‘Trouw komt op uit de aarde’… (Psalm 85)

Modern onderwijs, zoals door CS Lewis gekenschetst in 1943

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 85. Daarin constateert de psalmist dat zijn land lang gezegend is geweest, net als toen ‘God zij met ons’ nog op de gulden stond, maar dat zijn volk een stel ondankbaren werd en dus raakt de connectie tussen hemel en aarde verloren. Omdat trouw uit de aarde komt en uit de hemel de gerechtigheid.

Breng ons terug, o God van ons heil,
doe Uw toorn over ons teniet.

Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn,
Uw toorn laten duren van generatie op generatie?

Zou Ú ons niet weer levend maken,
zodat Uw volk zich in U verblijdt?

Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,
geef ons Uw heil.

Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal,
want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen
van vrede spreken;
maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren.

Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen,
zodat er eer in ons land woont.

Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar,
gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
Trouw komt op uit de aarde,
gerechtigheid ziet uit de hemel neer.

De Abdij van Langweer

‘Wie God verlaat heeft niets te vrezen’ was een titel van een column van babyboomer-schrijver Maarten ’t Hart, iedereen van mijn generatie die op VWO de boekenlijst Nederlandse literatuur met 30 verplichte titels afwerkte, die heeft vast iets van hem gelezen.

De titel had beter kunnen zijn ‘wie niet in God gelooft, gaat in alles geloven, zelfs in zichzelf ‘…Zelfs in ‘klimaatbeleid’ en andere uitzinnige hoogmoed, alsof de nietige mens de hele wereld kan optimaliseren naar eigen (destructieve) wil.

Nu zitten we met een generatie landsbestuur die God niet kent, zoals voorspeld door CS Lewis in ‘The Abolition of Man’ (1943), men without chests: de dehumanisering van de mens door modernisme, precies zoals het transhumanisme leert van de 2030 Agenda en World Economic Forum.

Het is ongelooflijk hoe ‘spot on’ Lewis zat over modern onderwijs (‘the green book’, de mens die eigen waarden opstelt naar mode) versus klassieke waarden (de Tao). In plaats van ‘God’ tot kinderlijke karikatuur te degraderen en vervolgens op je eigen stropop te schieten (vrijwel alle columns van Maarten), zie dus dat je tegen de werking van het morele universum handelt, wanneer je God ontkent, D66’er bent.

De Tao zoals Lewis dat noemt in een vereniging van Oost en West. Al kiest hij de Westerse benadering van redenering en ‘Het Woord’ om tot de logische conclusie te komen:

Bach had het wat dat betreft beter begrepen. Die ondertekende met SDG: Soli Deo Gloria: afgestemd zijn op God, zijn universum, met open handen te ontvangen in plaats van met de gebalde vuist ten hemel geheven van het socialisme/liberalisme

One Reply to “‘Trouw komt op uit de aarde’… (Psalm 85)”

  1. Bij het zien van een ‘groen boekje’ ontspatte mij even de gedachte dat waarde heer Zeilmaker richting ‘dolle hond’ van het Midden-Oosten zou gaan, maar nee, al gauw zag ik dat het een werkje van de beruchte Clives Staples L. was. Het mooie van C.S. Lewis is zijn eenvoud, je kunt zo horizontaal intappen en alle het geschrevene zonder klonten aanzuigen. Zijn boek ‘Wonderen’ heb ik persoonlijk veel aan gehad in het prille begin van mijn Christenleven. Net als de metahistorische trilogie van prof. Ouweneel overigens, die je ook aan een stuk door uit leest.

    Jammer dat de tweede videolink het niet meer doet. Vorige week heb ik overigens nog een YouTube gezien waarin een acteur C.S. Lewis speelde en op toneel gezeten in gemakkelijke zetel over ‘zijn’ leven vertelde. https://www.youtube.com/watch?v=96uT-BvRi-k

    Recentelijk mijn ‘Calis’ nog eens geopend om mij te herinneren welke drek ik moest lezen voor het ‘Nassau College’. Walgelijke rotzooi van allerlei Hollandse schrijvers, geperverteerde ‘literatuur’ van Jan Wolkers, maar ook allerlei onzin uit de Middeleeuwen. Het Fries mocht je niet leren lezen of schrijven, je bleef analfabeet in je eigen taal, maar wel ‘Elckerlijc’ uit het hoofd moeten leren. Ik ben blij dat ik uit dat ‘onderwijs’ ben weggelopen. Te smerig voor woorden en dat nog wel op een ‘Christelijke’ school. Maar dat was natuurlijk het filter om voor hoger of academisch niveau onderwijs in aanmerking te komen. Ontworteld en geperverteerd.

    Psalm 85 is zo’n psalm waarvan ik me altijd afvraag hoe dit ‘Nederlandse’ volk te bereiken is waardoor het tij gekeerd kan worden voor Nederland. Maar de mensen die deze psalm lezen en kennen hoeven zich veelal niet meer te bekeren van hun dwaasheden (of het moeten PKN’ers zijn), terwijl de heidenen die in hun dwaasheden wonen deze psalmen nooit zullen begrijpen. Het oordeel begint bij het huis Gods zelf, dus ik ben bang dat we de boer op moeten en als doemprofeet op zondagmorgen en zondagmiddag bij onze eigen PKN-kerken op het plein moeten gaan staan evangeliseren met een ‘donderse’ boodschap van God’s afschuw over zijn eigen volk.

    ’t Zal wel weer eindigen in de cel vanwege onderwijs geven zonder onderwijsakte of poging tot opruiing of aanzetten tot haat (van het kwade). Zijn ze er trouwens nog? Dat soort straatpredikers? Of een profeet als Jona?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *