‘De mond van leugenaars zal gestopt worden’ (Psalm 63)

Kerk Altmark

De Psalm van de dag uit De Abdij van Langweer is nummer 63. Het begint met een lofzang op de kracht die de levende God je geeft wanneer je niet naar je eigen bekrompen inzichten handelt maar je open stelt. En vervolgens constateert de Psalmist dat daarmee dat ‘die mij naar het leven staan om dat te verwoesten’ door hun eigen kwaad ten onder zullen gaan.

Je moet de aanraking van de levende God hebben meegemaakt, om te weten wat het is. Vergelijk het met de diepste ontroering, als wanneer je eerste kind is geboren, of in mijn geval mijn neefje.

Daarom schiet ik ook nog steeds vol, wanneer ik er weer aan terugdenk:

O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.

Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd,
Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.
Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen.

Zo zal ik U loven in mijn leven,
in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.
Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden;
mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.

Friese kampvechters in kerk Westerwijtwerd

Mensen, dat is echt, denk ook aan het liedje ‘amazing grace how sweet the sound, that saved a wretch like me, I once was lost, but now i’ve found, was blind, but now I see.’

Dat is een realiteit mensen, die tot het diepste van je ziel door dringt, mijn geliefden, laat je niet voor de gek houden door seculier-fundamentalisten en mensen van streng liberale gezindte, materialisten, die niets dan wat holle woorden en lege spotternijen uitbrengen vanuit een afgestompt hart.

Teleurstelling in ‘het leven’ is nog geen hoger inzicht, rancune is geen ‘nuchterheid’. Alleen De Liefde is echt, dat wat tot je hart doordringt en het open vouwt. Maar, zoals de Psalmist ook constateert leven we in een gevallen wereld, waar kwaad en vijandschap het nog voor het zeggen lijken te hebben:

Maar dezen, die mij naar het leven staan om dat te verwoesten,
komen in de laagste plaatsen van de aarde.

Men zal hen neer doen storten door het geweld van het zwaard,
zij zullen de vossen ten deel zijn. (‘een prooi worden van de vossen’, waarschijnlijk jakhalzen, die kun je horen giebelen als tienermeisjes, wanneer je in de Negev woestijn bent RZ)

Maar de koning zal zich in God verblijden;
al wie bij Hem zweert, zal zich beroemen,
want de mond van de leugenaars zal gestopt worden.

Voor het zingen de kerk uit…

..de harde realiteit is dat ik nog veel bagger, staatsterreur en andere ongein over mij heen zal krijgen, en allen met mij die het satanische Rutte-regime wederspannig zijn.

Het enige dat ik kan doen, is de juiste Krachtbron aanboren om dat te kunnen weerstaan. Met de Psalmen zie je dus dat je helemaal geen vage oosterse spiritualiteit nodig hebt, zo’n lullige Intratuin-Boeddha voor je ramen. Wij hebben in onze eigen Westerse traditie een rijkdom.

In plaats van je vertrouwen in politieke partijen te stellen: Doe daar wat mee!

2 Replies to “‘De mond van leugenaars zal gestopt worden’ (Psalm 63)”

  1. “Teleurstelling in ‘het leven’ is nog geen hoger inzicht, rancune is geen ‘nuchterheid’. Alleen De Liefde is echt, dat wat tot je hart doordringt en het open vouwt.”. Dat is exact waar het om draait. Dat je in deze donkere wereld in alle omstandigheden de liefde kunt vinden maar ook kunt geven. Het symbool van open handen is niet alleen voor ontvangen, maar ook voor geven.

    In het ‘normale’ leven is dat al moeilijk genoeg. Het is ook precies wat ze ons op het moment proberen te ontnemen.

  2. Ja, die Intratuin-Boeddha’s zie je overal in tuintjes, boekenkasten of vensterbank staan. Je wordt er niet goed van. Siddartha Gautama (klinkt als een Groninger) die zijn gezin in de steek liet om ‘verlichting’ te vinden. Ja, da’s een mooi voorbeeld, zo’n knakker die bij vrouw en kinderen wegloopt om al ‘zoekende’ tot de meest verheven vorm van ‘geestelijke masturbatie’ te komen. Meer is het eigenlijk toch niet? Ook al zo’n leugenaar die zo aan zijn figuur/model te zien zichzelf de mond al goed ‘gestopt’ heeft, terwijl ‘wiif en neiteam’ waarschijnlijk op een dakpan moesten knagen.

    Zolang de ‘vader der leugenen’ nog aanwezig is zullen zijn ‘kinderen’ zijn woorden verkondigen en zijn bevelen opvolgen, zoals wij ook onze Vader, de Vader der lichten, hopelijk goed mogen verstaan zodat wij voor Hem als goede dienstknecht mogen functioneren. Ieder naar zijn eigen kennis, kunde of genadegave.

    Het ‘leven’ kan je soms zwaar slaan, maar ook je eigen geloofsfantasieën over hoe God je had moeten helpen of hoe Hij het had moeten doen, maken dat je meerdere malen gedurende je beperkte levenstijd de handdoek in de ring wilt gooien of nog erger…

    Maar God heft je ook weer op en verkwikt je weer voor de volgende ronde. Aanbidding is belangrijk. Gewoon een uurtje per dag apart zetten voor God en jou. Niet eens klagen over wat er gebeurt want Hij weet immers alles al. Alleen maar op audiëntie bij de Koning en Hem lofprijzen. Aanbidt Hem en je zult verfrist worden met een hemelse verfrissing en luidkeels lachen om je vijanden. Het werkt bij mij altijd. Maar de ‘beelden’, de ‘impressies’ en de ‘dromen’ en bijbehorende ‘woorden’ die in je worden uitgestort zijn ook bemoedigend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *