‘Zelfs de mus vindt een huis’ (Psalm 84)

In Friese dorpjes zijn mussen hartstikke algemeen

De Psalm van de dag is nummer 84, het gaat over het Godvormig gat in je hart dat alleen door de Allerhoogste gevuld kan worden, verlangen naar het ongecorrumpeerde, het goede, ware en schone waarvan je ook glimpen opvangt in de natuur, op zo’n vroege voorjaarsochtend als je door een vogelconcert loopt in het bos:

Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen
naar de voorhoven van de HEERE;
mijn hart en mijn lichaam
roepen het uit tot de levende God.

Zelfs vindt de mus een huis
en de zwaluw haar nest,
waarin zij haar jongen legt:
bij Uw altaren,
HEERE van de legermachten,
mijn Koning en mijn God.

Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen,
zij loven U voortdurend. Sela

Huismus, je had vroeger ook mussenvallen en menig kind schoot er met luchtbuks op

Je kunt datgene ook pogen te zoeken, op plekken waar het helemaal niet is. Maar door sociale druk over wat ‘geweldig’ zou zijn of eigen gekoesterde misvattingen blijf je daar toch maar naar toe gaan, of aan vast houden. Laat dat gewoon gaan, en luister beter naar wat je werkelijk verlangt, wat echt bij je past:

O God, ons schild, zie
en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.

Want één dag in Uw voorhoven
is beter dan duizend elders;
ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God
dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.

Want God, de HEERE,
is een zon en een schild,
de HEERE zal genade en eer geven,
Hij zal het goede niet onthouden
aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.

HEERE van de legermachten,
welzalig de mens die op U vertrouwt.

Je tijd hier is maar beperkt, dus waarom zou je met minder genoegen nemen dan het Allerhoogste.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *