‘Ik zal in uw waarheid wandelen’ (Psalm 86)

Abdijkerk met zetels monniken, even op gezeten

De Psalm van de dag vanuit De Abdij is nummer 86, die raakt de kern van het bestaan van een ieder die in waarheid en oprechtheid wil leven, die dat verlangen herkent als het meest wezenlijke zonder welke je wel als consumerend ding kunt overleven, maar zonder welk verlangen je niet waarachtig mens kunt zijn.

De Abdij

Koester vooral ook je dieptepunten, want zo word je als mens minder oppervlakkig. En ben je daar eennmaal door geweest, dan kun je voor anderen weer zo’n rustpunt zijn van ‘heh, heh, hier hoef ik geen toneel te spelen’. Dan kun je een haven van relativering zijn.

Waarom moeten we elkaar voor de gek houden?

Wanneer je in een land leeft waarin de leidinggevenden die hele notie hebben weggegooid, waarin de rechterlijke macht is gepolitiseerd en gecorrumpeerd, de media van De Leugen hun beroep maakten en ‘het volk’ op zijn best bot en onverschillig is geworden, dan kun je nummer 86 aanheffen.

In 3 woorden samengevat: WEES ZELF LICHT!

Leer mij, HEERE, Uw weg,
ik zal in Uw waarheid wandelen,
maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.

Heere, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart,
ik zal Uw Naam voor eeuwig eren.

Want Uw goedertierenheid is groot over mij,
U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt.

O God, hoogmoedigen staan tegen mij op,
een horde geweldplegers staat mij naar het leven,
zij houden U niet voor ogen.

Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God,
geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

Wend U tot mij en wees mij genadig,
geef Uw dienaar Uw kracht,
verlos de zoon van Uw dienares.

Doe aan mij een teken ten goede;
zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden,
wanneer Ú, HEERE, mij geholpen en getroost hebt.

De Abdij van Langweer

Hemelvaartsdag
Je hebt af en toe een teken nodig, een signaal of rode draad dat je weet ‘ik maak deel uit van een borduurwerk’, zoals mijn pake Wybe ook al stelde, de rode draad zien. Dat de dingen samenvallen. Dat je aan het modernistisch-materialistische wereldbeeld mag ontsnappen van de zak toevallig botsende moleculen met ik-illusie.

Zo heb ik een broeder in nood mogen bijstaan met terminale ziekte, nadat hij opbelde. Zo kon hij in de uitzending bij Blue Tiger nog even schitteren en getuigenis geven van God’s onvoorwaardelijke liefde. Op Hemelvaart gisteren is hij ten hemel gevaren, zijn verlangen naar God de Vader volgend.

Zelf kwam ik er pas bij de bierwinkel achter dat het Hemelvaart was. Die was dicht. Je kunt mijn christelijk geloof niet laag genoeg inschatten, zo wil ik maar zeggen… Zo ik nog Youtube video’s kijk, dan is dat van doorzichtig geklede Yogameisjes die zichzelf dubbelvouwen, met applaus voor de mooie billen.

Aan mij is niets goeds, dat wat er wel komt moet van Boven komen.

Hij wilde het lijden medisch verkorten, ik had daar een dubbel gevoel bij en nam dus even afstand. Want je investeert in mensen die willen strijden, leven, niet in hen die het bijltje er bij neer gooien. En hoe combineer je het idee van Alverzoening met God’s rechtvaardigheid. Nog lang niet over uit…

We dienen het bestaan van ‘de boze’ niet te veronachtzamen, niet roekeloos te zijn… Aan de andere kant: kunstmatig het leven rekken, terwijl je liever bij God de Vader bent, ik mag daar niet over oordelen en weet nog niet half wat echt lijden is.

Ja, zelfmedelijden. 🙂 hahahaha. Juist toen ik weer langs wilde gaan, was hij net op weg naar boven…

Wat je half doet is heel onbevredigend
Dus Cor, dank je dat je mij de kans gaf een broeder te zijn, mens voor een ander mens. Te vaak zijn we slechts daar voor anderen, omdat we daar voordeel voor onszelf mee willen behalen.

Maar het is God die ons mensen op ons pad legt, hoe gaan we met hen om? Ook bij valse D66’ers, goddelozen en nihilisten die het geweldsmonopolie van De Staat tegen je misbruiken, moet je kunnen zien, dat zij weliswaar werktuigen van de duisternis zijn, maar dat zij mededogen verdienen.

Het zijn verloren zielen, verbitterden, die uit valse identificaties hun voldoening putten, mensen met verhard hart die God niet kennen (willen).

Heb uw vijanden lief, bidt voor wie U vervolgen, is dan ook ‘als zij via jou geen glimp van Het Licht zien, vererger je de zaak’. Wanneer je dat besef hebt, dan moet je wel anders in het leven (gaan) staan. En doe je dat maar half, dan is er helemaal geen bal aan.

Je kunt niet ‘een beetje christen’ zijn, zoals je ook niet ‘een beetje zwanger’ bent… Wat je maar half doet is heel onbevredigend. Dus, alsjeblieft ‘meer van God, minder van mij’, laat dat het streven zijn.

Op je behouden aankomst!

Nou, we drinken om 4 uur een abdijbier Cor op je behouden aankomst!

3 Replies to “‘Ik zal in uw waarheid wandelen’ (Psalm 86)”

  1. ‘als zij via jou geen glimp van Het Licht zien, vererger je de zaak’. Met 1 zin weer helemaal wakker. Dank Rypke en sterkte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *