Na ‘ruimte’ ook rechten voor rivier (SDG 15 +16)

SDG16: werelddictatuur en je bek houden, mondkap op!

De Correspondent – het blaadje voor D66-randstedelingen– helpt de ‘vergroening’ verkopen van de Verklaring van de Rechten voor de Mens’ (1948), die in december 2018 is vastgelegd volgens The Hague Principles in het Vredespaleis. Dat is SDG Doel 16, die we beschrijven in de Epoque nr 11 (Uitgeverij de Blauwe Tijger).

Daarin staat uitgelegd hoe men die coup op de rechten van menselijke individuen pleegt, en politieke verantwoording op nationaal niveau verder uitkleedt ten faveure van internationale instituties en juristen. Ook de universiteiten (VSNU) onder leiding van Pieter Duisenberg hoereren met die revolutie-agenda van de wereldelite.

It’s not about the issue, it’s about the revolution, zo leer je vandaag. Controleer de top, en je controleert de kudde. Revolutie kwam nooit van onderop maar vanuit de top.

SDG House, het Tropeninstituut is ook tot SDG-House gemaakt. Dat was ook de uitvalsbasis van Prins Claus zijn NCDO

Dot Earth, wereldfederalisme
We gaan hier geen seconde tijd besteden of dat nu een goed idee is, ‘rechten’ voor dieren, rivieren, je glas melk of je kopje thee. It’s never about the issue, it’s always about the revolution. Hoe meer je via voor-tegen-discussie aandacht geeft, hoe groter de voet tussen de deur.

Eerder maakte ook Arjan Berkhuysen (Waddenvereniging, WWF, World Fish Migration) al reclame voor dat idee, de geesten rijp maken door het steeds te herhalen. Ze hebben ook al een eigen domein-extensie dot-earth.

Eerder was er al een declaratie van de ‘Rechten van Moeder Aarde’ afgekondigd in Bolivia. De wortel ligt bij het Earth Charter, waarvan Beatrix de lancering in he Vredespaleis bijwoonde, het schrijfproject van Ruud Lubbers en Steven Rockefeller met 17 leefregels voor de planeet.

Dat is de ideologisch-spirituele ondergrond voor de 2030 Agenda/Agenda 21.

Het Rijnstrangen-gebied van oa Twickel, oude Rijnbeddingen

Collectivisme
Hoe meer je aan abstracties ‘rechten’ toekent, hoe minder de rechten van individuele echt bestaande mensen waard worden. En hoe meer je de macht verlegd naar politiek niet afrekenbare conglomeraten van NGO’s en juristencollectieven, internationale instanties, weg van nationale jurisdictie.

En dat is natuurlijk het werkelijke doel. Dat weet je omdat onze elite uit louter kwaadaardige intenties handelt, althans: gezien vanuit traditioneel christelijk perspectief. Machtsgeil volk uit op wereldfederalisme.

Bekijk je de wereld enkel vanuit ‘juzelluf’ (liberalisme), je op massamedia gebaseerde psychose die je als ‘eigen mening’ meent te kennen, en je zeer beperkte ervaringswereld, dan zal de grotere logica achter dit schijnbaar losse bericht je niet opvallen.

Dan kun je enkel reageren met ‘huh hunnie zijn gekkie ze willu rechtu voor rivieren’.

En bij ieder krantenbericht van deze strekking zul je opnieuw aanslaan, ‘huh hunnie zijn gekkie’. Dat is het niveau TPO, Geen Stijl..

Carnegie-stichting is eigenaar van het Vredespaleis

Het is gekte, maar er zit methode in, dus bestel de Epoque 11 en je hebt het overzicht zonder zand in je ogen te laten strooien.

Pas wanneer je naar ‘duurzame energie’, coronamaatregelen en ‘rechten voor het dier’ kijkt vanuit de vraag ‘wie profiteert in macht’, dan kom je tot een zinvol antwoord. Het gaat niet om corona, klimaat, biodiversiteit. It’s never about the issue, it’s about the transition/revolution.

We kijken vanuit het filosofische principe van deductie, vanuit een deugdelijke theorie van de wereld redeneren we naar de (losse) feiten, puzzelstukjes.

We starten niet steeds vanuit nul, vanuit steeds weer opnieuw herhaalde inductie, vanuit losse feitjes, puzzelstukjes zonder dat je de voorkant van de puzzeldoos voor ogen hebt.

It’s never about the issue, it’s about the revolution

Zo stuurt een klein clubje de massa
Het leerzame van deze periode is dus dat je eindelijk begrijpt hoe ‘De Macht’ werkt.

Niet van onderop, zoals hun massamedia leren met bakerpraatjes over ‘democratie’. De massa controleer je van bovenaf, en dat lukt met slechts een handjevol mensen. Een ring van invloed, met daarom heen een nog grotere ring van organisaties en medespelers, die op hun beurt weer een ring van instanties controleren.

Je laat de leiders en de bevoegde instanties in je programma meelopen. En de rest volgt dan vanzelf, zie ook hoe eenvoudig de medische dictatuur uitgerold wordt.

Ook wanneer de ruime meerderheid wel snapt dat die houdjemondkapjes niet het beleden doel dienen. Andermaal ‘it’s not about the issue (werken ze wel/niet) it’s about the revolution.’

Pieter Duisenberg corrumpeert academisch onderzoek voor SDG-revolutie

Toch doet iedereen mee.

Omdat mensen kuddedieren zijn die ‘de leider’ volgen. Wil je dus een andere wereld dan de hel (voor de menselijkheid) die zij bouwen, dan moet je de leiders vervangen. Je klopt dan niet aan bij de koffiejuffrouw, maar trekt de CEO aan zijn stropdas de straat op.

En dan volgt de rest vanzelf.

Het is verleidelijk te denken, dat programma’s als Ruimte voor de Rivier in Nederland een voorpost van deze ideologie zijn geweest (rechten voor rivier-juristen die land-eigendom concentreren in steeds minder handen, SDG Doel 15). Zoals de ‘Ecologische Hoofdstructuur’ ook als groen wurgkoord rond de agrarische sector is aangelegd, met een gelijk equivalent in Amerika: Wildlands.

Modernisme-landschap Fryslan, ‘nieuwe natuur’ volgens het Wildlands-concept, ‘rechten’ voor niet-menselijke abstracties

Landbouwgrond braakleggen
Ruimte voor de Rivier werd (en wordt) verkocht als veiligheids-project, overloopgebieden bij hoge rivierstanden. Maar we lieten al zien, dat die projecten met modelmatige manipulatie en een vals ijkpunt waren verkocht. Het werkelijke doel was het uit productie trekken van vruchtbare landbouwgronden langs de rivieren, kosten tenminste 2 miljard euro.

Dat zelfde concept verkopen ze nu ook voor de Waddenzee, overloopgebieden om zo nog meer landbouwgrond uit productie te krijgen. Daaraan werken ook academische archeologen mee van de Rijksuniversiteit Groningen. Die helpen het idee verkopen dat harde grenzen, dijken eigenlijk een slecht idee zijn die meer overstromingen geven.

In verband met ‘de’ zeespiegelstijging, die ze in computermodellen met meters laten stijgen. Terwijl de realiteit toont: er is volgens metingen een stijging van 18 centimeter per eeuw.

Rijn-landschapje Wageningen

Ik zeg nu niet ‘die academici’ doen dit bewust.’ Ze zijn onbewust onbekwaam en opportunistisch.

Ik ken namelijk geen menstype dat zich zo eenvoudig laat misleiden als academici, wanneer je hun valse zelfbeeld als ‘ik ben slimmer’ en intellectuele interesses maar wat prikkelt als zogenaamde ‘wetenschappers’. En je rinkelt met een zak subsidie.

Academici zijn een buitenring van invloed, die je als binnenring van invloed (ambtenarij verbonden met topdogs) met wat onderzoeksgeld in de gewenste richting stuurt. De meeste ‘wetenschappers’ zijn gewoon academieprostituees die je met wat subsidie je gewenste verhaal kunt laten verkopen.

Lobith: De hoogste waterstanden in blauwe streepjes

Alle universiteiten (VSNU) in de pas van werelddictatuur 2030 Agenda
Zij op hun beurt hebben dan weer invloed op een nog veel grotere ring van mensen, de media, politici, de luie en gemakzuchtige massa. En zo krijg je een idee van een handvol geaccepteerd door de grote kudde.

Kaag, het pionnetje van Klaus Schwab/World Economic Forum

Want de kudde volgt ‘de leider’. Zie maar naar al die idioten om je heen met hun houdjemondkapjes op. Pas als ‘De Leider’ zegt, ‘ze mogen af’, dan gaan ze af. Eerder durven ze niet. Fuhrer befehl und wir folgen. Dus als De Leider zegt ‘pak Rypke Zeilmaker’ dan doen ze dat ook.

Angst voor behoud van je baantje is genoeg.

Dankzij Pieter Duisenberg, ‘E-zine’ aangeboden aan Sigrid Kaag op SDG-Action Day voor ‘Decade of transformation’ (The Revolution)

Zo komen we deze periode nog op een andere realisatie, geheel overeenstemmend met Bijbelse principes. De meeste mensen deugen niet. Slechts een handjevol mensen is bereid het Kwaad te weerstaan als dat negatieve consequenties voor ze heeft.

Dus al dat waardeloze gecorrumpeerde en volstrekt nutteloze onderzoek dat de VSNU-universiteiten produceren: it’s not about the issue, it’s about the revolution.

It’s not about the issue, it’s about the revolution

Pas als wij zelf krachtige leiders in hun plaats zetten komt er verandering. Maar nu hebben zij alle instituties in hun tas, de gemeentes, provincies, stichtingen, bedrijven. Ze werken van de top naar beneden, omdat ze weten dat ‘de kudde’ dan vanzelf volgt.

Wij zijn wat dat betreft stom bezig, geloven dat je door ‘de massa’ te bereiken de top zou bekeren.

Ook bij de universiteiten wappert nu de SDG 2030 Agenda-vlag, met hun Pieter Duisenberg (VSNU) als zetbaasje. Overal waar ze Pieter Duisenberg neer zetten weet je ‘die helpt hun totalitaire agenda implementeren van collectivisme en het ontnemen van individuele rechten’.

Dankzij Pieter Duisenberg (zoon van Wim Duisenberg, vm DNB-president) It’s not about ‘the people’ it’s about the revolution

Dus is de wereld mooier zonder Pieter Duisenberg. Die zoon van voormalig DNB-president Wim Duisenberg is op zichzelf ook maar weer een pion in een cirkel van invloed, waarover een kleinere binnencirkel van netwerkmacht met meer macht weer invloed uitoefent.

Als Pieter niet doet wat zij zeggen, dan is z’n carrière voorbij. En als die zogenaamde ‘wetenschappers’- we noemen ze gewoon academieprostituees- geen lippendienst bewijzen aan de SDG’s krijgen ze geen onderzoeksgeld. Dus mondje dicht, want baantje/onderzoeksgeld voor alles.

De meeneem-boodschap: corrumpeer de leiding van een land, en de hele kudde corrumpeert. De vis rot vanaf de kop. Revolutie kwam waarschijnlijk dus ook nooit van onderop. Het volk, de apathische kudde heeft aan brood en spelen genoeg, en een glimp van hoop om onderdrukking duurzaam te verdragen.

3 Replies to “Na ‘ruimte’ ook rechten voor rivier (SDG 15 +16)”

 1. Bekijk je de wereld enkel vanuit ‘juzelluf’ (liberalisme), je op massamedia gebaseerde psychose die je als ‘eigen mening’ meent te kennen, en je zeer beperkte ervaringswereld, dan zal de grotere logica achter dit schijnbaar losse bericht je niet opvallen.

  Zou dit ook zo kunnen werken bij het geloof en de boodschap vanuit de bijbel? Dat als je alleen alles vanuit jezelf redeneert en alles op jezelf toepast en vertrouwt op wat de religie je leert, het moeilijk is om zicht te krijgen op het geheel?

 2. Wat kunnen wij doen als ALLE onafhankelijke media, platform portalen worden verwijderd? Ook die van jou Rypke! Het is natuurlijk een soort van egoïsme , maar wij kunnen jou niet missen.
  Ik moet er niet aan denken maar het zit er aan te komen. In Duitsland vertrekt men al naar andere landen om via deze weg nog voor elkaar te krijgen om eerlijk news te brengen. o.a KenFM .Laten wij daar over nadenken!..Groepsmail? Ik weet het nog niet!
  Kijk even naar deze man op :Blckbx.tv. Dr.Jeff Hoeyberghs.
  Positief is dat Reiner Fuehllmich , Viruswaarheid en vele anderen vechten voor onze rechten.En jij!!
  Laten de meanders meer vruchtbaarheid geven.Zo te spreken!

 3. Welk een verfraaiing van moeder natuur, al die draaiende windmolentjes.

  Grootkapitaal en politiek onder een deken is fascisme is D’66 eigenlijk D’666.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *