‘Van Gas Los’-maffia (Alliander) formateur (…)

De Literatuur voor vandaag…

Hoe corrupt het Nederlands staatsbestel is, de in 1987 opgerichte Stichting Machiavelli – een mengsel van Haagse topambtenarij, kartelmedia en kartelpolitici- wrijft het er voor iedereen nog eens in met een Spindoctoring-prijs voor twee ‘wetenschappers’ Diederik Gommers en Marion Koopmans.

Een voetstuk in Nieuwspoort voor twee vaccinverkopers die Nederland in Lockdown hielpen houden, die de Horecaholocaust faciliteerden en die de laatste resten sociaal cement hielpen vernietigen.

Het openlijk cynisme van de stichting erkent dat Nederland door lobbyisten, corrupte ambtenarij en grootbedrijf wordt geregeerd. Dus gaan we vandaag in ‘De Heerser’ van Machiavelli lezen, favoriet boek van Napoleon en Stalin.

Openlijk cynisme als deugd…

Nederlandse ‘elite’ is maffia
Het elkaar fêteren is in zichzelf al een spindoctoring-truc. Je geeft mensen uit je eigen netwerk zo meer sociaal prestige, deels doordat je een persmoment maakt waarin jouw handlangers op een voetstuk worden gezet door jouw mediavriendjes.

En zoals ieder spindoctor weet, nemen mensen in kuddes iets voor ‘waar’ aan op basis van sociaal prestige.

Dat is basisregel 1 bij spindoctoring. Niet wat je zegt doet er toe bij tot ‘massa’ gemaakte populaties, maar wie. Zo kon de tot ‘corona’ omgedoopte griep (we moeten geloven dat Influenza plots is verdwenen) immers in 1 jaar ook heel Nederland vernietigen, het Nieuwe Jaar Nul brengen, zoals de Rode Khmer hun transitie noemde in 1975.

Ridderzaal van Failed State NL

Het bestaan van de stichting Machiavelli zelf getuigt al van het cynisme, waar Nicolo Machiavelli als politiek strateeg om bekend stond. Voor de absolute proleten onder mijn volgers, die niets van historie weten (schaam je en doe er wat aan): Machiavelli leefde rond 1500 in huidig Italie, waar concurrerende families in stadstaten elkaar bestreden. Denk aan de Borgia’s of de Medici’s.

Net als bij de maffia gaat het er niet om hoe, maar dat je de macht krijgt en houdt. Zie daarover ook de ex-maffiabaas Michael Franzese, die christen werd na een tiental jaren in de gevangenis. (Opgesloten dankzij Robert Giuliani als aanklager)

Typisch dus mensen die ‘hoe word ik een rat’ in de boekenkast hebben staan. Satanisme = zelfaanbidding, materialisme en moreel relativisme. Geen wonder dat je in goddeloos Nederland nu al openlijke christenvervolging hebt.

Directeur RVD zit er in, dus de verkoper van Rutte

Openlijke middelvinger naar het stomme volk
De Stichting Machiavelli is een openlijke middelvinger richting de volksdemocratie, en openlijke erkenning dat er geen onafhankelijke media bestaan.

Want de stichting bestaat uit een mengsel van ambtenarij, zoals de baas van de Rijksvoorlichtingsdienst, karteljournaille (RTL, NOS, Volkskrant) en kartelpolitci, met het grootste politieke Haagse Lobbybureau Public Matters (2001 opgericht) als sponsor.

Gevestigd naast het Ministerie van Economische Zaken. Hun zelfbeeld is dat jij en ik het eigenlijk zelf verdienden om uitgezogen te worden, dan had je het maar net zo slim als zij moeten aanpakken. De geestesgesteldheid van ‘de rat’.

Het Rode Pil-schema: Zoals Nederland nu is georganiseerd

De stichting is slechts de openlijke brutale erkenning dat Nederland geen Demo-cratie is, regering door en voor het volk, maar een Lobbycratie, lobbyisten en hun vriendjes bij de ambtenarij regeren. Met op de achtergrond het grote geld van de UBO’s, de bovenbazen van het grootbedrijf en de familie Van Oranje die verderop aan de Bezuidenhoutse weg wonen.

Lobbyisten regeren. Dat zijn in Nederland meestal oud-politici die bij bewezen goedgunstgheid aan de UBO’s overal commissariaatjes krijgen. Zie daartoe ook ons schema van de Koninklijke Oligarchie NL. Je moet wel heel erg in hun massamedia geloven om te menen dat Nederland een ‘democratische rechtstaat’ is.

We zijn een maffiacratie. Het geld en de leugen regeren. Er is geen morele noch legitieme reden deze leugenachtige corrupte overheid nog 1 seconde serieus te nemen. Ik erken ook de regering niet langer als legitiem.

Geen democratie maar Lobbycratie, Public Matters = Stichting Machiavelli

Van Gas Los formateur
Het cynisme in Nederland komt al naar voren in de operatie ‘van gas los’, een letterlijke toespeling op ‘Van God Los’. Dat een volk met het beste gasnet ter wereld plots van aardgas af moet, terwijl de Duitsers juist aan het gas gaan. Zodat de installatiesector (UNETO-VNI) kan cashen van Doekle Terpstra en de Rabobank met gedwongen ‘groene’ hypotheken (voor financiering) kan binnenlopen.

Rabobank (denk ook aan Barbara Baarsma’s Rabo Carbon Bank) stort zich namelijk op de handel in CO2-aflaten.

Rabobank handelt in hete lucht, met jouw ‘duurzame’ hypotheek als onderpand

En terwijl ze kuntmestfabriek OCI Nitrogen (DSM AGRO) in bedrijf houden, die per ton ammoniakproductie het jaarverbruik van een klein huishouden opmaakt. Het motto in Den Haag is kort maar krachtig ‘Fuck de burger’. Van God Los.

Zo kun je ook verklaren dat de president-commissaris van Alliander (die moeten U en mij van gas los rukken voor 40 duizend euro onkosten per woning) en Eerste Kamer-senator Annemarie Jorritsma formateur van het nieuwe Rutte-Kaag-kabinet kan worden, samen met een minister (Wouter Koolmees) die nog als minister in functie is.

Wouter Koolmees (D66) maakt ieder die zich ‘anders’ gedraagt als ‘bijvoorbaat verdacht’ met zijn SYRI-systeem (Systeem Risico-indicatie)

En wel de D66- minister die met het Systeem Risico-Indicatie iedere burger bij voorbaat verdacht maakte.

Waar eerder de Minister van Waarheid, Polder Pot (Kajsa Ollongren) als minster die taak kreeg toegewezen, de Minister die alle oppositie met censuurwetten de mond moet snoeren.

Zoals nu al openlijk gebeurt tegen parlementariers van de politieke oppositie. Zoals Wybren van Hage die zijn Linkedin-account kwijt raakt, en wiens optredens bij zowel Ongehoord Nederland als bij Flavio Pasquino’s Blackbox voor de verkiezingn direct door Youtube werden gewist.

Oftewel, directe beinvloeding van de verkiezingen door Big Tech bedrijven, die het Kartel steunen. Youtube pusthe immers wel agressief reclamefilmpjes van zowel Sigrid Kaag als van Mark Rutte. Dus wat zien wij nu:

DE ZITTENDE (ONTSLAGEN) REGERING (Ministers) MET HAAR LOBBYISTEN EN BELANGEN HERBENOEMT ZICHZELF

Zelfs Hugo Chavez in Venezuela of Mobutu in Congo had nog niet zo onbeschoft gehandeld.

Populaire cartoon die de Red Herring Omtzigt de volksheld illustreert

Valse hoop doet totalitaire regimes voortleven
Geheel buiten alle parlementaire regels om vindt dus de nieuwe formatie plaats, waarbij wij moeten geloven dat een regering die net nog haar ontslag aanbood, zo weer overtuigend kan worden herkozen. Terwijl het plebs voor het greintje valse hoop nog de Omtzigt-Redherring krijgt opgediend

Zolang je geestesleven is gekneed door  HUN massamedia (die in de stichting deelnemen) zul je nooit een andere realiteit kunnen voorstellen, dan wat je tegenstander je aanreikt. Altijd re-ageren, en reageren is achteruit zien, terwijl regeren vooruit zien is.

Immers, valse hoop doet totalitaire regimes voortleven, op die wijze accepteren mensen ook hun openlijke gevangenschap met Lockdown en zelfs Avondklok, het greintje hoop dat ‘het straks weer voorbij zal zijn’.

Zouden mensen inzien dat er geen enkele hoop is, dan zouden ze in opstand komen. Maar valse hoop houdt ze onder de knoet.

Rules for Radicals, Saul Alynski: Opgedragen aan de ‘eerste radicaal’, Lucifer

Het doel (macht) heiligt (alle) middelen
Voor ‘rechtse’ goddelozen is Machiavelli wat Saul Alinsky’s ‘Rules for Radicals’ (1971, opgedragen aan Lucifer) is voor linkse activisten. Een van iedere moraliteit gespeende handleiding om macht te verwerven en behouden, vergelijkbaar met Edward Bernays zijn spindoctoring-technieken gebaseerd op de massapsychologie.

Hoe manipuleer je mensen.

De achterflap van mijn eigen editie (Arbeiderspers 1976) van ‘De Heerser’ stelt dat zelf al vast:

…Machiavelli geeft in zijn verhandeling richtlijnen voor het beleid van de heerser als deze zijn zetel ongestoord wil behouden.

Hij doet dit aan de hand van eigentijdse en aan de oudheid ontleende voorbeelden ter illustratie van het goed of verkeerd toepassen van de door hem gestelde gedragsregels, welke ten dele amoreel zijn en niet vrij lijken van een grote dosis cynisme.

Parlement houd volk en adel in toom
Een mooi voorbeeld vind je beschreven op blz 142, over hoe de Koning van Frankrijk zijn macht bestendigt, door zelf een Parlement op te richten. Zo houdt hij aan de ene kant de concurrerende adel onder de knoet, en zo houdt hij ook het volk af van rebellie.

Een van de best georganiseerde en best bestuurde rijken (Dus rond 1500 RZ) van onze tijd is Frankrijk. Daar vindt men tal van goede instellingen, waarop de vrijheid (soevereiniteit RZ) en veiligheid van de koning berusten. De belangrijkste daarvan is het parlement, en he gezag dat daarvan uitgaat.

Want omdat de gene die dat rijk ordende, de eerzucht en de onbeschaamdheid van de machtige families kende, vond hij het noodzakelijk dat deze een bit in de mond kregen waarmee ze in toom gehouden werden.

En omdat hij van de andere kant de op angst gebaseerde haat van het volk tegen de adel kende, wilde hij het volk een zekere veiligheid verschaffen. Maar hij wilde niet dat dit een speciale taak van de koning zou zijn, die hij namelijk moeilijkheden wilde besparen die hij kon krijgen met de adel wanneer hij het volk begunstigde, en met het volk wanneer hij de adel begunstigde.

Daarom riep hij een derde rechtsprekende instantie in het leven, die buiten de verantwoordelijkheid van de koning de adel aan banden kon leggen en het volk de helpende hand kon bieden.

En deze maatregel had niet beter en verstandiger kunnen zijn, en niets droeg meer bij aan de veiligheid van de koning en van het rijk. Hieruit kan men het opmerkelijke feit afleiden, namelijk dat zij die die hoogste macht uitoefenen, de onplezierige dingen moeten laten opknappen door anderen, terwijl ze zelf de plezierige dingen voor hun rekening hemen.

Joh, je verwacht het niet…. Hier ligt het programma Rutte-Kaag 2030 vast

Lees Machiavelli zelf, en kijk het filmpje dat Huig Plug maakte over de valse zichzelf fêterende elite van dit land. Wij geloven dat Bijltjesdag komt, dat wij nu uitgedaagd zijn eens zelf op te staan. Heb je vijanden daarom lief!

Machiavelli geeft hier ook vele voorbeelden van, en het zwaard dat je hanteert kan ook eenvoudig tegen je gebruikt worden. Tegen ratten bestaat ook rattengif.

Consumeer alvast niet langer hun media, maar steun je eigen en haal Epoque 11 in huis over Rutte-Kaag 2030. Zodat je niet langer op hun stropoppen reageert. Reageren is achteruit zien, regeren is vooruit zien.

Oh ja, wist U dat Corien Wortmann Kool (CDA, Trilateral Commission) 420 miljard euro van het ABP Pensioen Fonds nu door het klimaattoilet gooit? Alle namen staan genoteerd in het grote boek. En bijltjesdag komt.

 • Er is geen morele of legitieme reden deze leugenachtige corrupte overheid nog serieus te nemen. Noch is er een morele of legitieme reden de zittende of komende regering nog als wettig legitiem te erkennen. Het is een maffiabende.

Maar behoudt dus wel je rust en je relativeringsvermogen. Ontspanning is kracht, verkramping en woede is onmacht. Zie ook het manhaftige optreden van de veteranen die de ‘wappies’ op het Museumplein beschermen, en als je man. bent vraag jezelf dan af: tolereer ik dit nog, ben ik een dweil of een warrior…

4 Replies to “‘Van Gas Los’-maffia (Alliander) formateur (…)”

 1. De “elite” gaat voorbij aan de maffia, omdat de maffia nog de professionaliteit heeft om de inkomstenbron van hun slachtoffers te ontzien. Rekening houdend met toekomst perspectief van hun business. Elite gaat door tot het laatste bot is versplinterd, inclusief pensioen.

  Zodoende is elke overheid een zichzelf verstikkend kankergezwel geworden, opdat deze compartimenten van de NWO-piramide zullen verdwijnen. Voor de elite blijft dan een platte hierarchie over, zodat zij direct heersen over mensen, die denken dat ze (natuurlijke) personen zijn.

  Wij zijn hiervoor in de jaren 2013, 2014 en 2019 al gewaarschuwd door de paus. De waarheid recht in ons gezicht: “de duivel bestaat als een persoon”.

  Wij moeten ons als mens bewust worden, dat we geen persoon zijn, maar alleen een acteur van dat masker. (=persona) Wij zijn geen werknemer van Corporation State of the Netherlands, Corporatie Europa, Corporatie UN of Corporatie WEF, wanneer wij dat niet willen.

  Wij zijn in (art. 1:1 BW) als mens vrij en BEVOEGD tot burgerschap. Niet VERPLICHT!
  Geen enkele “dienstverlening” hoeven we te dulden. (art. 1:2 BW)

 2. Op de lagere school (in mijn geval lichtjaren geleden), zaten bij mij in de klas heel veel kinderen die geen tv in huis hadden, de ouders van die kinderen waren daar op tegen, want de tv, dat was de duivel zeiden ze.
  We deden daar altijd wat lacherig en schamper over thuis, maar achter af gezien hadden ze toen al volkomen gelijk.
  eigenlijk schaam ik mij daarover een beetje met terugwerkende kracht, dat ik die mensen toen niet echt serieus nam.
  De tv aanzetten zonder dat ik nu binnen tien seconden allemaal ogen en driehoeken zie lukt mij niet meer, de duivel is all over the place.
  de ogen en driehoeken kunnen kopen wat ze willen, zelfs het meest kapitalistische sportevenement ter wereld de F1 is gekaapt door soros.
  TV – WEG ERMEE.
  ik gebruik hem al plm 6 maanden uitsluitend als monitor, en dat bevalt heel erg goed.
  Ik probeer op mijn eigen kleine manier uit de handen van de ogen en driehoeken te blijven en vraag aan onze Here Jezus Christus of Hij mij daar mee wil helpen zo vaak als ik kan.

  1. Recentelijk vond ik in mijn ouderlijk huis nog een oude doos met daarin wat buttons en opnaai-emblemen van wat hardrock/heavy-metal band die ik vroeger wel kon waarderen, Motörhead, Iron Maiden, dat soort. Maar ook vond ik nog wat stickers 45 jaar geleden besteld bij de heer Prosper Ego, van het Oudstrijders Legioen en Stavast uit Berkel en Rodenrijs, met daarop teksten als: “Kijk uit voor de rode hersenspoeling op uw TV” en ‘Rood is goed voor de liefde, niet voor de toekomst” en nog een quote van Churchill over het feit dat het socialisme het evangelie van de afgunst is en dan nog wat rake opmerkingen hierover.

   Ik plakte ze op de TV (heit lilk) wanneer ik ’s nachts (zogenaamd) voor school, naar alle actualiteitenrubrieken zat te kijken terwijl de rest van de familie al op bed lag. Brandpunt, Hier en Nu, Televizier en Achter het Nieuws ((VARA) keek ik vanaf mijn 13e, ‘moest’ zogenaamd van school, maar het was puur mijn eigen interesse. Gelukkig haalde ik altijd hoge cijfers (8-10), dus ik kwam er mee weg. Lekker laat opblijven en alle actualiteiten bekijken. Wat wil een kind van 13 nog meer? Geweldige tijd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *