‘Denk niet aan onze vroegere misdaden’ (Psalm 79)

De Maranatha scheurkalender, wie wil hem niet hebben!

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 79, een lamentatie van de psalmist die de verovering van Jeruzalem door de Babyloniers gade slaat, en die ziet hoe zijn hele volk en cultuur te gronde gaat. Hij vraagt zich af waaraan ze dat te danken hebben, en als ze het al verdiend zouden hebben, of God dat dan alsjeblieft wil vergeten omdat deze aanblik toch veel erger is dan die wandaden.

Wij zijn voor onze buren tot smaad geworden,
tot spot en schimp voor wie ons omringen.

Hoelang nog, HEERE? Zult U voor altijd toornig zijn?
Hoelang zal Uw na-ijver branden als vuur?

Stort Uw grimmigheid uit over de heidenvolken,
die U niet kennen;
over de koninkrijken
die Uw Naam niet aanroepen.

Want men heeft Jakob verslonden,
zij hebben zijn lieflijke woning verwoest.

Denk niet aan onze vroegere misdaden,
haast U, laat Uw barmhartigheid ons te hulp komen,
want wij zijn volledig uitgeteerd.

Help ons, o God van ons heil,
omwille van de eer van Uw Naam;
red ons en doe verzoening over onze zonden,
omwille van Uw Naam.

De cocaine voor de  gereformeerde junk, pepermunt

Nu wij als christenen een kleine minderheid zijn geworden, zul je steeds meer dit gevoel herkennen. Dat je omringd bent door vijandig gezinden, waarvan je de mentaliteit ook niet meer herkent, en die op hun beurt ook je manier van in het leven staan en grapjes niet meer verstaan, omdat hun geest op een andere wijze is geaard.

Mensen die niet snappen wat ‘leven naar de geest van de wet’ inhoudt.

Zij denken op hun beurt dat jij net zo ellebogend in het leven zou staan als hen, dus dat je grapjes ook zo bedoeld zijn. Als ze die als zodanig al zouden herkennen. Al erken ik dat niet alle schrijfsels die ik verzin altijd even geslaagd hoeven te zijn.

Het idee dat wat je mond uitgaat je meer vervuilt dan wat er in komt, dat is een aandachtspuntje.

Aan de andere kant is het dan een verademing als je tussen die leegte dan weer geestverwanten mag spreken, zodat je elkaar kunt bemoedigen. Elkaar snappen, vanzelfsprekend is het niet. Je kunt zo in ballingschap leven in eigen land.

One Reply to “‘Denk niet aan onze vroegere misdaden’ (Psalm 79)”

 1. Goedenmorgen Rypke,

  Heel herkenbaar! Het is als een bevrijding als je met ‘geestverwanten’ kan praten. Zo dankbaar dat dat af en toe ook nog eens op mijn pad komt. Heb je site nog maar kort geleden ontdekt en wat een schat aan informatie.
  Probeer af en toe toch weer in discussie te gaan met ‘schapen’ maar het is vruchteloos. En in het vuur van die discussie haalt dat ook bij mij weer niet het beste naar boven.
  Momenteel ‘worstel’ ik met door het bijbelboek Psalmen en ja daar zitten zeer bemoedigende parels tussen.
  Ik wens je veel heil en zegen.

  Hans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *