‘De aarde vreesde en werd stil’ (Psalm 76)

Prikkeldraad als grootschalige toepassing stamt ook uit de Eerste Wereld Oorlog, daarvoor dienden heggen meestal als erf-afscheiding

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 76, een militair klinkende lofzang op de Allerhoogste die als de ouderwetse oorlogsgod van de Israelieten wordt bezongen, de Heere, net als Mars van de Romeinen en Ares bij de Grieken. Ieder land met eigen cultuur had zijn eigen (oorlogs)goden, het idee van de christelijke God die juist pacificeert is van veel recenter datum.

U bent schitterender en machtiger
dan de roofzuchtige bergen.

De heldhaftigen werden beroofd
terwijl zij sluimerden en sliepen,
geen van de strijdbare mannen
vond nog kracht in zijn handen.

Door Uw bestraffing, o God van Jakob,
vielen strijdwagen en paard in een diepe slaap.

U, ontzagwekkend bent U!
Wie zal voor Uw aangezicht bestaan, zodra Uw toorn ontvlamt?

U liet een oordeel uit de hemel horen;
de aarde vreesde en werd stil,

toen U, o God, opstond ten oordeel,
om alle zachtmoedigen van de aarde te verlossen. Sela

Want de woede van mensen zal U tot lof zijn,
wat aan woede overblijft, zult U beteugelen.

En dan in Ieper de gevallenen gedenken in de Eerste Wereld Oorlog

Al kun je dat godsbeeld van de vredesvorst uit deze Psalm dus wel halen, hij die de zachtmoedigen’ te hulp komt door de sterken te verlammen of in slaap te brengen.

Dit is niet het idee dat je krijgt wanneer je de Richteren leest of de Heere uit de Samuel-boeken en de Koningen. Daar is De Heere gewoon de militair adviseur van de Israelieten, die bijvoorbeeld David directe strategische adviezen geeft als Grote Generaal, als ‘trek op achter de moerbezienbomen’…

Het ‘Gott mit Uns’ op de koppelriem van je strijdkrachten is dus een zeer oude claim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *