Alleen samen overwinnen we staatsterreur…

De kracht van Interessante Tijden bleek gisteren bij de komst naar het politiebureau Joure van 25 lezers vanuit het hele land, van Overijssel tot Amsterdam, die steun kwamen betuigen tegen de operatie ‘Frame Rypke tot klassenvijand’ van Rigje van der Heide, de OM-officier die het behaagt mij met allerlei bij elkaar gezochte zinsnedes aan een strafblad te helpen. Dus naast haar collega Pieter van Rest, die eveneens het criminaliserende pad bewandelde om een CO2-zwendelaar tegen mijn taalgebruik te beschermen.

De CD die mij bijna aan een nekhernia van het headbangen hielp

Heavy Metal
Rigje van der Heide weigert zowel mij de afgenomen verklaring toe te sturen, als om mijn verzoek te voldoen de verklaring in te trekken. Dat verzocht ik in overleg met vrienden, omdat er geen jurist bij aanwezig was. Maar Rigje van der Heide verklaart dat tot ‘officieel stuk’. Je moet nu ieder stukje woordkunst juridisch wegen, omdat Rigje van kwade wil is en over mijn rug heen carriere wil maken.

Wel had ik Binnenhof-watcher Huig Plug bij me als waarnemer bij het verhoor.

Die stelde al vast, dat er allerlei totaal irrelevante vragen werden gesteld, alsof Rigje van der Heide zo wil verleiden tot het doen van uitspraken waarmee ze munitie vinden om op je te schieten. Tot het verdienmodel van Interessante Tijden aan toe, alsof ze een manier zoeken om mij armlastig in een camper te krijgen.

Voor Rigje van der Heide hebben we – naast de Bijbel- daarom als leestip ‘Het OM in de Fout’ van Ton Derksen.

Sinds die rechtsfilosoof dat boek schreef, is het enkel erger geworden bij het OM en het Ministerie van ‘Justitie’. Rigje van der Heide doet aan Public Interest Litigation, vergelijkbaar met de Urgenda-zaak. De Staat of een ngo die door De Staat wordt gefinancierd (hier een discriminatiebureau, dus een club linkse gekkies) werpt zich op als beschermvrouwe van een abstractie als Het Dier, Het Klimaat, De Gekwetste Groep.

Zonder dat iemand van die groep of abstractie daar om kan of hoeft te vragen. Het is dus Self Interest Litigation, zo arrogant zijn dat jij weet wat het publiek belang zou zijn, dat je dat ook ongevraagd meent te kunnen verdedigen.

Begrijpend lezen zijn ze bij het OM niet bijster bekwaam in, laat staan begripvol lezen. We kunnen daarom de CD citeren, die voor mij ‘metal’ definieerde: And Justice for all:

Seeking no truth, winning is all, fight it so grim so true so real

Nu wordt de soundtrack van je jeugd dus het lijflied van je volwassenheid. Ik wil overigens nog een Metal-album maken als bassist, heb al verschillende thema’s gecomponeerd op bas en toetsen. Nu maar hopen dat ‘justitie’ dan de teksten niet gaat screenen of ze D66-proof zijn 🙂

Kijk, dit is toch een mooie CD-voorkant:

Voorkant van een Metal-CD met Gregoriaanse metal…

Mongooltje
In zekere zin ben ik altijd een mongooltje gebleven, naief, dat je van het goede in mensen blijft uitgaan, je denkt/hoopt dat je er altijd op een menselijke manier uit kan komen. En anders wens je elkaar God’s zegen, en scheiden je wegen. Wanneer de aarde 40 duizend kilometer van omtrek is, dan is er geen reden elkaar lastig te vallen, de 1 kan in Groningen gaan wonen, de ander in Friesland, en je kunt elkaar heerlijk met rust laten.

Maar wanneer mensen eenmaal van kwade wil zijn, heeft het tonen van goede wil geen enkele zin.

Rigje van der Heide bekwaamt zich in het uit context rukken van woordkunst en woordkeuze, indikken tot ‘strafbare uitingen.’ En vervolgens kunnen ze dan over je rug weer punten scoren bij collegae. Zoals agenten op het aantal uitgeschreven bekeuringen worden afgerekend.

Framing is alles bij het moderne OM, ‘justitie’ dient vooral de carriere van haar werknemers, wanneer zij over ‘samenleving’ praten bedoelen ze ‘onze belangen’.

Mogelijk in opdracht van leidinggevenden boven haar, zoals Gerrit van der Burg van het college van procureurs generaal van het regime van de pathologische leugenaar Mark Rutte. Die zijn immers actief bezig om alle oppositie tegen het regime te criminaliseren.

Zie ook hoe ze bijvoorbeeld de bankrekening van Viruswaarheid lieten blokkeren. Over helden gesproken, Jeroen Pols is een held voor mij, dus voorbeeld.

Nieuwe gesigneerde Epoques komen uit!
Wanneer je met zulke kwaadaardige mensen te maken hebt, dan kun je niet langer naief zijn, hen aanspreken op hun menselijkheid. Dat ze zoveel moeite troosten om mij te criminaliseren, dat komt niet uit de lucht vallen.

Dat is beleid van deze gecorrumpeerde overheid, waarvan ik de leugens en misdaden met mijn werk blootleg.

Zoals klokkenluider bij Justitie, Huig Plug, ook de misstanden in het Schevenings gevangenisziekenhuis aankaart. Ik doe dat dan bijvoorbeeld bij de CO2- en windmolenmaffia. In de Epoque nr 11 kun je lezen hoe die zwendel in elkaar steekt, en waarom CO2-beleid verkocht als ‘groen’ juist zorgt voor Stille Lente:

 • de grootste ecologische ramp ooit door mensen aangericht in Europa (SDG Doel 7 ‘Schone Energie, een smerig zaakje’)

Alleen via een totalitair regime kun je de CO2-agenda doordrukken, en dat regime is nu met hulp van bangmakerij over een virus in 1 jaar gerealiseerd. Dus bestel ook een gesigneerde Epoque 11, en zo kun je helpen bij het financieren van een zeer bekwame advocaat die Rigje van der Heide van juridische repliek kan voorzien.

Het contact is al gelegd. We moeten nu denken, alsof we in een oorlogs-situatie leven. Lullig, ik wil dat niet, maar mijn vijanden loeren op mij. Alsof het regime zenuwachtig wordt, omdat steeds minder mensen hun leugens geloven, en steeds meer mensen wakker worden:

Voor IT-lezers oude kost, maar wie nog in de oude media gelooft weet dit nog allemaal niet

Dank lieve mensen allen die ons steunen
Dank lieve vrienden dat jullie die moeite doen, en zelfs drie uur voor het bureau bleven staan voor steunbetuiging. Dat is nog eens wat anders dan een beetje vanuit je luie stoel ‘boeh’ roepen op Facebook en het daar dan verder bij laten. Jullie geven zo het goede voorbeeld, nu kan ik zelf en ook anderen niet lager inzetten wanneer een broeder van ons in nood is.

En dat moet de spirit zijn. Zo leren we weer een gemeenschap te zijn, waar De Staat en haar liberalisme alle natuurlijke verbanden afgelopen halve eeuw juist verwoestte.

De Abdij van Langweer

De zondagspreken van Interessante Tijden die Rigje van der Heide nu wil criminaliseren die dragen daar ook aan bij. We zijn als De Abdij van Langweer zo een online-kerk geworden voor mensen die wel God zoeken, die de Bijbel meer serieus willen nemen dan zichzelf, maar die het in de eveneens gecorrumpeerde kerken (PKN, je kunt beter zeggen dat je niet in God gelooft dan dat je niet in de overheid gelooft) niet meer konden vinden.

Met D66 in de regering zal onze godsdienstvrijheid als christenen steeds verder ge-elimineerd worden en ik beschouw de aanval van Rigje van der Heide op mijn zondagspreek als exponent daarvan. Ik gaf al aan dat ik geen ‘mening’ hoef te hebben, ik zoek naar waarheid. Vrijheid van gedachte en godsdienstvrijheid zijn bij die zoektocht een onvervreemdbaar grondrecht.

Het liefste zou D66/’Jusititie’ het christendom verbieden, en flankerend beleid over ‘discriminatie’ helpt ze bij het verder insnoeren van de religieuze vrijheid van reeds door de media en hun goddeloze overheid vervolgde christenen (zie Urk).

Daarnaast zijn we slachtoffer van ambtenarij die persoon en persoonsbelang niet van het ambt kunnen scheiden. Door mijn werk mag nu al die rotheid en corruptie aan de oppervlakte komen, en daarvan zal ik dankzij Rigje van der Heide verslaggever voor jullie zijn.

Het zijn Interessante Tijden!

3 Replies to “Alleen samen overwinnen we staatsterreur…”

 1. Hallo,

  Jammer dat ik niet in Joure heb kunnen staan tijdens je bezoek aan het politiekantoor.
  Had mij graag bij de ‘enkele ‘andere actievoerders/steuners gevoegd.
  Als je geen facebook of Twitter hebt, of wilt onderhouden dan lees je bijvoorbeeld niet gauw dat dat een politieke partij een verkiezingsbetoog houdt in een grote stad.
  Ik denk dat vele anderen hetzelfde denken. Die bijvoorbeeld niet continue naar Den Haag kunnen gaan om actie te voeren.

  Stel je voor. Zomaar duizend medestanders. Maar dan had de politie waarschijnlijk niet meer de verhoren kunnen doen in Joure. Ik begrijp dat je dit niet zelf kan en mag orkestreren, maar het komt ook niet van de alternatieve mediakanalen.
  Er zijn heel veel burgers die meer willen doen om actie te voeren, maar van vele alternatieve media beheerders/beheersters geen geluid krijgen.
  Vele telefoonnummers en e-mailadressen zijn bijvoorbeeld wel bekend.
  Het kan ook via via vanuit alternatieve media.

  En Blue Tiger Studio……waar zijn de petities voor bepaalde zaken? Met zoveel kijkers zoveel macht te behalen.

 2. Via BTS heb ik Ryke en Huig samen met dappere strijders gezien.
  Hulde aan allen die daar waren en degene die deze dapperen steunen

 3. We kennen het joodse volk uit de bijbel maar wie is dat joodse volk dat Nederlands spreekt heden ten dage?
  Rigje van der Heide beweert dus dat mensen in Nederland die van joodse afkomst of joodse religie zijn één groep vormen met één groepseer en één goede naam.
  Het lijkt mij dat Rigje van der Heide aan het discrimineren is; in ieder geval volgens haar eigen ‘normen en waarden’.
  Wie is die groep en wat is hun eer en goede naam?

  Mordechai Krispijn, van joodse afkomst, heeft ergens op internet gezegd (ik vermoed tijdens zijn interview bij de Blue Tiger) dat het wat hem betreft prima is om vergelijkenissen met de WO II te maken omdat die overeenkomsten nu eenmaal bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *