Regionale Energie Sabotage (RES): blackouts ‘nieuw normaal’

Achter ieder ‘sterk’ windpark staat een sterke backup-centrale, de logica van de RES in 1 beeld

De Regionale Energie Strategie (RES) voorziet in Friesland in de bijplaatsing van nog eens een slorige 1000 MW vermogen aan overcapaciteit van aanbod-gestuurde stroom uit wind en zon voor 2030. Terwijl het gevraagde gemiddelde vermogen maar 410 MW is op een doorsnee moment.

Daardoor dreigen dagelijkse blackouts door net-onbalans tenzij Liander (regionaal) en Tennet (nationaal) massaal uitbaters subsidieren om hun molens stil te zetten, op onze kosten.

Nu al wordt in Friesland de uitbater van een windfarm met 8 molens bij Marrum (noord Friesland) betaald om ze af te schakelen. Voor zijn aanbodstroom is geen vraag bij een ineengestorte economie door coronamaatregelen. Dus als je 410 MW windvermogen bij plaatst in Friesland (Windpark Fryslan en Nij Hiddum Houw), vererger je dat probleem.

Windpark Fryslan (89 molens) , samen met Nij Hiddum Houw (9 molens) 410 MW aanbod-vermogen, ongevraagd

Van vraaggestuurde energievoorziening naar aanbodgestuurde sabotage
De RES is alsof je overstapt van vervoer in een betrouwbare auto met gediplomeerde chauffeur, naar een wagenpark met auto’s die continue met wisselende snelheid (vermogen) rijden, bestuurd door een labiele dwerg met drankprobleem, die plots achter het stuur in slaap kan vallen.

Daarbij betaal je die dwerg om wat vaker van de weg te blijven omdat hij anders maar ongelukken veroorzaakt. Dat is ‘duurzaamheid’ en ‘energietransitie’ volgens het RES-sentiment. Alleen kwaadaardige domheid bij overheids-bestuurders biedt voor dit project een sluitende verklaring.

De meeste deugmensen voor duurzaam, snappen het verschil tussen vermogen en energie al niet. Alsof je denkt dat snelheid en afstand het zelfde is.

Je kunt met een windmolen een zelfde afstand (energie) afleggen als een conventionele centrale. Maar je kunt de snelheid (vermogen) waarmee je rijdt niet betrouwbaar afregelen met zo’n aanbodstroom-speeltje. Het is dus alsof je op de weg rijdt, en plots trapt zo’n duurzame auto voor je op de rem, en hij gaat midden op de weg stilstaan.

Je kunt de netbeheerder dus zien als de chauffeur die zorgt dat je niet te hard of te langzaam rijdt, maar volgens de gevraagde snelheid (vermogen)

Onder verantwoordelijkheid van EZK-ambtenaar Sandor Gaastra geeft onze leugenachtige, incompetente en corrupte overheid dus miljarden euro’s van burgers geroofd geld uit, om van geolied snelwegverkeer over te stappen naar permanent filerijden in stadsverkeer, met continue afremmen, stoppen, optrekken en exponentiele stijging van verkeersongelukken.

All pain no gain.

Gigastroomkabels dwars door de Waddenzee leggen voor een met 4 miljard euro publiek geld gesponsorde windfarm Gemini. Meindert Smallenbroek was hiervoor verantwoordelijk

Kwaadaardige domheid beste verklaring RES-sentiment
Je kunt enkel van een strategie’ spreken, wanneer je doel is om Friesland haar economie te saboteren, die draait op agrarisch werk en toerisme voor ons machtige Friese landschap.

Dus wat denk je dat er gebeurt wanneer EZK-ambtenaar Sandor Gaastra met politiek verantwoordelijken Sander de Rouwe en Sietske Poepjes nog eens 410 MW windvermogen (Nij Hiddum Houw en Windpark Fryslan) bijplaatsen.

EN nog eens voor dik 500 MW aan zonnefarms (deels op daken, nominaal piek-vermogen bijna 800 MW) bij plaatsen. Want dat is waarin de Regionale Energie Strategie (RES) voorziet voor 2030, die wij Regionale Energie Sabotage noemen. Terwijl de vraag in vermogen op een dag niet veel meer zal zijn dan 410 MW in Friesland.

Liegen en ‘duurzame’ energie, een Siamese tweeling. De. term ‘huishoudens’ wekt de suggestie van vraag-gestuurde stroomopwekking maar Vandebron (van Olof van der Gaag’s NVVE) is AANBOD gestuurde dumpstroom, bij Liander over schutting geworpen

100 miljoen euro net verspijkeren in 1 jaar
Zie ook de structurele misleiding vanuit de overheid, zoals via dit document op Noardeast Fryslan, dus de gemeentelijke overheid. Met emotionele op niets gebaseerde statements als ‘als we richting 2050 niets doen zijn de gevolgen desastreus’. Voor sommige mensen zou het juist wel beter zijn als ze niets doen, die dienen uit voorzorg uit het openbaar bestuur ontslagen, we denken hierbij aan politiek verantwoordelijken Sietske Poepjes en Sander de Rouwe.

Ze beweren dat je een dijkdoorbraak voorkomt door windmolens bij te plaatsen (… ‘watersnoodramp’) en beweren ook dat fossiele energie op zou raken in afzienbare tijd. Ook liegen ze dat je de economie helpt door dus windmolenaars subsidie te geven om hun windmolens stil te zetten, omdat hun aanbodstroom ongevraagd is.

Ze stellen dat we ‘leven in een energielandschap’, dus dat je met het kappen van bomen en turfsteken- dus terug naar de Middeleeuwen eigenlijk heel innovatief bent.

Hoe meer vermogen je bijplaatst aan aanbod-gestuurde wiebelstroom, hoe vaker en grootschaliger Liander leveranciers met hun ongevraagde dumpstroom afschakelen en de belastingbetaler hun inkomstenderving laten compenseren. In 2020 moest Liander al voor 100 miljoen euro aan het Friese net verspijkeren om de wiebelstroom te kunnen verwerken.

Dat is nog maar het begin. Voor het 107 Miljard euro kostende SER Energiedictaat (2010) is tenminste 30 miljard euro aan net-verspijkering nodig. En dat is maar het begin.

Een RES gebaseerd op leugens, natuurkundige onmogelijkheid en valse aannames(Noardeast Fryslan)

Je moet als het ware het wegennet uitbreiden, om een overschot autootjes te faciliteren die ’s nachts langs de weg staan, en die midden op de dag plots kunnen ophouden met rijden. Of ze geven plots gas en dreigen je achterbumper te rammen, kettingbotsingen te veroorzaken (blackouts).

Enorme ‘kansen en uitdagingen’  als ik de taal van volstrekt onkundige procesmanagers, kaliber Sandor Gaastra even mag kopieren.

Het zou ‘duurzame’ uitbaters als Eneco, Vandebron cs verboden moeten worden om van ‘huishoudens’ te spreken die windstroom en zonnestroom ‘afnemen.’

Want wind- en zon wiebelstroom is geen VRAAG-gestuurde energie die op dat moment daadwerkelijk nodig is, maar AANBOD-gestuurde dump, waarin je tegen subsidie je stroom bij Liander over de schutting gooit.

De windmolenaars ‘helpen’ niet, ze worden gedwongen afgeschakeld voor belastinggeld

Afschakelen tegen betaling om blackouts te voorkomen
Daarom begon netbeheerder Liander vorig jaar al met afschakelen van windmolenaars, nadat een blackout (29 maart 2020) volgde door vraag-aanbod-onbalans, zo meldde Liander, over ‘deze bijzondere samenwerking’ op 16 april 2020.

Dus zodra het hard waait en er is geen vraag naar wiebelstroom, dan krijgt dit uitbater een zak geld om z’n molens stil te zetten.

Door wiebelstroom-overschotten raken verdeelstations overbelast. Daardoor viel de stroom al uit in de regio Noord Oost Friesland. Die situatie is geen incident, maar het nieuwe normaal wanneer je overstapt van vraag-gestuurde energie naar aanbod-gestuurde energie, afhankelijk van de grillen van het weer.

De kop van het Liander persbericht ‘Windpark Friesland ‘helpt’ om overbelasting te voorkomen’ misleidt. Het artikel gaat niet over Windpark Fryslan van EZK-lieveling Anne de Groot, maar Nijekerkerpolder, een park met 8 molens van een collectief boeren die ‘groene’ stroomcertificaten verkopen aan Van de Bron (van Olof van der Gaag).

Betalen om geen energie te leveren, een ‘bijzondere samenwerking’

Dat windpark ‘helpt’ Liander niet, het is Liander die dat windpark afschakelt om blackouts te voorkomen, waarbij ze een afkoopsom aan de uitbater geven (Vandebron) bLiander liegt dus wanneer zij stelt dat dit windpark ‘bijspringt’. Ze schakelen af omdat anders blackouts volgen, en krijgen daarvoor een zak belastinggeld.

Windpark Fryslan verergert de onbalans op het net juist, en het persbericht gaat alleen over het afschakelen van windfarms tegen betaling. Zoals Liander meldde over de ‘bijzondere samenwerking’ met het in 2008 pas gebouwde windmolenpark Nijekerkerpolder:

Inmiddels is drie keer de hulp ingeroepen van het windpark, dat korte tijd een gedeelte van het park heeft stilgelegd. Indien het windpark bijspringt, krijgt het een vergoeding voor de niet-geproduceerde energie.

Wanneer je in een dikke twee weken tijd (29 maart, toen 2 maal blackout, tot 16 april) al drie keer moet ingrijpen om blackouts te voorkomen, dan begrijp je dat die situatie verergert, wanneer je nog meer overcapaciteit bij bouwt.

Kwaadaardige domheid beste verklaring voor mentaliteit moderne overheid

Boskap voor biomassa, ‘schone’ energie aldus de RES

Statenvragen 2
Alleen de kwaadaardige domheid van topambtenarij als Sandor Gaastra kan zo’n ‘energiestrategie’ ons Friesland aandoen, en de ambtenaar Meindert Smallenbroek die Windpark Fryslan vergunde. Dus is nu mijn vraag: krijgt Windpark Fryslan straks ook betaald om molens stil te zetten?

Want wanneer je in Friesland gemiddeld ongeveer 410 MW vermogen nodig hebt, en je plaatst nog eens 410 MW vermogen bij, dat plots kan wegvallen of juist plots verschijnt, terwijl je ook nog dik 500 MW zonvermogen moet verwerken: dan neemt de kans op blackouts dusdanig toe, dat Liander en Tennet alleen met subsidie voor afschakelen het stroomnet van een dagelijkse ramp behoeden.

Een statenvraag die je direct zou kunnen stellen is dus:

 • kan Sietske Poepjes als politiek verantwoordelijke garanderen, dat Anne de Groot straks niet subsidie krijgt toegestopt om (een deel van zijn) 89 windmolens in Natura 2000 gebied IJsselmeer stil te zetten? Ja of NEE.

Dus stel geen open vraag.

Daarom zit Pieter Duisenberg nu als baas bij de Vangaslosunie?

Alleen kwaadaardige domheid verklaart moderne overheid
Een andere vraag moet gaan over de evidente onwaarheden die regionale overheden als Noordeast Fryslan op de website verkopen. Immers, je kunt aanbodenergie (50 PJ) niet op gelijke voet zetten met de gevraagde (62 PJ), dat is een misleidende presentatie van feiten en dus een vorm van onbehoorlijk bestuur.

Daarvoor is EZK-ambtenaar Sandor Gaastra verantwoordelijk. Die is er als meester in de rechten trots op dat hij niets van energie weet. Dat is aan die ambitiedocumenten af te zien. Zulke kwaadaardige domheid: Sandor Gaastra dient direct te worden opgepakt en in de cel gegooid, niet ik.

Een andere leugen is dat er iets bestaat als ‘energieneutraal’. Dat woord is betekenisloos, zeker wanneer je in de RES niets zinvols vermeldt over energie-opslag. Je dumpt immers aanbodstroom over de schutting bij Liander, en neemt grijze stroom van het net dankzij kolencentrales, gascentrales en kerncentrales.

Sandor Gaastra hoort in de cel, zijn kwaadaardige domheid helpt Friesland en de rest van Nederland richting afgrond. Hij is misschien wel de schadelijkste man van Nederland op dit moment naast Frans Timmermans, wiens zoon bij Sandor’s ministerie werkt

Er zal niet 1 MW aan conventioneel vermogen gesloten kunnen worden, want je hebt alle opgestelde vermogen nodig om een continue vraag te voldoen zonder blackouts te riskeren. De gascentrale in Bergum (twee turbines van 342 MW) zal het in 2030 razend druk krijgen met op en afschakelen, afremmen en gas geven om nog enige netstabiliteit te garanderen.

De kern van verwarring kan er in liggen dat duurzaamconsultants, politici en journaille zelfs al Havo3 natuurkunde boven de pet gaat.

Dan ken je het verschil niet tussen VERMOGEN en energie. Alsof je het verschil niet kent tussen snelheid en afstand. In een jaar zou je met die windmolens een afstand kunnen afleggen (bv de 50PJ). Maar daar tussen liggen vele dagen waarin ze niet rijden, te hard rijden of juist te langzaam.

Met conventionele centrales kun je een constant vermogen (‘snelheid’) garanderen, met wind en zon niet. Een kind begrijpt dat.

Hoe moeilijk is dat nu te begrijpen, tenzij je kwaadaardig dom bent en volstrekt ongeschikt bent als bestuurder Sietske Poepjes en Sander de Rouwe?

Sander de Rouwe en Sietske Poepjes zijn politiek verantwoordelijk voor de Regionale Energie Sabotage (RES)

Denk hierbij nogmaals aan de labiele dwerg met drankprobleem die plots achter het stuur in slaap valt. Dat is duurzaamheid, en de kwaliteit van het moderne openbare bestuur. Psychopathische zelfdestructie, met een deugmenselijk sausje er over.

 • The lunatics have taken over the asylum. 
 • De RES is het project van een failliete beschaving die zelfmoord pleegt. Wij hoeven deze knotsgekke overheid met haar suicidale projecten niet 1 seconde nog serieus te nemen.

3 Replies to “Regionale Energie Sabotage (RES): blackouts ‘nieuw normaal’”

 1. wij weten eigenlijk al hoe het griebes werkt ,Nu de rest nog..een korte versie die we kunnen printen en zelf bij de ontwetende in de bus kiepen . lijkt mij wel wat .ideetje?

 2. Inderdaad, alleen alpha’s kunnen zoiets idioots bedenken en, nog erger, op papier zetten. Want als het eenmaal op papier staat DAN is het waar…., want het staat er toch!?
  Ik vraag me af wanneer de beta’s in actie/opstand komen, want er is zo langzamerhand genoeg technische onzin verkondigd.

  Zie ook dit interview van gelijke strekking op Café Weltschmerz:
  https://www.cafeweltschmerz.nl/windmolens-komen-uw-landschap-ontsieren-karel-beckman-met-willem-joustra-en-cyril-wentzel/

 3. Windmolens hebben slecht een efficiëntie van 25% ‘t.o.v. hun nominale vermogen, omdat het vaak te hard of te zacht waait, of teveel aanbod is op het net (stilzetten).

  Als de subsidie toch al verbrast word, maak dan in ieder geval gebruik van het potentieel dat er is door er waterstof van te maken. Dat is inefficiënt, maar levert nog enig rendement op i.p.v. 0,0 KW/h.

  De oplossing zit niet in de grootschaligheid, maar in de kleinschaligheid door een eigen molens, b.v. EAZ. Óók dan draait de boel nog op subsidie, maar kunnen burgers ervan mee profiteren i.p.v. externe partijen die de subsidie cashen en de stroom aan buitenlandse datacentra leveren.
  Krijg je on ieder geval nog een grijpstuiver van je belastinggeld terug….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *