‘…voor onze buren tot een bron van ruzie’ (Psalm 80)

De Nederlandse overheid is op niet enige wijze nog te vertrouwen. en is daarmee helaas afspiegeling van de maatschappij

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 80, die verwijst andermaal naar de verwoesting van de cultuur en de vraag waarom God dat toestaat, alsof hij eigenlijk niet bestaat. En als hij dan al bestaat dat hij wakker geschud moet worden met wanhoopsgeschreeuw.

HEERE, God van de legermachten, hoelang zal Uw toorn branden
tegen het gebed van Uw volk?

U geeft hun tranenbrood te eten
en laat hun tranen drinken uit een maatbeker.

U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt,
onze vijanden spotten onder elkaar.

O God van de legermachten, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

‘Inzetten daar waar de criminaliteit het meest schrijnend is’

Nu de Westerse beschaving te gronde gaat en Nederland tot failed state afzinkt, kunnen we verder stellen:

O God van de legermachten, keer toch terug;
kijk neer uit de hemel en zie.

Zie om naar deze wijnstok,
de stam die Uw rechterhand geplant heeft,
en dat om de Zoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.

De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt;
Uw volk komt om door de bestraffing van Uw aangezicht.

Stalin-betonkolos van Nationale Propaganda Organisatie (NPO)

De Psalmist houdt nog een vage hoop op herstel, als hij eindigt:

Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand,
op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.

Dan zullen wij ons niet van U afkeren;
behoud ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen.

HEERE, God van de legermachten, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

 

One Reply to “‘…voor onze buren tot een bron van ruzie’ (Psalm 80)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *