‘Wat beroemt gij U op het kwade’ (Psalm 52)

De Abdij van Langweer

De Psalm van de dag vanuit De Abdij, dat is nummer 52. Wat verklaart hoe politici – die gekozen zijn om voor ‘het volk’ op te komen- meteen knipmessen worden voor de heersende groepsdruk en tribaliteit in de Tweede Kamer?

Ze besluiten niet op basis van een eigen waardenstelsel dat ze eigenwaarde geeft, dus letterlijk ‘eigen waarden’. Dat begrip wordt veel te vaak uitgelegd als ‘zelf-waardering’, of zellufvurtrouwuh. Onderschat niet de invloed van het Freudiaanse kwak-geloof, dat ego (‘das Ich’)-versterking de demonen van je onderbewuste in toom zou houden. 

Statiegang Heiloo

Aanbidding van je eigen (ge)lijk
Onbewust zijn moderne mensen allen (tot op zekere hoogte) Freudiaan (en dus Nietzsche-aanhanger), en beleven ze iedere dag als therapie voor zelf-realisatie door egoversterking via eigen-waarde. Een geloof dat dagelijks blijft teleurstellen.

Want wat heb je aan de aanbidding van je eigen toekomstige lijk? Dan heb je geen normen en waarden maar wormen en maden.

Al die lullige zelfaanbidding maakt mensen alleen maar zwak. Het maakt politici tot bedrijfslobbyist beloond met een commissariaatje, wanneer ze maar vaak genoeg knipmesje speelden voor ‘De Belangen’ in de Tweede Kamer. Andermaal, ze hebben geen ‘eigen waarden’, behalve ‘ik’ en dus ‘geld’, de bestaanssubstantie van het vlees.

Anno 1930, het lot dat iedereen wacht.

Bij hen allen- die na het veroveren van een positie van invloed direct meebuigen met de heersende groepsdruk, daarvoor lijkt deze Psalm geschreven

Waarom beroemt u zich op het kwaad, geweldenaar?

Gods goedertierenheid duurt toch de hele dag!
Uw tong bedenkt enkel schadelijke dingen,

als een geslepen scheermes dat bedrieglijk werkt.
U hebt het kwaad lief boven het goede,

de leugen boven het spreken van recht. Sela
U hebt lief alle verslindende woorden

en een tong vol bedrog.
Maar God zal u voor altijd afbreken;

Hij zal u grijpen en wegrukken uit de tent,

ja, u ontwortelen uit het land van de levenden. Sela
De rechtvaardigen zullen het zien en ontzag hebben;

zij zullen om hem lachen en zeggen:
Zie, de man die God niet tot zijn kracht maakte,

maar op zijn grote rijkdom vertrouwde;
hij was sterk geworden door zijn schadelijk handelen.

Bidden met muilkorf op. Nou ja, je kunt ook beter je mond houden…

‘Op zijn grote rijkdom vertrouwde’, dat duidt op karakterzwakte. Ook jij die Bonus accepteren ‘want je hebt er toch recht op’.

Zonder eigen waarden -transcendent, dus los van je eigen (ge)lijk- ben je zwak, en buig je eenvoudiger mee als ergens een zak geld rinkelt of aantrekkelijke positie. Die aanbidding van het eigen (ge)lijk, zou wel eens de hoofdkwaal van NL kunnen zijn.

Dat je ‘eigenwaarde’- een vertekend zelfbeeld- verwart met eigengemaakte waarden.

Scholekster Mantgum

Die eigengemaakte waarden vragen de toepassing van moed en discipline. Juist wanneer het niet ‘loik’ is of ‘goed vvvvoelt’ moet je ze toepassen. Fuck Your Feelings. Zoals soldaten zich voelden bij het verlaten van de loopgraven, letterlijk in de broek schijtend. Of je wordt uitgelachen.

Zodra je in een positie van invloed komt, zul je anders de zelfde teleurstelling voor anderen worden. Met je eiguhwaarduh, dat door Sigmund Freud uitgevonden Zelluf-Vertrouwuh.

Wie beweert te ‘lijden aan’ de Freudiaanse uitvinding ‘onzekerheid’, die is in werkelijkheid realistisch over zichzelf. Dan ben je gewoon te zwak voor een positie van invloed. Je kunt los van je gevoel van het moment dan geen abstract, rationeel ideaal hoog houden, tegen je gevoel in.

4 Replies to “‘Wat beroemt gij U op het kwade’ (Psalm 52)”

  1. Niemand van die lieden die deze psalm nodig zijn ter correctie of overdenking zal hem ooit lezen. Sigrid Kaag? Die dan vervolgens op de knieën stort en uitschreeuwt: “O, God…wat heb ik gedaan…ik ellendig mens.” Dat gaat niet gebeuren. Of Rutte? Die zal het tekstgedeelte in deze psalm voor hem bedoeld ‘God zal u voor altijd afbreken’ gewoon lachend wegwuiven. Daar komt nog bij dat er voor iedere ‘weggebroken’ Rutte’ weer een paar andere linkse ‘trutte’ verschijnen.

    We worden ook niet meer geregeerd door goede of slechte koningen, dat maakt nu niet meer uit. Er hangt boven iedere troon en regeringszetel een beleid bedacht door dienstknechten van satan aangestuurd via hen die daar vatbaar voor zijn. De agenda staat vast en politieke partijen die willen regeren mogen er op inschrijven.
    Daarom zal een partij als het FVD of de PVV, ook al heeft zij 50 zetels, nooit aan de macht komen. Uit de overige honderd zetels worden gewoon 75+ gezocht die de VN/EU-agenda voor die regeerperiode willen ondersteunen.

    Het ‘Eva-geslacht’. Die de autoriteit van het manlijke terzijde schoof. De bèta die op de stoel van de alfa gaat zitten. De man die overval vervangen moet worden door alles wat maar geen vaderhart kan hebben. God is geen vrouw, God is geen kind, God is geen vreemdeling voor ons, God is onze Vader en zulke leiders hebben we nodig. Een beleid dat een ware afspiegeling van het vaderhart van God is.

    Victor Orban is hier een goed voorbeeld van. Voor de rest is het dun gezaaid in Europa. Misschien Salvini nog. Maar hier in Nederland zullen ze, als er al ergens één te vinden is, vooral preventief worden voorkomen. Hier geldt dan natuurlijk weer dat vervloekte voorzorgsprincipe. Waar je ze bij massa-immigratie nooit over hoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *