

OerFryslan, Jorwerd, de Redbadkerk

Maar vanochtend dus even geen gezeur en politiek. Maar alleen natuur, natuur en nog eens natuur. Oer-Fryslan, ons eiland Westergo op z’n best. Gruttogruttogrutto, je kon je nog even terug in de tijd wanen, nog maar 1 generatie geleden naar het Oude Normaal in weidevogelland.

4 Replies to “1-1-2 bellen in Grutto-stijl…Voorjaar!”

  1. Zonneweide, daar lag je vroeger toch gewoon te zonnen?
    Keek mijn ogen uit bij foto pracht boerderij omgeven door zwaaipalen en de moderne zonneweide!
    Gruwelijk!

  2. Mooie foto’s, doet me weer denken aan vroeger, jaren ’70 vorige eeuw. Kievitseieren zoeken, polsstokspringen, enorme einden sjouwen door weilanden en bossen. Doet de jeugd dat tegenwoordig nog wel? Misschien kijken ze naar een plaatje van een kievit op hun telefoontje terwijl ze zittend plassen met een knoedeltje op hun hoofd.

    Geen idee wat de meisjes vroeger deden, maar wij waren altijd met 4-5 andere schoolkameraadjes het veld of het bos in. Deze foto’s doen mij bijna nostalgisch terugblikken. Toch maar weer eens proberen over een hek te komen, voordat alle land straks volstaat met zonde-panelen voor die zonaanbidderij-energiecultus.

    1. Een stap in het land , zonder de benodigde papieren , kost € 90,— plus een strafblad , daarom zie je geen kinderen meer in het land.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *