‘..zodat zij in eigen opvattingen voortgingen’ (Psalm 81)

Abdij met ‘ommuurde tuin’ = het Paradijs

De Psalm van de dag vanuit De Abdij is nummer 81, een lezing van God zelf die eigenlijk stelt: verschans je niet in je eigen kortzichtigheid, maar stel je open en dan werk je niet tegen de ordening van het universum, maar dan werkt het universum met je mee.

Mijn volk, zei Ik, luister, en Ik zal onder u getuigen;
Israël, als u naar Mij luisterde!

Er mag onder u geen andere god zijn,
u mag zich voor geen vreemde god neerbuigen.

Ik ben de HEERE, uw God,
Die u uit het land Egypte leidde.
Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.

Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd,
Israël is tegenover Mij onwillig geweest.

Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart,
zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen.

Och, had Mijn volk naar Mij geluisterd,
was Israël in Mijn wegen gegaan!

In korte tijd zou Ik hun vijanden onderworpen hebben
en Mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders.

Uw Geloof zal U behouden sluit U aan bij De Abdij 🙂

Je kunt veel kennis hebben, maar uiteindelijk heb je daar ook niets aan. Je kunt overal geweest zijn, veel hebben meegemaakt. En nog steeds heb je daar uiteindelijk niet veel aan. Ja, het is misschien beter dan dat je dat alles niet had meegemaakt.

Maar pas als je die connectie maakt, die openbaring krijgt van ‘hee, verrek’… Dat…Iets dat je zonder inspanning toe valt, je toekomt omdat het je gaat toebehoren.

6 Replies to “‘..zodat zij in eigen opvattingen voortgingen’ (Psalm 81)”

 1. “In korte tijd zou Ik hun vijanden onderworpen hebben”
  Wel hun vijanden, edoch niet zijn Volkje zelf.
  Raar heel raar.

  1. Haahahahaha, ja, die laat Hij een vrije wil en dan willen ze ‘m niet. De vijanden worden meer als negatieve natuurverschijnselen gezien

   1. “negatieve natuurverschijnselen gezien”
    Door de Almachtige zelf gemaakt en dan dat lot.
    Vreemd heel vreemd.

 2. En nog steeds gaan zij in eigen opvattingen voort… – Vroeger werden ze nog wel eens door God gecorrigeerd en ‘sloeg’ Hij ze met ziektes, hongersnoden of vijandelijke ‘inwoners’. In het ergste geval werden ze door hun ‘Vader’ de deur uitgezet en pas na het belijden van de zonde, berouw en vergeving na uitgediende straf mochten ze weer ‘binnenkomen’ in het aan hen Beloofde Land. Deze belofte was immers ‘conditioneel’. “Als u dit doet, zal ik dat doen”. Bij geen contractbreuk werden ze gezegend met decennia van vrede, bij contractbreuk begonnen de Filistijnen of anderen in hun zijde te prikken.

  …..en nog steeds gaan zij in eigen opvattingen voort… Bang om weggesleept te worden uit hun land vanwege hun vele overtredingen vallen zij nu prefentief middels hun ‘golem’ de USA die landen aan die de God van de Bijbel altijd gebruikt heeft om hen te corrigeren tot terugkoming tot hun contract met Hem. De vijandige inwoners, je mag ze Filistijnen of Palestijnen noemen, maar ik zie ook Arabische Christenen, worden systematisch verdrukt. De (As-)syriërs worden continue bedreigt of zelfs gebombardeerd. Dan is er nog Iran of Perzië. Ook dat land of volk dat vaak door ‘hun’ Oud-testamentische God werd gebruikt om tot ‘inkeer’ te komen moet er van lusten.

  Ze doen er dus van alles aan om zich niet te bekeren tot hun laatste contract Jezus Christus, waar al die andere contracten of verbonden slecht een afschaduwing zijn. Hier gaat het om. Hier willen ze absoluut niet toe gecorrigeerd worden. Dit alles heeft natuurlijk een satanische oorsprong en velen van hen die er wonen of niet wonen, maar ook de meeste ‘christenen’ hebben dit niet door. Ze zien dit niet omdat ze verblind zijn door de leugen die hun doet geloven dat de ‘Israelieten’ (Joodse) van vandaag de dag (nog steeds) het volk van God zijn, terwijl de meesten proselieten zijn en daar nooit ook maar één voorouder ooit hebben gehad.

  Wie gelooft dat de huidige ‘Israelieten’ daar in de staat Israel wonende nog steeds ‘het volk van God’ is moet ook geloven in de ‘Al-Verzoening’. Immers, als wat daar nú woont ‘het volk van God’ is en Hij ze zónder zondebesef, belijdenis en berouw heeft doen terugkeren naar het Beloofde Land, een beeld van het Paradijs of de Hemel, die moet ook geloven dat iedereen zonder zondebesef en zonder belijdenis van zonden en vergeving door het offer van Jezus Christus, naar de Hemel kan gaan. Christus is niet nodig, zijn offer was onnodig.

  Ik weiger dit te geloven daar het niet in overeenstemming is met Gods Woord. Er is sprake van een ‘counterfeit’ Israel, een ‘counterfeit’ ‘Gods Volk’ en een ‘counterfeit’ ‘Kerk’. Van welke denominatie dan ook maar.

  “Koopt ogenzalf van Mij’, zegt onze Heer. Doe die verblinding weg en geloof de leugen niet langer. Wordt vrij! En kom tot je ‘identiteit in Hem’. Er bestaan geen ‘super-mensen’ of ‘elitaire groepen van gelovigen’ of ‘uitverkorenen’ of ‘choosenites’ die tussen ons en God de Vader staan omdat ze Zijn Bruid zouden zijn, zoals wij als Christenen de Bruid van Christus zijn. De ‘Joden’ of ‘Israelieten’ staan niet tussen ons en God in. Jezus heeft met zijn offer de weg naar de Vader voor ons vrij gemaakt. Er staat niets tussen ons en God de Vader.

  Er is nog een 3e monotheïstische godsdienst, de Islam. Er is ook nog een 3e Persoon van de Godheid/Drie-enigheid, namelijk de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest wordt ook wel ‘dynamis’ genoemd, waar ons woord voor ‘dynamiet’ vandaan komt. Ziet u waar ik heen ga? Zouden de Mohammedanen de ‘vrouw’ van de Heilige Geest (=óók manlijk) zijn? Zijn er drie Bruiden en drie bruiloften te vieren in komende ‘Eindtijd’?

  Zou Jezus na opgevaren te zijn, 40 dagen na Zijn opstanding, bij de Vader aangekomen zijn in het Hemelse iets gezegd hebben in de trant van:”Nou Pa…je moet toch eens tegen dat wijf van je zeggen dat ze mijn meisje niet zo moet afbeulen”, al die Christen-vervolgingen door de Joden logen er niet om, en het ergste moest nog komen, dus Pa zal gedacht hebben ‘ze meiden zoeken het maar uit’.

  600 jaar later had de Heilige Geest ook een vriendin/verloofde gevonden en dit ‘k*t-wijf begon niet alleen de Bruid van de Zoon, maar óók de Bruid van de Vader 1400-1500 jaar, tot aan het heden toe, op te jagen, af te ranselen en op de blazen. Werkelijk? Gelooft u dit? Dat wordt een mooie 3-voudige ‘eindtijd-bruiloft’. Daar gaat gevochten en ge-dynamiteerd worden waar de heidenen geen Brood van lusten.

  Denk er eens over na. Denk ‘Logisch’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *