‘Hij brengt volken onder ons’… (Psalm 47)

Omaha Beach met zicht op Point du Hoc waar de US Rangers een Duitse positie bestormden..

De Psalm van de dag is nummer 47, die je kunt lezen als een lofzang na een militaire overwinning op je vijanden. In de Oud Testamentische traditie verschilt de Heere vaak niet veel van Odin bij de Germanen, een oorlogsgod die succes en verlies bepaalt op het slagveld.

De tekst van Psalm 47 kun je vergeestelijken tot een tekst bij Hemelvaart (vers zes van deze Psalm ‘God is opgevaren onder gejuich’ wordt daartoe gerekend), maar de kale tekst lijkt vooral een jubel na militaire successen:

Neem regel 3-4

Want de Here de Allerhoogste is geducht, een groot Koning over de ganse aarde

Hij brengt volken onder ons, natien onder onze voeten

Point du Hoc, hier landden 90 US Rangers die de rots beklommen. Heldenmoed, echte kerels…

En vers 9

God regeert over de volken, God is gezeten op zijn heilige troon

Checkpoint Jericho: De Zionistische vlag verbeeldt een territoriale claim op ‘Lebensraum’ tussen Eufraat en de Nijl

Wanneer je gelooft dat je uitverkoren volk van de enige echte God bent, en je zou al je veldslagen verliezen. Dan zou je uit de geschiedenis verdwijnen. We gedenken hierbij de Pruisen, een Slavisch volk dat door Duitse Kruisridders werd uitgeroeid.

Waarna die Duitsers de naam ‘Pruisen’ zelf overnamen. Dus als je God niet met je mee strijdt, dan is er niemand om later nog van die God te getuigen. Het enige dat iemand koning maakte in de geschiedenis was militair succes, de ‘adel’ of ‘aristocratie’ is niet voor niets naar de oorlogsgod Ares vernoemd…

Net als het krijgersvolk van Indo-Europese origine, de ‘Ariers’…

7 Replies to “‘Hij brengt volken onder ons’… (Psalm 47)”

 1. Leuk, die laatste alinea. Daarom wil ik meer weten over de Chazaar Joden.

  Maar eigenlijk wil ik het helemaal niet weten.

  Het is Jezus, die kwam en de verbinding tussen mens en God heel maakte sinds de verbrokenheid na het verlaten van het paradijs.
  De ellende uit het O.T. is een uiting van die verbrokenheid van.
  Brandoffers (aflaten) dacht men nodig te hebben om God gunstig te stemmen. Het was Jezus, die zei dat het anders moest. Domme, kwaadaardige katholieken met hun aflaten.
  De Joden leven eigenlijk nog steeds in hun eigen gebrokenheid!

  Ik twijfelde om SGP of Jezusleeft te stemmen. Ik ging maar voor tactisch dus SGP. Ega heeft PvdD gestemd (leuk heh die schijnbare tegenstelling).
  Het moet wel echt anders in deze wereld. Ook al zegt mijn fatalistisch hart dat we al te laat zijn. Edoch de wereldse maat is dus niet de maat!

  Dus vrienden, kies het goede pad en schrijdt standvastig voort, Hem tegemoet.

  1. In mijn boekenkast staan over de Khazaren/Chazaren o.a. “The Thirteenth Tribe” van Arthur Koestler (ik meende een Joodse Trotzkisten-professor) en “The Jews of Khazaria” van Kevin Alan Brook (historicus en genetisch genealogy consultant). Wel belangrijke info teneinde een beter plaatje te krijgen over de geschiedenis van dit soort ‘joden’/ proselieten.

 2. Het is soms lastig te duiden over welk tijdsbestek de Psalmenschrijver heeft heeft. Deze tekst zou misschien ook op het komende ‘Millennium’ kunnen slaan. Maar zeker is dat het voor die tijd is waarin het geschreven is, met daarbij nog een een 2e vervulling in het toekomstige. Maar het blijft een mooi Psalm met zinnen als ‘al gij volken juicht Gode met een stem van vreugdezang’. Wie wil dit nou niet? Ik zou niets liever willen dan dat iedereen de straat op zou rennen in God in aanbidding zou aanroepen of toezingen. Het wordt weer tijd voor een opwekking in het Noorden, misschien Allah, excuses, à la, Nijkerkse of Aaltense beroeringen?

  Mooie foto van Ohama Beach overigens, maar ik moet iedere keer wanneer ik die naam hoor denken aan die left-wing-loony Gorden Brown (geparafraseerd: Scotland is not for the Scots, but for everybody: tijdens Schots referendum) die op een speech tijdens een bezoek van Obama aan Groot-Brittanië deze ‘geallieerde’ aanvalssector “Obama Beach” noemde, zonder dat er ook maar één persoon uit de gehele linkse media naar kraaide. Was het toentertijd Boris Johnson of een andere ‘conservatief’ geweest dan was het huis te klein geweest en was hij nog vaker dan nu, en vaak terecht, voor randdebiel uitgemaakt.

  Die Teutoonse kruistochten hebben heel wat heidenen de kop gekost, de Wenden woonden meende ik vroeger toch ook langs die noordelijke kustlijn ten oosten van het huidige Duitsland. Ik zal het nog eens nalezen. Ik heb nog een boek liggen over de opkomst het ondergang van het Pruisische Rijk geheten: “Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947”, daar zal ongetwijfeld iets in staan over deze kwestie.

  Toch doet de term ‘aristocratie’ weer vermoeden dat die Bijbeltekst op het komende 1000-jarige Rijk slaat waarbij wij, als Gemeente Gods, met ‘ijzeren roede’ samen met Hem zullen heersen over de heidenen. Weer een 1000-jarig Rijk en deze keer ook nog eens een ‘Iron Kingdom’….de duivel wordt alweer zenuwachtig, net als in 1933 toen zijn synagoge uit haar machtsposities werd gezet.

  De mannen met ‘God Mit Uns’ op de belt-buckle zijn natuurlijk na een wereldwijde hetze/propagandacampagne en scheepsladingen Rothschild-geld uiteindelijk wel verslagen door hun Amerikaanse Golem die op 6-6-6 ‘Obama Beach’ opstormde. Die getallenleer-Kabbalah symboliek blijft belangrijk voor ze, die mensen van de Babylonische Talmud.

  1. 6-6-6 staat natuurlijk voor 6 juni 06.00 uur in de ochtend. Natuurlijk kun je zeggen, ‘ja maar, het stond eerder die ochtend gepland maar dat ging niet vanwege het slechte weer’. Maar ik ga er van uit dat ‘óf, de duivel heeft zijn ‘kinderen’ op ‘zijn tijdstip’ 666 laten aanvallen door een storm te veroorzaken zoals die op het meer van Galilea, zodat ze niet eerder konden gaan,

   ‘óf, God heeft de storm doen opkomen en op deze 666-tijd doen stilleggen om op deze wijze de gehele wereld te laten zien dat Hij hiermee de tegenstanders van het populistische/pro-referendum, pro-natiestaat, pro-Christelijke, pro-middenstand, anti-woekerrente, pro-familie economische/politieke systeem, in het nog steeds meest Christelijke land in het hart van Europa heeft ontmaskerd.

 3. Zware kost deze aflevering….geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar ! . Ik hoop dat er nog wat humane toekomst overblijft.
  Omaha beach: “echte kerels” maar dan ook arme kerels. Pointe du Hoc was een blunder van het opperbevel, de ver dragende kanonnen waar het eigenlijk om ging waren niet operationeel of nog niet geplaatst. Uiteindelijk hebben een aantal venijnige duitse mitrailleurs nesten voor onevenredig en onnodig veel slachtoffers gezorgd. Dit werdt pas jaren later bekend gemaakt, daarna kwam Hollywood ,saving private Ryan enz…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *