Moreel failliete overheid en haar ngo’s zijn volksvijandig

Mark Rutte heeft zelfde doelen als Extinction ‘Rebellion’ die door politie wordt beschermd en als Urgenda

Het staatsapparaat en de door haar gefinancierde ngo’s (actieclubs,stichtingen) handelen consequent ten gunste van ‘De Belangen’ van de <1% UBO’s (eindbazen grootbedrijf), en zijn het volk kwaadaardig gezind. Dat zie je aan haar meten met twee klimaten, welke poppetjes op posities van invloed landen, en aan de (subidie)geldstromen.

Hun overheid en hun politie beschermt (betaalde) ‘actievoerders’ van Klimaatactie-clubs (SDG doel 13)die voor Kaag & Rutte hun 2030 Agenda demonstreren en hun 55%-CO2-doel waarover oud directeur-generaal van de politie, Sandor Gaastra nu waakt als EZK-topambtenaar.

Daarvoor voert het door De Staat en de Loterijen gefinancierde Urgenda showprocessen, geholpen door avondklok-rechter van de Hoge Raad Marie Tan de Sonneville (D66).

Actievoerders voor Rutte/Kaag hun SDG Doel 13, 55procent CO2-afpersing voor 2030, geen strobreed in de weg, geen anderhalve meter

Actie voeren voor 55%-CO2-doel van Mark Rutte/Sigrid Kaag en World Economic Forum
Als je het eenmaal ziet, de Nederlandse overheid is het volk kwaadaardig gezind, ten gunste van de UBO’s van banken en grootbedrijf en hun globalisme-fascisme: dan is het onmogelijk het niet meer te zien

Voorbeeldje:

Staatsgokbedrijf Holland Casino krijgt tientallen miljoenen euro’s belastinggeld ter overbrugging van de coronamaatregelen waarmee Rutte het mkb staats-afhankelijk maakt of failliet doet gaan.

Terwijl een lokale horeca-ondernemer uit mijn dorp Langweer mag verrekken sinds oktober. En als hij daar op Nieuwsuur in maart dit jaar kritiek over levert, dan wordt hij vervolgens in de staatsmedia (van hun Tjibbe Joustra en D66-troel Sjoela) ‘geframed’ als gekkie.

Dit gebeurt als je TEGEN Rutte/Kaag (2030 Agenda) demonstreert, in plaats van ‘voor’ zoals Extinction Rebellion

Ander voorbeeldje:

Hoe kan het dat de politie actievoerders bescherming geeft van Antifa (SDG 5 en 10), Extinction Rebellion (SDG 13) die de trambaan blokkeert, en Anti-Zwartepiet  (Kickoutzwartepiet = SDG Doel 10, krijgt subsidie van Halsema) die onrust stookt bij een kinderfeestje.

Terwijl de Gestapo van de Staat der Nederlanden er bij vrijheidsdemonstranten op los meppen, en mij arresteren ze tweemaal met gewapende overmacht.

 • Welke andere verklaring kan er zijn dan ‘Urgenda/Milieudefensie/Extinction Fake Rebellion en al die subsidieclubs demonstreren voor ‘De Belangen’ van de UBO’s, de eigenaren van de publieke corporatie Staat der Nederlanden met miljardenschuld bij een bankenkartel.

Zie daartoe ook mijn artikel voor Elsevier Weekblad (2018) ‘Waarom milieuclubs en multinationals samenwerken’.

Mark Rutte’s pleidooi bij Bertelsmann Stiftung (eigenaar RTL Nieuws)  in 2018 om de eigen bevolking harder te n**ien; Extinction ‘Rebellion’ voert actie voor Rutte-politiek

De vriendjes van de UBO’s die zich de prostituees van ‘De Belangen’ toonden in de politiek of de familie van oudgediende zetbazen, die komen op de posities van invloed terecht om het gewenste beleid uit te rollen. Zie naar zo’n Tjibbe Joustra, Joris Demmink, Pieter Jaap Aalbersberg, inventariseer het bestuur van de Postcode Loterij en je ziet wie de vriendjes zijn van de UBO’s.

Hoppa, nog meer juridische pesterij, dissidenten criminaliseren

Nu mag SER-voorzitter Mariette Hamer (PvdA) haar SDG Doel 10 (communisme) opdringen als nieuwe formateur, Pieter Duisenberg (tevens baas universiteiten  VSNU) mag ons ‘van gas los’ rukken als Gasunie-baas (SDG doel 13), het doel van Milieudefensie (Donald Pols) en Diederik Samsom (Klimaattafels, Timmermans, PvdA, Energiebeheer Nederland, Greenpeace), en Pechtold mag ngo’s financieren als nieuwe baas van Staatsgokbedrijf ‘De Nederlandse Loterij’.

Sigrid Kaag komt aan met roversmasker, Extinction Rebellion voert actie voor Kaag’s SDG13: Climate Action

De dienaren van de boze, die door ‘de macht’ beschermd worden, die duiken steeds overal op in (nieuwe) posities van invloed. Nederland is dus wat ik noem ‘de Koninklijke Oligarchie BV’.

Zie het als ringen van invloed, aangestuurd vanuit een binnenring, een netwerk van mensen. In Berlijn zag je het zelfde: Antifa’s die vrijheidsdemonstranten demoniseerden tot ‘nazi’s’ die werden door de politie beschermd.

Wij werden bejegend als staatsvijandigen, die naar willekeur met de anderhalvemeter-regel door de ME werden opgepakt,

Dat Antifa-tuig kreeg politiebescherming, uit ons publiek werden lukraak mensen opgepakt

Van Gas Los-Unie
Zie je eenmaal, het staatsapparaat, haar Gestapo en haar rechterlijke macht is er ons ten kwade, dan heb je een realistischer werkhypothese dan ‘vadertje staat zorgt voor je’. Zo verklaar je ook waarom het zoontje van voormalig DNB-president Wim Duisenberg, Pieter nu zowel de universiteiten (VSNU) achter hun SDG-karretje mag spannen (de 2030 Agenda), als dat hij als baas bij de naar Den Haag verplaatste Gasunie (voorheen in Groningen) het belastingvee ‘van gas los’ mag rukken.

Zij weten welk kwaad zij doen, en sturen de grotere ring van invloed buiten hen aan: de volgers en meelopers die je met zakje subsidie/angst voor je baantje in gewenste richting duwt.

Van Gas los is onderdeel van de gisteren beschreven ‘Regionale Energie Strategie’ (RES) en haar RES-sentiment. EZK-ambtenaar Sandor Gaastra (voormalig directeur-generaal van de onder zijn bewind genationaliseerde politie) knipte Nederland op in 30 ‘energieregio’s’ voor het uitrollen van die grootste ‘kleed het belastingvee uit’-operatie in de geschiedenis.

Tevens de grootste verbouwing van het Nederlandse landschap ooit, waarover De Andere Krant bericht:

Voor IT-lezers oude kost, maar wie nog in de oude media gelooft weet dit nog allemaal niet

De kosten van die grootste verbouwing van Nederland ooit, die kunnen uitkomen op 25.000 tot 50 duizend euro per vierpersoons-gezin, ten gunste van de bedrijven van de UBO’s, hun VNO-NCW en hun Ministerie van Financien, tevens aandeelhouder van De Nederlandse Loterij waar ze Pechtold neerzetten.

Men gelooft blijkbaar dat er bij de Nederlanders meer dan voldoende spek op de botten zit dat er afgekluifd kan worden.

Men weet ook dat dit niet zonder protest zal gaan, dus is tijdig de totalitaire heilsstaat geïnstalleerd. Daarin moet het volk leren accepteren dat ‘vrijheid’ geen grondrecht is, maar een privilege van dit corrupte regime dat als ‘gunst’ weer even ‘onder voorwaarde de maatregelen versoepelt’.

Allen die het volk vijandig zijn, gedienstig aan de UBO’s zitten in Poelmann’s miljardenvehikel van de ASR-CEO tot miljardair Joop van den Ende, vriend der Oranjes

Ventje Pechtold voor gokbedrijf Staat
Zo verklaar je ook, dat de meermaals vanwege omkoping in opspraak geraakte voormalige burgemeester van Wageningen, Alexander Pechtold met een baantje wordt beloond. Ventje Pechtold mag baas worden bij een staatsgokbedrijf, voorzitter bij de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Loterij.

De aandeelhouder daarvan is het Ministerie van Financien.

Het staatsapparaat moet nu de rekening vereffenen na 75 jaar ongekende welvaart op de pof, bijvoorbeeld te danken aan de Slochterenbubbel die Standard Oil (S.O, later Exxon) en de NAM onder de Groningers opzogen. Zodra de staatsschuld opliep en de rente daarover, dan ging de gaskraan wijder open.

Tot wel 12 miljard euro aardgasbaten per jaar rinkelde er zo richting het Ministerie van de UBO’s, Financien. Nu dat feest voorbij is, moet de belastingopbrengst van elders komen.

Verdeelstation Slochteren. ’s nachts in de winter bij sneeuw ziet het er geweldig uit

Showprocessen Urgenda tegen De Staat
Nu de grond onder Groningen is leeggezogen, moet een andere grondstof aangeboord als onderpand van de staatsschuld: De Human Resources, het MKB-vee van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, de publieke corporatie Staat der Nederlanden onder controle van bankiers en de UBO’s.

Daartoe dient ‘klimaatactie’ (SDG Doel 13), waarvoor de actieclub van de elite, Urgenda showprocessen voert, gesteund door de corrupte rechter van de Hoge Raad, Marie Tan de Sonneville, zo’n hete aardappel van D66 die bij ieder ethisch functionerend mens walging oproept.

Lees in de Epoque 11 bij SDG Doel 16 hoe het mogelijk is.

Urgenda voert geen proces TEGEN ‘De Staat der Nederlanden’, maar tegen het volk dat de rekening moet ophoesten van SDG Doel 13: Klimaatactie, waar Frank Elderson van De Nederlandse Bank actie voor voert bij de BIS in Basel als aanvoerder van het Network for Greening the Financial System.

 • 90 duizend miljard dollar willen de klimazi’s uit de zakken van de human resources kloppen in de VS en vooral Europa.

Geen strobreed in de weg

Zo verklaar je ook waarom betaalde actievoerders van Extinction Rebellion voor het Catshuis mogen blijven slapen. Terwijl vrijheidsdemonstranten meteen in elkaar geslagen worden door de ME.

Het zijn de Natuur & Milieufederaties die ook voor Extinction Rebellion reclame maken. En dat zijn lokale clubs die zonder uitzondering door provinciale ambtenarij gesponsord worden, als provincie-variant op klimaattafelclub Stichting Natuur & Milieu.

Zie daarvoor mijn inventarisatie van de ‘Groene 11’.. Een kwart miljard euro campagnegeld gaat daar per jaar naar toe, grotendeels vanuit de ambtenarij.

Deze demonstreerde niet voor ‘het goede doel’ van de miljardairs,maar voor zijn eigen vrijheid, dus gaf burgermeesteres Femke Halsema de opdracht tot mishandeling

Wie voor de agenda van de 0,1% demonstreert wordt geen strobreed in de weg gelegd, sterker nog: die krijgt miljoenen euro’s subsidie en loterijgelden. Zo krijgt Milieudefensie 10 miljoen euro van het Ministerie van Buitenlands Zaken (per jaar!) om voor topambtenarij actie te voeren tegen het Nederlandse volk.

Zie ook mijn eerdere artikel over hoe Extinction Rebellion ontstond als Astroturfing, opgericht door een professionele marketeer uit de stal van Prins Charles. Zij hanteren het principe dat alles te koop is, ook waarheid.

En koffiedrinkers op Zaailand worden meteen op de 1,5meter gewezen door korpschef Sybrand von Haersma Buma, en hun agent stelde meteen aangifte op tegen mij….

SDG 0: Soli Deo Gloria
Er is dus geen morele noch legitieme reden deze leugenachtige en corrupte overheid nog 1 seconde serieus te nemen. We luisteren niet langer naar de raad van goddelozen, en zien slechts hun oude globalistische systeem imploderen onder hun eigen leugens en pretenties. Zonder morele autoriteit hebben ze geen poot om op te staan.

Nu betalen ze jaarlijks met loterijmiljoenen en subsidies clubs als Milieufederaties, ‘goede doelen’ die hen dat kunstmatig moet verschaffen. Maar als je dat doorprikt spat de zeepbel uiteen,. Wij geloven jullie met miljoenen euro’s gestutte leugens niet, jullie zijn al je morele gezag kwijt, jullie goddelozen.

Ons enige SDG-doel is regel 0 bij de cursus Bullshitdetectie: Soli Deo Gloria. Zonder Liefde voor waarheid geen waarheidsvinding. En een liefdeloos landsbestuur dat haar eigen bevolking vijandig behandelt, dat liegt, steelt en bedriegt is een kort leven beschoren. Hun ondergang is al nabij.

Bestel het betere alternatief, zodat je echt begrijpt waarom het Rutte-regime zo handelt, en hoe ze die actieclubs financieren voor ‘astroturfing’

Met de Epoque 11 over hun 17 SDG Doelen hebben we hun valse spel definitief doorgeprikt. Bestel dus HET overzicht van die 2030 agenda tegen de menselijkheid, misantropie ingekleed als filantropie- bij Uitgeverij de Blauwe Tijger. Als je het eenmaal doorziet, is het onmogelijk het niet meer te zien

.Tot die tijd zal het even schrikken zijn, wennen, maar dat is niet erg: het heeft bij mij 10 jaar geduurd….

De onder verantwoordelijkheid van huidig EZK-klimaatambtenaar Sandor Gaastra (in 2012 directeur generaal politie) genationaliseerde politie handelt expres zo vijandig naar ons. Zij moeten de klimaatactie-dus grove bevolkingsafpersing met CO2-excuus er letterlijk in rammen. Dat is mij dunkt, de enige logische verklaring die bij de gepresenteerde observaties het beste aansluit.

Zo helpt de politie dus ook mee met de afpersing van hun eigen gezinnen. Want per huishouden verdubbelt dankzij Sandor Gaastra en zijn vriendje Bouwe de Boer de energierekening van Friese gezinnen naar wel 6000 euro per jaar. Kudo’s ‘extinction rebellion’ en Urgenda. Kortom: Klimaatactie  (SDG 13) is volks-afpersing. Moreel verwerpelijk.

7 Replies to “Moreel failliete overheid en haar ngo’s zijn volksvijandig”

 1. Rypke, je analyses zijn voortreffelijk hoewel ze gruwelen tentoonspreiden.

  Wat kunnen we doen. Het idee vliegt mij aan dat de trein van de waanzin zo hard rijdt dat we als mens alleen nog maar meegesleurd kunnen worden. Met hoevelen zijn we, naar schatting, volgens jou, die normaal menselijk willen leven?
  Los daarvan is onze power ongekend, als we die eenmaal zien. En in gaan zetten.

  Groot respect voor je werk, inzet, vastberadenheid, kracht.
  En je woordkunst.

  1. Soli Deo Gloria(SDG). Men roept steeds over ‘verbinding’, de overheid bedoelt daarmee ‘je in de boeien slaan’, wij bedoelen daarmee ‘bidden voor elkaar’. Al was het maar om moed op te vatten

   ja we gaan een vreselijke tijd tegemoet, ja de kans dat wij slagen is klein, maar je begint niet aan iets enkel wanneer je weet dat het zal slagen. Je begint aan iets omdat je niet anders zou willen

   Je kunt actie voeren tegen milieuclubs als Milieudefensie en hun directeur Donald Pols (of wat voor oplichter er nu ook maar zit), de ambtenarij die dit uitvoert en de hele buurt vertellen wat voor schandelijk gedrag zij vertonen. Niet tegen de grassprietjes van het malieveld maar voor hun huis.

   Als de inzet steeds maar is dat JIJ een licht wilt zijn, je wilt hen als mensen blijven zien, en je toont mededogen voor de denkwijze waarin zij gevangen zitten als kinderen van de duisternis die hen gevangen houdt.

   Denk dus niet horizontaal, maar eerbiedig het verticale. Anders word je net zo als hen…

   1. Mooi antwoord! Dankbaar dat ik dit allemaal in corona tijden mag ontdekken…
    Het is heel veel wat op ons afkomt en vaak niet te behappen en het stemt somber, maar een blog als deze geeft me ook weer moed omdat we samen ook weer een groep vormen die hier niet in mee willen en doorzien waar het heen gaat en ook in muziek vinden we troost.

 2. ‘If you can’t beat them, join them’ voor de moreel failliete mens.

  ‘If you can’t beat them, beat them’ voor de gewortelde mens.

  Excuses voor de engelstalige vervuiling.

 3. Kijk even naar :Een oorlog reeds verloren.Het gesprek met Dr.Robert Gorter.
  Dan weet je genoeg.
  Samen met Epoque :alle SDG’s dan sta je sterk en kan je gaan doen wat jij het juiste vind..

 4. Wybren van Haga op Twitter 27 okt 2021

  De privacy van aandeelhouders moet beter beschermd worden in het UBO-register.
  Daarom is het goed dat deze motie die ik samen met @MustafaAmhaouch, @lientje1967 en @realDionGraus heb ingediend is aangenomen!
  @fbned @MKBNL @onl https://t.co/x1DJmTUtgm

  Mijn antwoord aan Haga

  Minister Wopke ‘het miljardairs-trekpopke’ Hoekstra houdt de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s, bovenbazen) van banken en multinationals buiten het UBO-register. (Is @WybrenvanHaga ook Partijkartel geworden?)
  https://t.co/zOrPvWoDoA https://t.co/6jEgTDLHxa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *