‘Hoe lang zult gij onrechtvaardig oordelen’ (Psalm 82)

De Abdij van Langweer

De Psalm van deze maandag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 82, waarin de Psalmist een stichtelijke vermaning richt naar zijn overheid en haar rechters, goddelozen die de goddelozen voortrekken, alsof je politieke showprocessen voert om je oppositie klein te krijgen.

De Psalm is zo kort dat we hem hier helemaal weergeven:

God staat in de vergadering van God,
Hij oordeelt te midden van de goden:

Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen
en de goddelozen bevoordelen? Sela

Doe recht aan de geringe en de wees,
bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.

Bevrijd de geringe en de arme,
ontruk hem aan de hand van de goddelozen.

Zij weten niets en begrijpen niets,
zij wandelen steeds in de duisternis rond;
daarom wankelen alle fundamenten van de aarde.

Ík heb wel gezegd: U bent goden,
u bent allen zonen van de Allerhoogste;

toch zult u sterven als een mens,
zoals iedere andere vorst zult u vallen.

Sta op, o God, oordeel de aarde,
want Ú bezit alle volken.

De Abdij, Studiecentrrum voor Natuurlijke Historie

De ‘gij zijt goden, zonen van de Allerhoogste’ passage is mysterieus. Die kan natuurlijk slaan op de spelers van Ajax, die ook wel godenzonen zijn genoemd. Dan was Asaf gewoon van de F-side.

Maar omdat de psalmist God neerzet in een vergadering van goden, kan hier ook een polytheistisch beeld geschetst worden, waarin 1 oppergod zijn morele almacht schetst, alsof die andere (af)goden niet begrijpen wat rechtvaardigheid nu behelst… Ongetwijfeld zijn er ook interpretaties, waarin ‘God’ eigenlijk een buiten-aardse entiteit is, net als de ‘reuzen’ in het OT.

Niet voor niets is ook Mark Zuckerberg bij SETI-achtige projecten betrokken ( Search for Extra Terrestrial Intelligence). In dat geval zou er dan 1 van die Goden zijn die het WEl goed met mensen voor heeft terwijl er ook entiteiten zijn die ons louter wensen te exploiteren als slaven.

Angels and demons. Plots is er dan ook ruimte voor Hemelvaart, Engelen en andere wezens die daadwerkelijk aarde verlaten en ten hemel varen.

Kroniekschrijver Regino van Prum (840-919): potje Abdijbier er bij, en dan maar Gestas schrijven ….

Dan kom je terecht in een David Icke-achtig wereldbeeld, een tikje gnostisch en new agy.

Het verschil met het orthodox christelijke wereldbeeld hoeft zo groot niet te zijn, de uitwerking van ‘het probleem’ in de praktijk kan gelijk zijn: wij mensen bestieren ‘het leven’ niet, er zijn machten groter dan onszelf.

Alleen ligt de Verlossing bij ons orthodoxen niet bij ‘jezelf’ maar bij Jezus, een naam met verschroeiende kracht in het universum die het demonische de baas is.

Wie het denkt te weten, of wie een uitleg kent: schroom niet deze met ons te delen in de commentaren, wees wel ‘on topic’…

4 Replies to “‘Hoe lang zult gij onrechtvaardig oordelen’ (Psalm 82)”

 1. De Sinaï rookte; de spanning was om te snijden en vanaf de berg klonken de woorden: “Gij zult” en “Gij zult niet” en als eerste klok het, na de proclamatie van “Ik Ben (Erbij)”: “Gij zult géén ANDERE goden….”

  Eeuwen gingen voorbij, misschien wel meer dan tweeduizend jaren en in gedachten zie ik ze schrijven. Nee, geen brieven, maar noten op perkament papier, aandachtig en geconcentreerd en ze dragen lange, gekrulde haren. De één in het oude Engeland, de ander in Duitsland, Georg Friedrich Händel en Johan Sebastiaan Bach.

  En ze hadden de hiervoren geschreven woorden begrepen. Geen andere goden kwamen er aan te pas. Ja, zelfs ook zijzelf niet. Onder vrijwel al hun geschriften verschenen de letters S.D.G. of, soms voluit “Soli Deo Gloria”

  Maar wee mij, ik ben een mens uit deze late tijd. Het DOM, Dominus Ominus Magnifucus is mij niet vreemd, evenzo het Soli Deo Gloria.

  Geschokt zie ik de letters weer verschijnen, maar wie is thans de Deo?

  Is het de Deo? 17 doelen, maar wie of wat is de D?

  Ze gaan er mee op de loop, de heersers van deze wereld. Het SDG, het Soli Deo Gloria behelst een totaal andere inhoud. Na de afschaffing van de Deo blijft er niets anders over. Wie kent het geheim, wie onthult het raadsel?

  Hoorde ik zo diep het ravijn de afgrond sidderen? Donker monster; uit de diepte moet de hoogte komen; in de stilste nacht nimmer zo diep gepeild. Ziehier de mensengod; Het “Gij zult niet” is een “IK Zal Wel` geworden. Soli Demon Gloria. Het verschrikkelijkste werd aangekondigd.

  Aldus schreef ome Willem

 2. God te midden van de ‘goden’ doet denken aan de 70/72 volkeren die in het Oude Testament zijn neergevederd/neergepend die elk hun ‘god’ of ‘vorst’ over zich gesteld kregen. Deze engelenvorsten gingen uiteindelijk allemaal de mist in met het besturen van de volkeren en in plaats van ze richting de Allerhoogste te leiden gingen deze ‘vorsten’ of ‘prinsen’ zelf met de volkeren aan de haal en lieten ze zich door hen als ‘god’ aanbidden.

  Toch heeft de ‘satan’ als ‘vorst deze wereld’ kennelijk weer over deze 70/72 geregeerd, moesten zij aan deze wereldbeheerser waarschijnlijk ook verantwoording afleggen. De schrift laat zich naar mijn beperkingen daar lastig over uit. Wel is bekend dat de ‘satanas’ altijd ‘zenuwachtig’ reageert wanneer hij een ‘man Gods’ waarneemt die ‘zijn rijk en zijn prinsen’ dreigen te vervangen. Ik denk hierbij aan Mozes die 70/72 mannen ‘van zijn geest’ geeft zodat leiderschap gedelegeerd word, maar ook aan Jezus, die 70 discipelen (incl. de 12 apostelen?) evangeliserend en demonen-uitdrijvend door steden en dorpen heeft geactiveerd teneinde het ‘Koninkrijk Gods’ aan te kondigen.

  Laat ik eens een link van Dr. Heisser geven die dit onderwerp in Psalm 82 behandeld: https://www.youtube.com/watch?v=gHu9-ubPZ9w

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *