Wetenschap schaadt de samenleving…

In onze vier uur durende podcast kwamen Jorn en ik op de open vraag uit, die we vandaag bespreken: welke rol spelen alle technische gadgets in je leven, en wanneer word je geleefd door de techniek? Wanneer macht via afhankelijkheid werkt, dan word je dus slaaf van ‘de machine’ als je op een gegeven moment niet meer zonder kunt. Techniek verandert ook de omgangsvormen tussen mensen, dus wanneer ontmenselijkt nieuwe techniek ons?

🙂 Hangt op de WC van De Abdij

Techniek vervreemdt al sinds uitvinding van ‘het vuur’
Om die vraag meteen te relativeren plaatsen we de cartoon van Archibald er bij: ‘technology, alienating people sinds 200 000 BC.’ Twee plaatjes van een gezin oermensen. In het plaatje voor de uitvinding van het vuur, houden ze elkaar warm door te knuffelen.

Maar is het vuur eenmaal uitgevonden, dan staren ze daar de hele dag wat mistroostig in, zonder nog bij elkaar te kruipen. Moraal van het verhaal: er is geen oudere vraag over wat techniek met mensenlevens doet dan die wij nu vandaag weer stellen. Of is het dit maal echt anders?

Aan het andere eind van het spectrum vinden we ‘Mirror Worlds’ van computerwetenschapper David Gelehrnter. Die beschrijft al in de jaren ’90 de ‘The Matrix’-achtige wereld waar we in groeien, de Spiegelwereld, dankzij de exponentiële vooruitgang in computer-technologie. We zullen ons gehele leven steeds meer in de virtuele wereld laten afspelen, steeds meer los van de natuur.

Als techno-nerd vindt hij dat niet alleen onvermijdelijk, maar ook wenselijk

Net als het boek van Harari ‘Homo Deus’ probeert men ons voor te bereiden op Artificial Intelligence die fundamenteel onze maatschappij verandert

In die zelfde techno-optimistische lijn als David Gelehrnter ligt Yuval Harari een kwart eeuw later met zijn boek ‘Homo Deus’, de mens die als god zal zijn door technische vooruitgang. Dan komen we al terecht in de denkwereld van de transhumanisten, met op de voorkant een vingerafdruk die op een computerchip lijkt.

De menging van mens en machine zal plaatsvinden, dat noemen de transhumanisten ‘singularity’. Zie in dat verband ook Ray Kurzweil zijn boek ‘The Singularity is near’.

Daarbij ontstaat een nieuwe rangorde in mensen. Zij die de techno-revolutie leiden en als eerste (bij zichzelf) implementeren, een trend waarin ook de m-RNA-vaccins passen. Gentechnologie, ‘verbetering’ van je eigen sterfelijke natuur. En zij die niet mee willen, die zullen een randverschijnsel worden.

Ook Harari is van de denkschool ‘je zult wel mee moeten’, hij ziet leven als een darwinistische afvalrace waar de best aangepasten overleven. En de rest zal afvallen, of door de voorhoede overheerst raken. Zijn boek werd agressief in de media geplugd, kwam bij De Wereld Draait/Graait Door op de boekentafel en was in iedere supermarkt te krijgen.

De opbouw in De Abdij, hartstikke leuk toch, al die techniek?

Unabomber tegen ontmenselijking en natuurvervreemding
Maar de 1 zijn droom, dat is weer de ander zijn nachtmerrie.

Het was de zogeheten Unabomber, Theodore Kaczinsky die dankzij het lezen van Mirror Worlds een hartverzakking kreeg. Hij besloot een anti-technologisch essay te schrijven, ‘Industrial society and it’s future’. (1995) Om zijn boodschap ook gelezen te krijgen, besloot hij een bomaanslag te plegen, zodat hij als Unabomber bekend kwam te staan.

Je kunt de zegeningen van het internet, en de vrije toegang van informatie wel vooruitgang vinden. Maar doordat werkelijk iedereen nu iets kan plaatsen, betekent dit ook: het geluid van minderheidsgroepen verzuipt eenvoudigweg in de massa, de modderstroom van de mainstream.

Echt bijzonder de moeite waard…

Hij schreef dat hij dus ‘om toch een blijvende indruk na te laten met zijn essay hij wat mensen moest vermoorden’…De hoofdmoot van zijn betoog is: wie meegaat in de techniek, die breekt ook de menselijke waarden af, en vervreemdt de mens van de natuur. Hij schreef:

The conservatives are fools: They whine about the decay of traditional values, yet they enthusiastically support technological progress and economic growth.

Apparently it never occurs to them that you can’t make rapid, drastic changes in the technology and the economy of a society without causing rapid changes in all other aspects of the society as well, and that such rapid changes inevitably break down traditional values.

En wat hij vaststelde, is dat de moderne mens in een technocratische wereld volledig de regie kwijt raakt over het eigen leven. Bureaucraten in Brussel (of Washington) dicteren je levensruimte:

….modern man is strapped down by a network of rules and regulations, and his fate depends on the actions of persons remote from him whose decisions he cannot influence. This is not accidental or a result of the arbitrariness of arrogant bureaucrats. It is necessary and inevitable in any technologically advanced society.

The system HAS TO regulate human behavior closely in order to function.

Lezing Bill Gates, 1 van aanjagers 2030 Agenda, de ultieme technocraat

Verafgoding van techniek en wetenschap
Nu zie je dus al, dat je bij een techniek-discussie niet al te zeer moet focussen op de gadgets, blingbling en de bliepbliep. Het gaat er meer om wat techniek met je geest en denken doet, je mentaliteit en houding, de greep op je eigen leven en omgeving.

Welke rangorde in oplossingen hanteer je, en welke (hoofd)rol speelt techniek daarbij?

De ultieme lulligheid: je meisje dumpen via een SMSje. Je achter techniek verschuilen omdat je de confrontatie niet aandurft, of gemakzuchtig bent. Zoals ambtenaren zich ook achter ‘het systeem’ verschuilen om zonder enige aansprakelijkheid andere mensen hun levens te verwoesten. Zie in dat verband de toeslagenaffaire, die tienduizenden gezinnen tot de dag van vandaag verwoestte.

Technologisering heeft automatisch invloed op de denkwijze van een mens en de hele maatschappij. Zij vervlakt alle natuurlijke verschillen en vervlakt alle waarden, zo zag de Unabomber. Dat klopt. Ook politiek en maatschappelijk is er niets te kiezen, alles is gedienstig aan de zelfde machine, gebaseerd op het ‘Mens als Machine’-wereldbeeld van de materialisten.

Anti-spiritueel, horizontaal, enkel politiek, met uitsluitend ‘technische oplossingen’ voor menselijke vragen.

Zo krijg je het gevoel ook, dat modern ‘rechts’ niet meer is dan het ‘links’ van gisteren, de progressieven die zich erfgenaam noemen van ‘De Verlichting’. Ook zij beroepen zich op ‘de’ wetenschap als het enige ultieme waarheids-serum, dat al onze vragen het beste beantwoordt.

Wil je in een modern debat ‘winnen’, dan moet je er op wijzen dat je tegenstander ‘onwetenschappelijk’ is. Het technische denken heeft mensen al zo in haar greep, dat ze geloven dat alleen technische oplossingen ‘echte’ oplossingen zijn. In de totalitaire aanpak van de viruskwestie zien we die techno-denkwijze de absolute macht grijpen.

De Deskundigen, hoogleraren van Wageningen UR

De deskundigen weten wat goed voor je is
Het geloof dat alleen ‘de’ wetenschap het ultieme antwoord geeft op al onze levensvragen, is echter zelf niet wetenschappelijk maar een religie: het sciëntisme, waarover ik voor Elsevier Weekblad nog een artikel schreef ‘Vertrouw ons, wij zijn de experts’.

Om de sloten belastinggeld richting universiteiten en onderzoeksinstituten te rechtvaardigen, hebben academici die hogepriester-status nodig als ‘ingewijden’ die ‘De wereld’ zullen verbeteren. Ze zullen de planeet redden, zo leren we van ecologen en zogenaamde klimaatwetenschappers. Zo krijg je dus al even snel het misbruik van de hoge sociale status die academie-wetenschap heeft voor meer profane doelen.

Kijk enkel naar de miljoenenvilla in het bos van viroloog Ab Osterhaus, en andere vaccin-verkopers. Of denk aan het overheids-instituut KNMI dat ons 3 meter zeespiegelstijging voorhoudt, terwijl die zeespiegel volgens de metingen vooralsnog niet harder stijgt dan 18 centimeter in een eeuw.

We zien nu dus een veel te beperkt wereldbeeld- alleen wetenschap geeft het echte antwoord- zichzelf op steeds agressiever wijze manifesteren, alsof ‘de experts’ en ‘de techniek’ de enige ware oplossing voor alle mensenlevens brengen. Alsof hun advies belangeloos zou zijn, objectiever.

Dat failliete wereldbeeld heeft echter wel alle regeringen achter zich, alle massamedia.

En niet verbazend, de gehele academische wereld huldigt die wereldvisie. Onder Pieter Duisenberg als VSNU-voorzitter helpen de universiteiten bij invoering van de 2030 Agenda, het technocratisch wereldbestuur onder VN-vlag. Zonder dat technocratische wereldbeeld en de verafgoding van academie-expertise zouden zij op aanmerkelijk minder miljarden aan belastinggeld kunnen rekenen.

Belangeloze redders van de mensheid

Minder wetenschap in ons leven, een goede zaak
Het is vloeken in de technocratenkerk, wanneer je zegt ‘de meeste wetenschap is volkomen waardeloos’. Maar bedenk je eens: Hebben wij sociologen nodig om goed met elkaar om te gaan? Heeft een onderwijzer een leger onderwijskundigen nodig, om te weten wat goed voor kinderen is? Heb je een seksuoloog nodig om je meisje schokgolven te geven van genot?

Of antropologen, politicologen voor we een verstandige beslissing kunnen maken over waar we naar toe willen met ons land? Waarom zou een hoogleraar economie meer over economie weten dan een ondernemer die uit niets een concern opbouwde. Terwijl Prof.dr.Deskundige zelf nog nooit enige economische transactie van formaat afhandelde?

Hebben wij een agro-technoloog nodig om een Hollands landvarken te houden, en bij kerst als eigen met GFT-gemest buurtbig als scharrelvlees voor iedereen te slachten? Zoals dat in plattelands-samenlevingen waar mensen nog echt samenleefden gewoon was?

Wat weet een viroloog nu over liefde, vrijheid en democratie, met zijn expertise van enkele nanometer van het leven.

De open deur dat technische vooruitgang ons veel gemak bezorgt hoeven we hier niet in te trappen. Maar met alle blingbling ben je nog steeds een verlangend wezen dat gedoemd is te sterven, alles en iedereen te verliezen. Het lot van de mens is niet veranderd.

Ook blijft hij de zelfde goede en slechte eigenschappen manifesteren. De transhumanisten hun antwoord daarop, is de zelfde als die van de nazi’s met hun eugenetica: fok dan die eigenschappen weg, nu ook met computertechnologie.

Wonderen bestaan, ‘corona’ kan griep uitroeien 🙂

In dienst van de totalitaire bureaucratie
Het antwoord dat deze tijd ons geeft is: aan de meeste wetenschap, of wat daar ook voor door moet gaan, heb je helemaal niets, nul, nada, bij 99,9% van de belangrijkste beslissingen in je leven. We durven nu met gemak de stelling aan, dat de netto balans van academisch onderzoek ten nadele van de maatschappij uitvalt.

Het gros der academici op universiteiten, het zijn volstrekt nutteloze ambtenaren die het beste met een basisinkomen naar huis gestuurd worden, opdat ze de samenleving niet nog meer schaden.

Zij dienen nu vooral de immer uitdijende bureaucratie die hen betaalt voor machtsuitbreiding, met Brusselse programma’s als Horizon 2020 en vele andere budgetten waar geld-toekenning afhangt van je gedienstigheid aan ‘de beleidsmachine’. Of in dienst van Big Pharma, die nu eenmaal de meeste poen te besteden heeft, de grootste 20 harken 500 miljard euro omzet per jaar binnen.

De meeste moderne ‘wetenschappers’ zijn daardoor opportunistische leugenaars geworden, met name in de medische hoek, zo erkende The Lancet al in 2015. Meer dan de helft van wat ze publiceren is domweg onwaar. Wie een academicus hoort praten, hoort iemand hengelen naar onderzoeksgeld en prestige.

Aan boeren hebben we veel meer dan al die volstrekt nutteloze wetenschappers

De meeste academici zijn bovendien meer wereldvreemd dan de boer die weet hoe je voedsel verbouwt, koeien melkt en dieren verzorgt, de verpleegster die op liefdevolle wijze voor haar patiënten zorgt, terwijl technocratische managers met de stopwatch de ‘zorgmomenten’ klokken. Opdat er geen geld voor hun bonussen verloren gaat.

Vertel de Urker visboer over ‘The Great Reset’, en hij antwoordt meteen, als de grootste vanzelfsprekendheid:

Oooh, dat is de mens die als God wil zijn.

Urk. Ontroerende plek

Op Urk kennen ze ondanks alle technische vooruitgang ook de Bijbel nog. Het kan geen toeval zijn, dat Urk 1 van de laatste bastions is waar men zich actief tegen de ontmenselijking door technocratie blijft verzetten. Uiteindelijk wil je toch mens worden in natuurlijk samenleven met andere mensen, geen robot of slaaf van een machine.

Wat wetenschap ons niet brengt, dat zijn Waarden en de reden waarvoor je leven wilt. Wel hebben ‘wetenschappers’ net als jij en ik de zelfde krachten en zwakheden, en daarop zal ‘wetenschap’ geen antwoord geven. Wetenschap is gereedschap.

Geen doel.

4 Replies to “Wetenschap schaadt de samenleving…”

  1. Rypke zal wel in de kamer mogen ,mits hij zijn pijnappelklier .( dus de menselijkheid aan de duivel verkoopt) En dat doet hij natuurlijk niet ! zeer verstandig . van je Rypke .De laatste van( een oorlog reeds gewonnen Sven hulleman) ketstse er wel ook effe in! over die smerige spuiten gesproken . bloedtransfusie is verleden tijd ,voor mij was het al ,maar met deze gmo spuit is straks iedereen gemodificeerd .de grootgrutters krijgen alleen patent op mensen , die niet meer biologisch zijn ,vandaar de haast Ratten we hebben ze wel door

  2. Dus toch een revolutie? – T.J. zegt in zijn “Technological Slavery” (Volume One Revised and Expended Idition) op pagina 64 bijna onderaan ‘Revolution is Easier than Reform’. In zijn “Anti-Tech Revolution: Why and How” lees ik on der ‘Chapter Two’ op blz. 49 “Why the Technological System Will Destroy Itself”. Kennelijk hoeven we alleen maar af te wachten en de zaak klapt vanzelf in elkaar. In zijn ‘Manifesto’ heeft hij het over ‘Two kinds of technology’, waarvan ik hoop dat dus alléén de ‘organisation dependent technology’ in elkaar klapt, maar daar ga ik niet op zitten wachten natuurlijk. Dus toch maar 5-G masten omzagen? Ik ben er te oud voor. Maar ondertussen is de overheid wel mooi ‘onze’ ‘small scale technology’ aan het ‘omzagen’ via Monsanto, duurzaamheidscertificaten en aanwezigheidsverklaringen of deelnamebewijzen.

    Helemaal maar ophouden met die prut. Geen slimme meters, geen verzekeringskastjes/black box in de wagen, geen camera’s en microfoontjes bij bruggen of in verkeerslichten en lantaarnpalen. Geen chip in de hond, geen chip in de poes, alhoewel, ’t is soms wel eens handig om te weten of ze wel écht naar een vriendin is gegaan, en geen chip in de kont. Soms heb ik de neiging om de PC ook de deur uit te gooien, maar ik ben té afhankelijk van mijn ‘peers’ op het net. Maar aan de andere kant heeft T.J. ook 25 jaar in de bossen geleefd zonder stromend water en elektriciteit. Maar hij schreef dan ook: “The ‘bad’ parts of technology cannot be separated from the ‘good’ parts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *