‘Recht spreken met gerechtigheid’ (Psalm 72)

Het bootje van Bea van O.

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 72, 1 dag na Koningsdag een gebed van Koning David voor het koningschap van zijn zoon Salomo. Dat die rechtvaardig, machtig en wijs mag zijn. Zo’n gebed heb je ook nodig voor de nieuwe machthebbers van dit land, nadat de pathologische leugenaars en criminelen die ons nu ‘besturen’ zijn opgeruimd, Hugo de Jonge en handlanger Rutte.

Want je kunt wel ‘het systeem’ veranderen, maar als je waardeloze mensen aan het roer krijgt blijf je immers in de stront zitten. Het is niet ‘terrorisme’ of ‘de islam’ of ‘de ander’ of ‘het klimaat’, het zijn de eigen mensen tussen ons in, de nihilisten en waardeloze mentaliteit waardoor we het bestuur krijgen dat we verdienen.

Die mensen komen immers uit een sociale omgeving die hen als zodanig accepteert. De Bijbelse historie zit ook vol met dat verval. Immers, na Salomo in het boek Koningen noemt de Bijbel ook een reeks misdadigers als opvolger die het koninkrijk weer te grabbel gooien:

O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

Kabinet van de Koning

Verderop komt een vergelijkbare passage terug, die benadrukt hoe belangrijk rechtvaardigheid als eigenschap is voor een koning:

Want Hij zal de arme redden die om hulp roept,
en de ellendige, en wie geen helper heeft.

Hij zal de geringe en arme sparen
en de ziel van de armen verlossen.

Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.

Zeg maar iemand die de toeslagenaffaire WEL accuraat zou afhandelen, dat topuje van de ijsberg die ‘leugenachtige corrupte overheid’ heet in deze Failed State van Koning Willy van O.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *