…’God zijn heilige berg’… (Psalm 48)

..De Israelische Alpen: Mount Hermon

De Psalm van de dag vanuit De Abdij is nummer 48, een soort jubelzang op God en zijn heilige berg Sion, die de vijanden van het volk Israel de stuipen op het lijf zou hebben gejaagd. Alle religies rond de Middellandse Zee kennen heilige bergen die ze met de goden verbinden. Denk aan de Olympus van de Griekse goden, maar ook de Hindoes en het (Tibetaans) Boeddhisme kennen het fenomeen heilige berg als godenzetel.

Groot is de Here en hoog te loven

in de stad van onze God zijn heilige berg

Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde

is de berg Sion ver in het Noorden

Schwaben, Zwarte Woud Met de Alpen op de achtergrond

Wie Jeruzalem bezocht moet wel moeite doen daar een grote berg te onderscheiden, die aan het profiel in de Psalm voldoet. Het dichtste dat bij de omschrijving komt van ‘de berg Sion, ver in het Noorden’ is Mount Hermon in de Israelische Alpen. De bergen die de Zion-isten in oorlog met Syrie buitmaakten, en waar sindsdien de VN Vredesmacht patrouilleert (hoewel op de top dus een militaire basis van de Sion-isten huist)

Het Zion-isme vernoemt zich naar hun heilige berg.

Mount Muckish, Donegal

De Ieren hebben hun eigen heilige berg als bedevaartsoord, Craogh Patrick, waarop Sint Patrick in het jaar 441 veertig dagen zou hebben gevast. Als voorbereiding op Pasen, dat komende zondag valt.

Zuiderzee vanaf Reade Klif

De Friezen hebben ook een heilige berg: It Reade Klif van 12 meter hoog, met daarop de granieten negerzoen van het Fries Nationalisme. Het is de reputatie van de berg die de hoogte maakt, de mate waarin je de berg ziet, danwel moeite doet ‘m te zien. Zo hoog is immers ook de Olympus niet, vergeleken met de Alpen en Himalaya.

De Psalm vervolgt:

God doet in haar paleizen zich kennen als een burcht.

Want zie, koningen kwamen bijeen, zij trokken gezamenlijk op;

zodra zij het zagen stonden zij ontzet, werden verschrikt vluchten weg

Reade Klif

Probeer dus eens niet zo pseudo-‘nuchter’ te zijn. Verbeeldingskracht regeert de wereld, niet uw beperkte voorstellingsvermogen ingekapseld in narcisme, gij door massamedia geknede geest. (wat IK nie ken of ooit heb gezien da is tur nie)

Who the F### are YOU…

Een gelijk punt maakt ook JK Chesterton in ‘Orthodoxie’. Leven in de sprookjeswereld, het hele leven is als een sprookje, alles is betoverd. En zo kun je een andere realiteit dromen dan je wordt aangereikt door anderen, een werkelijkheid die meer waard is om na te streven.

Geloof kan letterlijk bergen verzetten. Zonder de gedroomde berg Zion ook geen Zionisme en dus geen Israel vandaag. Om een klein voorbeeldje te noemen. De Bijbel beschermt je dus tegen een ziekte die ‘beperkt voorstellingsvermogen’ heet.

Haaahahahahah, ja jij weet alles al haaahahahahahah

2 Replies to “…’God zijn heilige berg’… (Psalm 48)”

 1. Zo, even allerlei bagger van Dienst Justis aan de kant geschoven om even te kijken wat er nog meer over Psalm 48 opgemerkt kan worden.

  Ik zie dat de schrijver al opgemerkt heeft dat het hier om Jerusalem gaat. In de Psalm is te lezen dat het hier gaat om de aardse stad, die ten gronde gaat, omdat zij slechts een stoffelijke afspiegeling is van de stad die eeuwig is, het hemels Jerusalem dat eens in de toekomst uit de hemel gaat neerdalen in al haar glorie, omdat God in haar woont.

  De aardse stad moet geschilderd, vastgelegd worden ter herinnering voor het nageslacht of eventueel gefotografeerd worden, staat opgemerkt in vers 14, want dit aardse Jerusalem is vandaag de dag al 2x verwoest. Eén keer door de Babyloniërs en één keer door de Romeinen in het jaar 70 na Chr. Ze zal nog een 3e keer verwoest worden, door de heidenen vertrapt worden als we de geschriften mogen geloven.

  Maar het hemels Jerusalem, Sion, de Berg Gods, zal door God bevestigd worden in eeuwigheid. Het aardse Jerusalem is ‘verloren’, vanwege de zonden van een volk bij God weggevallen. Hoog in het noorden, gelegen aan de zijden van het noorden staat er in vers 3.

  Ook de satan, Gods tegenstander, wilde zich plaatsen boven de sterren Gods lezen we in Jesaja 14: 13 “Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden”.
  Maar de Almachtige stopte hem, de Bijbel leert ons dat ‘promotie’ niet uit het Oosten, Zuiden of Westen komt, dan komt zij van uit het Noorden, bij God vandaan.

  Het ‘noorden’ is dus ‘omhoog’, boven de tempels van de afgoden in de bergen, de berg Gods, Sion, is het hemelse Jerusalem, de eeuwige stad Gods waarin Hij woont. En dat zijn wij, Christenen, God woont in ons. En wij in Hem, als ware Sionisten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *