De Imitatione (anti-)Christi

De duivel pleit hier al voor The Great Reset

Een lezer met email-naam Sebastiaan drie keer nul zeven, mailde met de vraag ‘geloof je werkelijk dat Jezus God is’, en de nadruk lag waarschijnlijk op het woordje werkelijk. Mijn vraag zou dan eerst zijn ‘wat bedoel je met God’….

Windesheim, het gerestaureerde landhuis

Imitatio Christi
Een van de boeken waarover je wel veel hebt gelezen, maar die je nog niet hebt gelezen is de Imitatio Christi (De Navolging van Christus, 1424) door Thomas van Kempen. Was hij geen tijdgenoot van Geert Groote uit Deventer, die ongeveer een zelfde boodschap verkondigde met zijn Nieuwe Devotie?

Ze leefden in Windesheim in het klooster.

Thomas van Kempen was 1 van de eersten die de Bijbel uit het Latijn vertaalde in de volkstaal. Zijn boek ‘Imitatio Christi’ verscheen in het Latijn, dus voor de geleerde wereld. Maar later ook in vertaling. Wie doorgeleerd had nam een Latijnse of Griekse naam aan, dus werd Van Kempen ‘A Kempis’.

Erasmus heette waarschijnlijk ook anders, bijvoorbeeld Jan de Vries of Piet de Boer.

Wat was Van Kempen zijn doel? Een meer spirituele levenshouding aankweken, in een wereld die materiële doelen nastreeft. Een oeroud streven dus, maar steeds vraagt dat streven om een nieuw jasje omdat de oude vuil is geworden.

Landgoed Windesheim

Zeitgeist en ‘nieuw bewustzijn’
Het verschil met New Age en christendom, is dat die oproep in iedere tijd en ieder leven afzonderlijk opnieuw geldt. Het is als het ware een traditie in het christendom om de traditie te heroverwegen.

Zeitgeist-filmkijkers lieten zich bewust danwel onbewust weer door de gnostiek inpalmen, waar de term New Age ook van afkomstig is (Alice Bailey, volgeling Madame Blavatsky). Alsof er een ‘nieuw ontwaken’ en ‘nieuw bewustzijn’ komt, Isis ontsluierd. Alsof het een ‘systeem’ of ‘tijd’ is waardoor jij niet tot je bestemming zou komen.

Hoewel ‘Openbaring’ als bijbelboek met gnostiek (geheime kennis) een groot raakvlak heeft, is Openbaring ook maar 1 van de vele bijbelboeken.

Als christen kun je naar een tijd van verlossing uitkijken, maar de revolutionaire component die dat geloof kent is altijd restauratief. Herstel van een harmonie die er was, niet de creatie van een nieuw luchtkasteel, of ‘systeemverandering’. Een jonge onbezonnen voetballer die te jong te veel geld om handen had, die reed iemand dood in de best denkbare auto, een gloednieuwe Mercedes.

Dat lag niet aan Mercedes. Het was ook gebeurd in een Lada turbo-injectie of opgevoerde Daihatsu Cuore.

Duivelsbeeld toren Skillaard

Imitatio Christi
Komen we nu terug op je vraag: wat is ‘geloof’, anders dan een roeping die je voelt. Dit nadat je werd verteld om te leven in een set van voorschriften en levensvoorwaarden waarvan je steeds in de grond van je hart wist:

 • dit is HET niet

Je kon er domweg niet voor warm lopen, dat elleboogtheater en toneel…Modern Life is Rubbish.

Maar diep van binnen wist je ook ‘dat kan niet het laatste antwoord zijn’. Je gaat je tot dodens toe bedroevende realisatie dus niet pathologiseren, of via chemische sedatie afvlakken, alsof een materiële oorzaak de ondergrond is.

Je gaat die realisatie serieus nemen. Vanzelf kom je dan ook tot de realisatie dat het materialisme/naturalisme waarop de moderniteit is gestoeld wel vals moet zijn.

Materialisme houdt je gevangen in materie, (mater = moeder).

Het leert de overtuiging van het darwinisme, alsof zou harmonie en orde ‘vanzelf’ uit materie vormen, en dan zou moraal een emergente eigenschap van toevallige chemische processen zijn. Je diepe verlangen naar rechtvaardigheid slechts een kwestie van organische chemie.

Dan zou orde onderop ontstaan uit oersoep, in plaats van via inblazing van boven. Waar dan vanzelf de soepballen, vermicelli en soeplepel in ontstaan. En alsof ‘jij zelf’ de meester van je leven bent, als stukje klei dat zichzelf tot homunculus moet kneden. (het humanisme)

Duivelskloof met duivels gezicht vlakbij Echternach (luxemburg)

Dan zou materie dus geest scheppen. Maar je weet zelf uit eigen ervaring dat de wereld andersom werkt. Geest stuurt materie, een idee materialiseert en manifesteer zich zo in de wereld.

Toch?

Dus ‘geloof je werkelijk dat Jezus God is’? Ik geef antwoord aan een roepstem, in de traditie van de grote geesten die mij voor gingen, inclusief mijn voorvaderen. Die imiteer ik. Dat is toch ook wat ‘invloed’ uiteindelijk bewerkt, navolging.

Juist ook omdat de navolging van dat andere, het materialisme, de Imitatio antichristi je zo tegenstaat. Het is leeg en lelijk, als het lelijkste huis van heel Friesland, dat we hier nog eens afbeelden:

Zucht…

Dit is wat ze dan ‘transparant’ noemen, zo noemen ze zichzelf bij de overheid ook steeds: ‘transparant’. Oneerlijk en ongemeend. De imitatio antichristi.

Harteloos en zonder ziel, omdat je vanuit materie meent orde te scheppen, alsof karakter te koop is. De hoekigheid moet de schijn van orde wekken, een gebrek daaraan compenseren omdat deze niet als harmoniserend principe uit een hart, ziel, kern wordt gevormd. Zoals ‘de regels’ een schijn van ethisch besef moeten wekken, alsof controledwang angst kan bedwingen in plaats van bevestigen.

Daarom wijs ik met walging alles modern af, en verlang naar wat echt en oprecht is, ongecorrumpeerd. Deed Jezus dat niet ook?

10 Replies to “De Imitatione (anti-)Christi”

 1. In ‘de beginne was het Woord, en het Woord was God, dit was in den beginne bij God.
  Alle dingen zijn door Hem gemaakt: (Hij sprak en het was er)
  En het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond…
  In Hem was het leven en het leven was het Licht der mensen en de Duisternis heeft het niet begrepen/gegrepen.
  O.A. Johannes 1:14
  Niemand kan zeggen Jezus is Here dan door de H.G.
  Zie ook Judas:4-8
  Zondag 1 H.C.: Wat is uw enige troost in leven en sterven?
  Dat ik het Eigendom ben van Jezus Christus, die Eén van Wezen is met de Vader.
  Wat zullen wij dan voor Verlosser zoeken?
  Een schepsel dat enkel schepsel is kan ons niet Verlossen!
  Hij heeft gedragen de eeuwige straf, verlaten door Zijn Vader.

 2. Alles draait om de waarheid.
  Je spirituele zelf willen vinden, mindfulness, etc… is allemaal geneuzel en leidt je weg van je werkelijke doel.

  Zoek en vraag vooral (!) om de waarheid en je komt tot de kern zoals hier beschreven.

 3. Mijn Woord is de Waarheid
  Johannes 4:14
  Wie drinkt van het water dat Ik, Christus, hem geven zal, zal in eeuwigheid niet dorsten maar het water , zal in hem worden als een fontein van water, springende ten eeuwigen leven.
  ‘ Mein Reich ist nicht von dieser Welt’.
  Navolging van Christus is Zijn geboden bewaren, en jezelf verloochenen, ons kruis op ons nemen.
  Elke dag vergeving vrage.
  Niet zeggen dat de vroegere tijden beter waren.
  Maar Hem zien in Zijn toorn: Hij zal de antichristelijke macht vernietigen bij Zijn komst.
  Daarom moet ‘ wie vuil is nog vuiler worden’.
  Bidden en vragen: wat wilt U dat we doen zullen?’….
  Opmerkelijk dat ook in de ‘ woordkunstgesprekken’ ( nog) niet uit de verf komt waar de protestantse traditie in Nederland toch voor een groot deel stoelt op het gedachtegoed van Calvijn.
  Het is maar een gedachte…

 4. Zodra je IETS een naam geeft is de verwondering weg!

  Niets is recht.Ga het maar uitvergroten.

  Je “ziel”vertelt je wat zuiver is. En dat weet je. Of je er naar luistert is een tweede.Dus oordeel niet maar sta open!

  1. mooi gezegd!

   maar het enige wat wel benoemd worden is die God.

   Die ooit zei toen Mozes vroeg wat is uw naam.

   Ik ben die ik ben, past wel bij jouw opmerkingen denk ik

 5. Interessant stuk.

  Voor groot deel mee eens. Maar inrichten van een samenleving gaat niet in het algemeen niet makkelijk en is sowieso een proces wat nooit stilstond en stilstaat.
  Woorden als Tijdgeest zijn voor mij wel heel normaal. God en/is Jezus zijn voor mij wezenlijk maar het is niet nodig voor mij om als ds. Carel ter Linden met de bittere smaak van het leven God weg te redeneren tot iets wat niet bestaat maar wel tegen te bidden valt.
  Het belangrijkste is net als een Israëliet uit de tijd van het O.T. God te zien als het meest wezenlijke van het bestaan. Dit is ook wat Jezus ons voor hield.
  Hij kwam om de verstoorde relatie tussen mens en God te herstellen en ( hier gaan de Joden dus voor als nog mank) te laten zien hoe God het echt allemaal bedoelt en brengt de 10 geboden terug tot 1 met een 2e gelijke aan het eerste, het Liefdesgebod.

  Het grote mysterie is dus die Liefde.
  Dat is dus de stuwing achter de Schepping.

  Al het geneuzel wat er van afgeleid wordt, is dus die behoefte , zoals door jou beschreven Rypke, aan vernieuwing.

  Moet je dan Amish worden? of zoals de Joden een miljoen wetten erbij maken om de moderne tijd te kunnen inlassen? Terugkomend op mijn eerdere opmerking, je moet wel een samenleving inrichten.
  Christendom was altijd wel kapitalistisch geschoeid. Echter de top van het kapitalisme heeft die basis niet meer.
  Maar nu het christendom geminimaliseerd is en het kapitalisme op instorten staat, worden er dingen als Green Deal bedacht om het superkapitalisme in stand te houden en mensen met nieuwe nep normen en waarden voor de gek te houden. De protestanten weten hier geen raad mee dan alleen maar als ter Linden God te minimaliseren tot iets vaags waar je tot bidden kan en hobbelt braaf mee met de nieuwe tijd. De katholieke kerk probeert met Jezuïeten etc. nog in de ie elitaire top te zitten.
  De processen van afkeren van God met rampspoed als gevolg kent 10 tallen variaties in het O.T. , niets nieuws onder de zon, de tijdgeest, daar is ie weer.
  Kies goed vooral als je in de neergaande spiraal zit, maar er wordt net zo goed verkeerd gekozen in een opgaande spiraal, alleen een opgaande voelt prettiger ;-).

  Ik voel me als fatalist naar zo’n stukje van me af schrijven altijd weer stukje beter 😉

  Nog reactie op Joep.
  Mindfulness vind ik wel een prettige manier. Het is juist wars van een leer en het is simpele manier om Geest en lichaam te laten connecten. Van Jezus mag je ook gerust naar een dokter, dus ik raad Mindfullness van harte aan als techniek.

 6. En islam dan? Maakt dat ook deel uit van Gods schepping? Als islam zijn zin krijgt blijft er van Gods schepping geen splinter over. Dus Mensen moeten het heft in handen nemen en geen priesters of dominees.
  Mensen zouden moeten herscheppen wat des Menschen is en dat is oprechte liefde voor de naaste.
  De mens floreert het beste in relatief kleine gemeenschappen en door samenwerking met andere gemeenschappen is een prachtige wereld te scheppen, zoiets als de EU is de dood in de pot.

 7. In India sterven een hoop mensen sinds de aanval van de B117 corona bommen (of waren het corona bommen van de B1 of corona kogels door de Magnum .351?) of toch corona raketten van de English Electric P1? Ik haal al die duivelswerktuigen een beetje door elkaar. Met een beetje fantasie zie je in die mutanten dat afgrijselijke Friese huis terug.

  Dit keer sterven echter voornamelijk journalisten/acteurs en politici. Het valt daar zelfs de kranten op.

  Hier een citaat van een nog levend familielid over een dode acteur/actrice:

  Last night a very beautiful angel, a chosen instrument of God….. she will always be Gods angel, whose every life will be surrended to His will and His task of creating The New Age…..

  Duidelijk wie hier met God wordt bedoeld. Verradelijk als altijd.

  Kijkend naar de fotos van al die Satan’s engelen toen ze nog leefden, kijken ze allemaal niet echt vriendelijk. Well chosen indeed!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *