‘Gelijk de dieren, die vergaan…’ (Psalm 49)

Losdorp, Groningen Gothic

De Psalm van de dag vanuit de Abdij is nummer 49, die je als een vorm van spot kunt zien richting alle drukdoeners die zich op macht en rijkdom beroemen. Ze plassen geel en zullen het graf in dalen, hun rijkdommen zullen ze niet mee nemen. Zo’n Klaus Schwab (World Economic Forum) heeft ook niet lang meer voordat hij ter helle zal varen…

Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil,
wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen?
Zij vertrouwen op hun vermogen
en beroemen zich op hun grote rijkdom.

De mooiste Groningen Gothic tot nu ligt dus in Slochteren

En verderop:

Hun diepste gedachte is dat hun huizen voor eeuwig zullen bestaan,
hun woningen van generatie op generatie;
zij noemen de landen naar hun naam.

Toch blijft de mens, in al zijn aanzien, niet bestaan;
hij wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.

Deze weg die zij gaan, is hun dwaasheid;
toch scheppen hun nakomelingen behagen in hun woorden. Sela
Als schapen zet men hen in het graf,
de dood zal hen weiden.

Groningen Gothic Losdorp

En tot slot:

De oprechten zullen in de morgen over hen heersen,
het graf zal hun gestalte doen wegteren, ver van hun woning.

Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf,
want Hij zal mij opnemen. Sela

Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt,
wanneer de eer van zijn huis groot wordt,

want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen,
zijn eer zal hem in het graf niet nadalen.

Al prijst hij zich in zijn leven gelukkig,
al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet,

toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen;
voor altijd zullen zij het licht niet zien.

De mens, die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft,
wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.

Groningen Gothic

Al die drukdoenerij over je status, bezit en aanzien. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *