‘Hun rivieren veranderde Hij in bloed’ (Psalm 78)

Delivering Death since 1948

De Psalm van de dag vanuit de Abdij van Langweer is nummer 78, waarin de psalmist Asaf beklaagt hoe gemakkelijk een volk haar tradities vergeet en verwaarloost. Gisteren was het dodenherdenking, vandaag 5 mei vieren we dat Europa al 76 jaar is bezet door de Amerikanen en de financiers van hun oorlogsmachine, dus moet de vlag uit. Wie ook een Nato-vlag in huis heeft… het is vandaag feest!

De Amerikaanse vlag kan vandaag uit om 76 jaar bezetting te vieren door het financieel imperialisme en globalisme

Coca Cola, Mac Donalds, Radio 538 en vaccinatieplicht voor Big Pharma. Zulke tradities en vrijheid hou je in ere, opdat wij niet vergeten. Terug nu naar de psalmen.

De psalmist herinnert zijn toehoorders aan alle gruweldaden die JHWH verrichtte om zijn punt te maken ‘gij zijt mijn volk, houdt mij in ere of anders zwaait er wat’. Een getuigenis dat Hij met de wijsheid achteraf misschien ook wat subtieler had kunnen overbrengen, wanneer we dit herlezen door de ogen van de vredesbeweging:

Zij dachten niet meer aan Zijn machtige hand,
aan de dag dat Hij hen van de tegenstander verloste,

toen Hij Zijn tekenen verrichtte in Egypte
en Zijn wonderen in het gebied van Zoan.

Hun rivieren veranderde Hij in bloed,
en ook hun stromen, zodat zij niet konden drinken.

Hij zond steekvliegen onder hen, die hen verteerden,
en kikkers, die hen te gronde richtten.

Hij gaf hun gewas aan de zwermsprinkhaan,
aan de veldsprinkhaan hun opbrengst.

Hij doodde hun wijnstok door de hagel,
hun wilde vijgenbomen door grote hagelstenen.

Ook leverde Hij hun dieren aan de hagel over,
hun vee aan de vurige bliksemflitsen.

Hij zond Zijn brandende toorn op hen af,
verbolgenheid, gramschap, benauwdheid,
Hij zond een menigte boden van rampen.

Hij baande een pad voor Zijn toorn,
Hij ontrukte hun ziel niet aan de dood,
hun dieren leverde Hij over aan de pest.

Hij trof al het eerstgeborene in Egypte,
Hij trof al het eerstgeborene in Egypte,
de eerste vruchten van de mannelijke kracht in de tenten van Cham.

Hij liet Zijn volk als schapen wegtrekken
en leidde hen als een kudde door de woestijn.

Ja, Hij leidde hen veilig, zodat zij niet angstig waren,
want de zee had hun vijanden bedolven.

Point du Hoc, hier landden 90 US Rangers die de rots beklommen. Heldenmoed, echte kerels…

Als die opsomming van gruweldaden je heilsgeschiedenis is als volk… Stel dat de Amerikanen een heilig boek zouden schrijven. Dat ze vol trots zouden oreren, over wat ze afgelopen eeuw voor ellende over mensen uitstortten:

Hij trof drie miljoen Vietnamezen met Napalm en B52-bommentapijten, vergiftigde hun land met Agent Orange, hij wierp twee atoombommen op 100 duizend Japanse gezinnen die instant verkoolden en verschroeiden, na de stad Tokio met brandbommen te verbranden…

Hij bombardeerde het gehele oude Duitsland aan puin zodat 800 duizend onschuldige burgers stierven, hun steden herbouwd moesten worden met modernistisch-nihilistische vervreemding, hun geestkracht vernietigd, en kwam daarmee weg omdat ze als overwinnaars zelf voor rechter konden spelen…

Toen kon het door God uitverkoren volk het door Lord Balfour beloofde land in bezit nemen, honderdduizenden mensen uit huis jagen en duizenden gezinnen vermoorden, omdat het hun land was geweest volgens hun heilige boek, althans, 1900 jaar eerder tot keizer Hadrianus ze er uit knikkerde..

Omaha Beach met zicht op Point du Hoc waar de US Rangers een Duitse positie bestormden..

Pas nadat God zelf het lijden van de mensheid onderging via de kruisiging, kunnen we Hem de Vader noemen. Toen snapte Hij ook eens wat lijden is, want vanuit Zijn hemel had Hij makkelijk praten, nadat hij zijn gramschap en gruwelen over de mensheid uitstortte.

Met zijn dreigement ‘heb mij lief, of anders pijnig ik je voor eeuwig’… Tegen zo’n god zou je het liefste je middelvinger opsteken. Toch? Of had de mensheid dat gewoon nodig, omdat ze zo hardhorend en hardleers zijn?

De gnostici noemen die god van het uitverkoren volk de Demiurg. Wij christenen leren dat je het Oude Testament moet lezen door de ogen van het Nieuwe… Daardoor is JHWH een soort gedemonteerde vliegtuigbom, waar de ontsteking uit is gehaald door de Explosieven Opruimingsdienst.

Zo’n huls die je nu als bloemenvaas kunt gebruiken.

De Bijbel is kortom een Boek om mee te worstelen, als Het Leven zelf…Je kunt er niet mee leven en ook niet zonder, en moet uiteindelijk accepteren dat je met al je maren en bezwaren niets hebt in te brengen. Als Rechtse Hippie kun je hooguit iets stamelen als ‘heb elkaar lief’… En neem jezelf niet te serieus aub, wees geen D66’er maar een leuk mens waarmee je lachen kunt.

2 Replies to “‘Hun rivieren veranderde Hij in bloed’ (Psalm 78)”

  1. Mooie overdenking Rypke.
    In de naam van oorlog of vredesmissies zijn al heel veel bommen geregend en chemische middelen ontwikkeld om niet alleen onkruid of insecten mee te doden. Hij(de verenigde staten van America) heeft al veel kapot gemaakt en komt er gewoon mee weg. Heb je al gehoord van de scheivan Bill en Melinda Gates. Na veel geouwehoer, schijnen ze volmaakt gelukkig te gaan scheiden en alle inboedel en rijkdommen zullen zonder problemen gedeeld worden. Ze waren er snel uit. En die Andre van Duin, met zijn propaganda toespraak voor de NPO. Moge de JHWH VOOR ONS STRIJDEN. En wij de kleine mensen ons niet onderwerpen aan de staat, maar aan de HEERE. O ja, en welk klooster heb jij bezocht Rypke?

  2. Laten we die wrede, hebzuchtige onderdrukkers, regeringen en de nieuwelingen verdrijven, die zojuist granaten en geweren opzij hebben gelegd en rechtvaardig en begripvol zullen zijn. Verre van dat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *