‘Moeder Aarde’-dichter Finkh redde Hohenstoffel…

De rode wouw voor de Hohenstoffeln

Om de ideologie van de moderne klimazi’s, het Ecofascisme en hun Lebensraum-ideologie (Ecologische Voetafdruk) te begrijpen, reisde ik afgelopen jaren langs de ‘heilige’ natuurplaatsen van het nazi-rijk. In deze voor de zaterdag herbewerkte editie: de vulkanische berg Hohenstoffel in het Zwarte Woud, die dankzij ingrijpen van Heinrich Himmler in 1939 tot Naturschutzgebiet werd verklaard.

Het vijandbeeld ‘nazi’ dat linkse mensen op iedere andersdenkende plakken, dat kan mogelijk komen doordat de nazi’s juist opvallend veel gelijke denkbeelden hebben als D66’ers, ‘modernisten’ als erfgenamen van darwinisme-humanisme zijn blind voor eigen fascisme. 

Sinds het jaar 1939 een natuurmonument

Groen is het Nieuwe Bruin
Na de romantische toer in de donkergroene Wutachschlucht, beklommen we de berg die door ingrijpen van diepgroene Heinrich Himmler in 1939 tot Naturschutzgebiet werd: de Hohenstoffel, een product van vulkanisme uit het Tertiair. De toppen in de omgeving zijn allen oude vulkanen, als een soort Schwabische Eifel.

Meer zuidelijk zie je de Alpen oprijzen. Op verschillende bergtoppen- waaronder de Hohenstoffel-vind je ridderburchten waar je steeds rode wouwen rond ziet cirkelen, die langvleugelige roofvogels met vorkstaart.

Literatuur van vandaag. Het ‘groene’ nazisme en de link met Hindoe-religie

We kwamen hier terecht dankzij het lezen van ‘The Green and the Brown’ van Frank Uekoetter: zijn studie van de groene elementen in het nazisme. Een slecht geschreven en typisch postmodern historisch boek, waar de zeggingskracht vaak moet komen uit ‘verdenking door associatie’. En vooral ook de onwil om verder te kijken dan politiek correct is toegestaan.

Maar je ontleent er dus toch weer wat bruikbare informatie over historische plaatsen aan. Anders hadden we de Hohenstoffel niet bezocht, noch de Wutachschlucht. Dus zo kunnen zelfs slechte gidsen toch een licht op je levenspad vormen. Luister dus goed naar ze.

Je zou de verwantschap niet direct zien, maar eigenlijk is de kern van nazisme een vorm van ‘natuurbescherming’. De Aryosofen, Volkisten en eugenetici zagen het eigen ‘ras’ bedreigd door degeneratie en poogden dat te beschermen tegen ongewenste elementen.

Wutachschlucht, ‘alles stroomt’ dit is de bron van de Donau

Denk aan ‘The Passing of the Great Race’ (1917) van Amerikaans natuurbeschermer Madison Grant, uit de vriendenkring van Teddy Roosenvelt en de Rockefeller-dynastie. Het Nordische volk zou uitsterven, door andere rassen met lager creatief vermogen er uitgebroed worden. Toevallig heb ik net de Friese variant van een Deense onderzoeker over dat idee, toegepast op de Friezen: ‘The passing of the Frisians’ uit 1924.

De moderne en populaire wetenschap van die tijd, dat was de eugenetica, het meten van schedels, evolutionisme en darwinisme bepaalden het denken. De obsessie met ‘raszuiverheid’ was van dat denken een typisch gevolg, wanneer je als een dierfokker naar mensen kijkt. Dan zie je ‘vervuilingen’ als te verwijderen fokfouten. Of op grotere schaal, als ziektekiemen van het Volk.

Die denkwijze komt overeen met hoe moderne ecofascisten (Club van Rome, Paul Ehrlich) andere mensen beschrijven: als ‘kanker’ voor moedertje de planeet, en je tweede kind beschrijven ze in ‘tonnen CO2-uitstoot’. Iets dat weggepoetst moet.

Alle materialisten en goddelozen denken hetzelfde, en ze zijn ook allen niet in staat het eigen fascisme te erkennen, dat ze als ‘wereld verbeteren’ uitleggen.

Rode Wouw, altijd mooi om te zien zweven

Die zelfde parallel bestond bij de zojuist vermelde Amerikaanse ontwerper van Hitler’s rassen-ideologie, Madison Grant. Niets dat de Duitsers deden of dachten, kwam van hun zelf. Ze imiteerden de Angelsaksen. Zodra je God en het spirituele wereldbeeld weggooit, je ziet de mens als ‘een dier’, dan kom je vanzelf op deze denkwijze.

Grant beschreef de nordische mens als met uitsterven bedreigde diersoort. Tegelijk richtte hij de New York Zoological Society op (nu Wildlife Conservation Society) en zette de bescherming van bisons op touw. Zodra je mensen als evolutionair onderdeel van de natuur ziet, kun je ook net als een natuurbeheerder naar mensen kijken.

Moeder Aarde-dichter Ludwig Finkh (1876-1964) schreef Himmler een persoonlijke brief, met dringend verzoek om de basaltwinning op deze berg te stoppen. Die basaltwinning zou de oorspronkelijke staat verminken van de berg met daarop resten van een oude Germaanse burcht. Je kunt hieronder het typische aanzicht zien, de ‘Stoffeln’ in meervoud staat voor de twee piekjes van deze vulkanische berg.

De Hohenstoffeln

Overal burchten met de Zwitserse Alpen op de achtergrond

De populaire bloed-en-bodem-dichter Finkh was een apothekerszoon die zelf afgestudeerd medisch doktor werd. Hij maakte deel uit van Himmler’s Ahnenerbe. Die cultuurkring van literatoren en wetenschappers-verbonden aan de SS- deed historisch onderzoek naar cultuur-uitingen van het Germaanse ras.

Zij opereerden vanaf 1935 vanuit de door Interessante Tijden beschreven en gefotografeerde Wewelsburg. Die burcht koos Himmler uit op advies van de occultist en vrijmetselaar Karl Maria Willigut. De Runen-symboliek ontleenden ze weer aan de occultist Guido von List en zijn Geheimnis der Runen.

De S S staat voor 2 maal ‘Sig’ en ‘Sol’, wat naar ‘de zon’ verwijst. Met name nazi’s van de Himmler-school hadden spirituele motivatie, het paganisme (hij noemde zijn dochter ook Gudrun, naar een vrouwelijke heldin uit de Edda).

Armanenrunen van Guido von List

Het was je misschien niet opgevallen, maar ook de klimaatactieclub Extinction Rebellion heeft een Rune als logo: een gekantelde Dagaz, als zandlopertje. Die staat als liggend symbool volgens de astrologie-site Ifate voor de cyclus van de tijd, dag en nacht, balans, dus een positief symbool.

Je mag ‘m niet kantelen, dan verandert ook de symboliek.

Bron: Runesecrets.com

De Ahnenerbe ging ook – dankzij de bijzondere interesse van Himmler- op onderzoek uit naar Tibet (1938), om de ingang van Thule te vinden. Dat zou de mythische toegangspoort in de Himalaya zijn waaruit het Arische ras gekomen zou zijn volgens de Theosofische leer.

Die ‘Geheime Doctrine’ was  op haar beurt weer schatplichtig aan de Hindoe-literatuur.

Al zou die toegang tot Thule ook op Groenland kunnen liggen, waar de Amerikanen Thule Airforce Base bouwden. Het noordelijkste (militaire) vliegveld ter wereld. Mogelijk is het idee van ‘Midden Aarde’ uit JRR Tolkien zijn werk en de Germaanse mythologie hiermee verwant, aan Thule dus en de toegang tot een geheim rijk.

Dat zoeken we nog uit.

Met de Alpen op de achtergrond

Finkh vond in paganist en natuurvereerder Himmler een geestverwant. Hij hield ook van oorspronkelijke Duitse natuur, riddertaferelen en oude burchten. Maar dat (proto-)nazi’s van mooie dingen houden, dat maakt die mooie zaken natuurlijk niet ‘dus’ verdacht.

Hoewel die ‘schuld door associatie’-tactiek wel de favoriete gesprekstechniek van de linkse mediamedemens is en hun Openbaar Ministerie/D66.

Door selectief geschieds-onderwijs, ben je mogelijk gaan geloven dat modern ‘groen’ en oud ‘bruin’ volledig van elkaar gescheiden zijn. Terwijl ze een zelfde filosofische stamboom hebben, in het humanisme en darwinisme. Het humanisme leert ‘de mens kan worden wat hij wil’, Leni Riefenstahl haar film ‘De Triumf des Willens’ was dus een vorm van darwinisme-humanisme.

Dat ‘bruin’ de oorlog verloor, betekent verder niet dat het humanistisch-darwinisme ook uitstierf.  We kennen dat nu als ‘The Great Reset’ en het transhumanisme. Materialisme, de mens die als God wil zijn, kan worden wat hij wil…

Milieudichter Ludwig Finkhe 'redde' de Hohenstoffel via ingrijpen van Heinrich Himmler

Ecologisch dichter Ludwig Finkh ‘redde’ de Hohenstoffel via ingrijpen van Heinrich Himmler

De nazi’s hadden gewoon goede smaak, met uniformen van top mode-ontwerpers, design van Porsche, de schoenen van Adi Dassler (Adidas), en de vooruitstrevende (raket)technologie van Werner von Braun. En velen (bv Walter Darre)  deelden de zelfde adoratie voor ‘Moeder Aarde’ en de biologisch-dynamische landbouw als de moderne milieubeweging, ambtenarij en hun linkse media anno nu.

Sterker nog, er is een Hilf-Mutter-Erde.de webzijde met de zelfde religieuze motivaties en fascistische aspiraties.

Die religie vormt nu onderdeel van de enige nog toegestane geloofsstroming, en de Europese Staatsleer: het ecofascisme van Timmermans zijn ‘Green Deal’. En we hebben nu alsnog een Verenigde Staten van Europa onder Duitse leiding. (Ursula von der Leyen)

Ludwig Finkh was met Hesse bevriend. Hesse’s werk zou de ideologie van de overwinnaars dienen

Ludwig Finkh woonde in het nabijgelegen Gaienhofen aan de Bodensee en was bevriend met Herman Hesse.

Die zoon van Piëtisten (zeg maar ‘Turbo-protestanten’) won de Nobelprijs voor literatuur in 1946, mede op voordracht van Thomas Mann. (De Toverberg) Hesse’s werk werd gevormd door zijn Turbo-Protestantse opvoeding en uitstapjes naar China, India. En zijn pogingen om oosterse religie met het christendom te verzoenen. (bv in de roman Siddharta 1922)

Hesse zijn internationalisme zou hem op 69-jarige leeftijd aan die Nobelprijs helpen, als representant van de ‘goede Duitsers’ na de Tweede Wereld Oorlog. Dus van de Duitsers die de kosmopolitische ideologie van de overwinnaars deelden, die nu in de Totalitaire Tolerantie voortleeft.

Finkh zijn Bloed en Bodem-dichterij zou verguisd worden, als representant van de verliezers. Terwijl er in zichzelf niets mis was met zijn motivatie: natuurliefhebberij, houden van je land en je eigen afstamming.

Klages was ook van de partij. Finkh zou verguisd worden, maar de groene biocentrist Klages kreeg eerherstel

Ook de mede-lobbyist van Finkh en fel anti-semiet Ludwig Klages maakte een latere rehabilitatie door. Zijn klaagschrift ‘Mensch und Erde’ zou als oprichtingsmanifest fungeren van Duitse ‘Groene’ Partij in 1980. Mensen associeren ‘groen’ met ‘Links’ maar die groene jas rond ‘links’ is meer Kameleontisch dan identair.

De Roden zochten na de ontmaskering van het barbaarse Inter-nationaal Socialisme hooguit een andere machts-ideologie. Het gaat bij ‘links’ nooit om het onderwerp, maar altijd om de ‘revolutie’. Het enige dat ze willen is macht, en hoe ze dat krijgen maakt niet uit. Al het persoonlijke maken ze immers politiek.

Gewoon van de natuur genieten is er dan niet bij.

Net als moderne natuurlobby
De basalt-exploitant ging dankzij Himmler’s ecologische ingrijpen na Finkh’s lobby voor bijna een miljoen Reichsmark aan investeringen het schip in. In die tijd natuurlijk een enorm bedrag. Hij moest de ‘Stoffel’ met rust laten, met inzet van de Natuurbeschermingswet van 1935. Victorie voor de natuurbescherming.

De rondweg om de Hohenstoffel(n) is nu naar Finkh vernoemd. De ‘n’ is facultief: het is 1 berg met 2 piekjes.

Overal zweeft hij rond bij de Hohenstoffeln, de rode wouw

Finkh had een heel lobbycomite om zich heen verzameld.

De natuurfilosoof Martin Heidegger (Sein und Zeit) was ook mede-actievoerder. De techniek zou volgens de eveneens diep in Oosterse mystiek ondergedompelde Heidegger de mens maar vervreemden van zijn oorsprong. Daarin krijgt hij tot op zekere hoogte gelijk, zie maar al die met hun mobiele telefoon vergroeide mensen op straat die steeds naar hun mobieltje kijken.

Hun telefoon met ‘sociale’ media vervreemdt ze van de directe omgeving en maakt ze dopamine-verslaafden. Steeds meer ‘likes’ nodig voor de zelfde kick.

De nu verlaten basaltgroeve bovenaan de Hohenstoffel

Ook lid van de Coalitie voor het ‘natuurlijk’ houden van de Hohenstoffeln was Fritz Todt, topman in het Derde Rijk.

Die coordineerde later de opbouw van het Duitse wapenarsenaal bij haar ambitie om Lebensraum in het Oosten te veroveren, ten koste van Slavische volkeren. Die waren voor de Duitsers waren wat Afrikanen waren voor de Britse kolonialen: een volk waarvan de Germanen het land zouden willen innemen, omdat zij dat op een hoger plan zouden tillen.

Ook Ludwig Klages zat in Finkh’s actie-comitie voor behoud van de Hohenstoffel in ‘oorspronkelijke’ staat. Klages hield al in 1913 een soort Groene Bergrede voor de Duitse jeugdbeweging. Die heette ‘Mensch und Erde’, toen hij die jeugd op de berg Hohe Meissner toesprak (achter Kassel).

Die redevoering werd in 1980 een soort schotschrift van de Duitse Grunen.

Klages was ook van de partij. Finkh zou verguisd worden, maar de groene biocentrist Klages kreeg eerherstel

Hoogzit van modern perspectief
Het is makkelijk om Ludwig Finkh dus af te serveren als ein Alter Vernagelter Nazi’, zoals de massamedia later zouden doen met de verliezers van WO2. Daarbij citeerden ze overigens een uitspraak van zijn vriend Herman Hesse, die de toonzetting van Finkh zijn latere autobiografie kenschetste.

Wanneer je insteek is om de eigen tijd met haar eigen mentale en culturele ballast tot norm te verheffen, mis je belangrijke dwarsverbanden met het moderne denken en de moderne tijd. Dat doet ook de Duitse historicus Frank Uekotter. Die schreef over Finkh zijn lobby in het boek ‘The Green and the Brown, a history of conservation in Nazi Germany.

Terwijl de Nationaal Socialisten met hun ecologisch romanticisme niet vreselijk afweken van wat nu bij Uekotter zijn geestverwanten gewoon is. Zoals het Rachel Carson institute dat hem betaalt. Die hang naar natuurzuiverheid en oorspronkelijkheid.

Hun ecofascisme van hun 2030 Agenda wil ook de gehele mensheid onderwerpen aan een totalitaire technocratie. Daar zitten we nu midden in, en wie zelf onderzoek doet in plaats van als zombie de massamedia consumeert kan daar zo achter komen. 80 procent ligt open en bloot op het WWW te vinden.

Ook de totalitaire trekken vind je bij delen van de moderne groene beweging terug, zeker nu bij Frans Timmermans met zijn Green Deal. Dat alles moet wijken, van menselijkheid en beschaving voor CO2-doelen. Daarom noemen we ze ook ‘klimazi’s‘.

De rondweg is nog naar Finkh vernoemd

Oorspronkelijk stond op de Hohenstoffel een Burcht, die bij de 30 jarige oorlog werd verwoest, zoals zovele burchten in Duitsland toen

Inspiratie
Finkh putte inspiratie uit de Duitse ‘oorspronkelijke natuur’. Lees zijn gedicht hier over de frisse Aprilregen in Gothische letters.

Screen Shot 2016-04-03 at 11.33.09

Dat zoeken van een inspiratiebron is wat ieder denkend mens doet. Daarnaast namen vele van zijn generatiegenoten al afscheid van het protestantse christelijke geloof. Herman Hesse liet het Pietisme van zijn ouders los, en zocht zijn heil in een fusie van Boeddhisme, Taoisme en christendom. Finkh zocht het dus meer in de natuurmystiek inclusief rassenmystificatie.

Inspiratie bijtanken. Deze bij doet dat bij een boswilg in bloei op de Hohenstoffel

Inspiratie bijtanken. Deze bij doet dat in de natuur: bij een boswilg in bloei op de Hohenstoffel

 Wat is die inspiratiebron dan?
Mensen als Finkh en zijn kennis, de biocentrist Ludwig Klages zagen in de Joodse religie (en het christendom als dochter daarvan) een bron van vervreemding van de natuur. Klages maakt het onderscheid tussen ‘geist’ en ‘seele’. Geist corrumpeert, het intellect ondermijnt het intuitieve.

We zien dat zelfde idee bij Lynn White 40 jaar later terug met zijn ‘On the Historical Roots of Our Ecological Crisis’ uit 1968 in Science: de Joods-Christelijke leer maakte de mens tot ‘heerser’, volgens White en dat zou tot exploitatie leiden. Dit werd 1 van de meest geciteerde publicaties uit de stal van de moderne milieubeweging.

Bij Herman Hesse zie je dat hij vooral de nadruk legt op ‘wijsheid door ervaring’ in plaats van ‘door opgelegde regels, instructies’.

Finkh en geestverwanten zijn dus niet zomaar ‘alte vernagelte Nazi’s’, ze staan in een Europese denktraditie die nog steeds levend is. Een beetje ‘nazi nazi’ roepen kan al gauw de indruk wekken dat ZIJ het absolute kwaad waren, geheel anders dan wat de klimazi’s nu doen.

In werkelijkheid zijn milieubeweging en nazisme twee loten aan een zelfde denkboom, een mix van Malthusianisme en aan de theosofie verwant holisme, een eenheid zoeken in alle wereldreligies. Een soort waarheid zoeken in de natuur. Omdat je een transcendente God hebt afgeschaft.

Dus dan word je linksom of rechtsom materialist, je vergoddelijkt het stoffelijke.

Het omringende landschap kent enkele vulkanen uit het Tertiair, net als de Hohenstoffeln met haar basalt dat vulkanisch van oorsprong is

Zo werd het in de ’30-er jaren ook mainstream om af te geven op de leer van schuld en boete die het christendom bracht. Met name in relatie tot lichamelijkheid en erotiek. Zo zou je vervolgens vrij van schuldgevoel op ‘natuurlijke’ wijze kunnen leven.

Net als de dieren.

Je oorspronkelijke zelf, gezuiverd van culturele vervuiling, zo denken moderne ‘groenen’ nog steeds. De Nationaal Socialisten – overtuigde anti-theisten- experimenteerden ook volop met drugs. (zie Norman Ohler’s ‘Drugs en het Derde Rijk’). De obsessie met ‘nazi’s’ bij ‘links’- hun neiging iedereen die afwijkt zo te noemen- kan er dus ook mee samenhangen dat hun eigen denkbeelden verrassende overeenkomsten met de nazi’s hebben.

Eigenlijk is D66 ook een vorm van nazisme, darwinisme-humanisme en materialisme. Geen eerbied voor het individueel menselijk leven, of heiligheid daarvan. Hele enge mensen.

Op de top, de Nordgipfel van 840 meter

I Am That/Tat swami asi
Bovenop de Hohenstoffel kom je een Hegauer/lokale bewoner tegen, waarmee spontaan een conversatie ontstaat over juist dit: hoe modern was dat ecologisch romanticisme van het Nazisme? We spraken over Martin Heidegger’s Sein und Zeit waarvan de grondgedachte vrij Oosters is.

 • De hele Oosterse en Westerse filosofie in 3 zinnen uitgelegd: Bij Oosters denken moet je houding ten opzichte van de wereld veranderen, om tot meer geluk te komen. Lijden ontstaat door hechting. Wereldverzaking, Loslaten is de weg. Jij bent niets, een zoveelste incarnatie.
 • Bij Westers denken verander je de wereld, de omstandigheden om zo meer geluk te krijgen. Wereldverbeteren. Aanpakken. Ik is uniek. Zelfkennis wend je aan om aardse zaken eenvoudiger te bemachtigen.

In de praktijk kom je tot een mix van beide.

Kasja liebt Waldek, uitgelegd in Hohenstoffeler De Liefde in basaltstenen uitgelegd

Ons gesprek ging over ‘Zijn Schuld Kome over ons en onze Kinderen’. Negatief kharma, dat is ook de mentale schuldenlast die generaties Duitsers nog zullen meetorsen.

Een beetje Bombay op de Friese Klei

We spraken over het zuivere Zijn, zoals de Indiase Goeroe Nisargadatta Maharaj leerde in het ook in het Nederlands vertaalde I Am That. (1973) Meer Oosters dan bij Goeroe Nisargadatha Maharaj kan het niet worden. De eeuwigheid is het nu. Het loslaten van (valse) identificaties (ik ben zus en zo, dat) leidt volgens hem tot een vrijer, natuurlijker leven zonder schuldgevoelens.

Tot zuiver zijn. We zien daar overigens direct de religieuze opvattingen terug waarover Herman Hesse al decennia eerder voor een Westers publiek schreef. ‘Ik ben dat’ is namelijk een afgeleide van de Sanskriet-spreuk Tat swami asi (Gij zijt dat). Je dient in ieder de zelfde gemeenschappelijke herkomst te zien.

Christoph Gellner schrijft voor het Herman Hesse-museum in ‘Between Reverence and Revolt:

Viewed in Indian terms,” the 70-year-old Hesse wrote in reply to a reader, “my neighbour is not only ‘someone as myself’ but actually is me, is at one with me, for the division between him and me, between I and you, is a deception, is maya.

In keeping with this form of interpretation, the ethical sense of neighbourly love is fully explained, for those who have realized that the world is a oneness will readily appreciate that it is pointless for the individual parts and links in this wholeness to do one another harm

Nisargadatta Maharaj heeft een Friese goeroe-volger Douwe Tiemersma van de filosofie-faculteit van de Erasmus Universiteit. Nisargadatta schijnt weer inspirator te zijn van de New Age Duitser-Canadees die nu aan de lopende band boeken verkoopt: Eckhart Tolle.

Satan zou in het Sanskriet staan voor ‘schaduw’, zo stelde de Duitser op de Hohenstoffel. Schaduw kan niet zonder Licht bestaan. De kerngedachte van deze Oosterse goeroe:

Refuse all thoughts except one: the thought ‘I am’. The mind will rebel in the beginning, but with patience and perseverance it will yield and keep quiet. Once you are quiet, things will begin to happen spontaneously and quite naturally without any interference on your part.

Het vredesteken bij de Hohenstoffeln. Ook onder dit teken zijn mensen omgelegd…

Oosterburen waren heel Oosters
Terug naar die hectische jaren ’30 van vorige eeuw, toen de Duitsers het christendom wilden afschudden, en terug wilden naar de ‘oorsprong’. De Svastika (hindoe-woord voor ‘welzijn, voorspoed) is een mainstream Oosters Mysteriesymbool, dat de zon uitbeeldt. Dus gewoon heidense natuur-verering, weg van het christendom en haar Joodse wortels.

In het boek I Am That lees je nog een aanwijzing, waarom het ook normaal is, menselijk, om een grote leider te volgen voor inspiratie, een Beweging, of De Leer. Lees de vertaler Maurice Frydman in het voorwoord

Uneducated though the Master is, his conversation is enlightened to an extraordinary degree. Though born and brought up in poverty, he is the richest of the rich, for he has the limitless wealth of perennial knowledge, compared to which the most fabulous treasures are mere tinsel.

He is warm-hearted and tender, shrewdly humorous, absolutely fearless and absolutely true — inspiring, guiding and supporting all who come to him.

 

Nog beter uitzicht, met in de verte nog een vulkanische piek en vulkaanmeer. Nog verderop bestaat Schwabisch gebergte weer uit graniet, als verlengstuk van de geologisch nog vrij jonge Alpen

Terug op aarde
Die Hohenstoffel is overigens maar een teleurstellend bergje, qua natuurschoon. Er bloeit een plantje dat Duitsers Immergrun noemen met een blauwe windmolen-achtige bloeiwijze, bij ons heet dat Maagdenpalm. Er staan wat ruinerestanten op van een burcht. Maar de hele omgeving wemelt van burchten op bergen die er veel beter bij staan.

Je krijgt medelijden met de arme basalt-bikker die zo een schuldenlast kreeg, uit naam van natuurbescherming.

De ruine-restanten van de Hohenstoffel-burcht zijn in mum van tijd door de natuur bezet, zoals deze beuk

En oh ja: waarOM leef je, dat is de domste vraag die je kunt stellen, zo sprak de Duitser op de Hohenstoffel. Want op die vraag bestaat geen bevredigend antwoord. Want welk antwoord zou je op fysiek niveau immers bevredigen, behalve iets dat er altijd is. Dat ‘er is’. I Am.

‘Ik ben die ik ben’, zo viel me toen in. Zo openbaarde JHWH zich aan de vertegenwoordiger van zijn uitverkoren volk, Mozes in Exodus 3 (14-15). En Jezus sprak ‘Ik Ben’ de weg… Wanneer je het positieve uit je gesprek over zo’n Indiase Goeroe pikt: door eigen levenservaringen keerde ik terug tot het christelijk geloof, dat je al in de vroegste jeugd had losgelaten.

Niet door iets te lezen of instructies te krijgen, formules op te dreunen.

Een op Youtube nu populaire mediterende christen, John Butler, met veruit de heerlijkste slaapopwekkende en vredelievende stem sinds landschapsschilder Bob Ross, die had onlangs een filmpje gemaakt vanuit zijn huiskamer. En daar stond naast een orthodox christelijk altaartje in de boekenkast; I Am That.

Dus daarom hebben we dat nu, 3 jaar na het gesprek met de Hegauer op de Hohenstoffel eens aangeschaft. Wanneer je iets weet zie je het namelijk pas.

7 Replies to “‘Moeder Aarde’-dichter Finkh redde Hohenstoffel…”

 1. De svastika kun je ook terugvinden in de randen van Romeinse vloer mozaïeken. Ze maken daar deel uit van een lijn zonder einde langs de randen. Dát “zonder einde” zou ook een reden kunnen zijn dat het nationaal socialisme voor een dergelijk symbool heeft gekozen, volgens de joodse gids….. Het één sluit het ander niet uit.

  1. Klopt, het is een heidens symbool, ze verwezen actief naar de Grieks-Romeinse cultuur, die Savitri Devi was oorspronkelijk ook een Griekse die hoopte dat de nazi’s het oude paganisme zouden herstellen zodat de raciale degeneratie werd gestopt…

 2. Beste Rypke.
  Om van een polytheïstische geloofsopvatting over te kunnen gaan naar een monotheïstische geloofsbeleving is het nodig 1 God te kiezen.
  Om geloofwaardig te kunnen zijn als groep, die dus 1 God uitkiest als symbool ipv meerdere Goden, is het nodig om te zegge: wij hebben 1 God uitgekozen en ‘deze God vindt dat goed’.
  Deze uitgekozen God is dus door 1 groep uitverkoren lees: uitgekozen. Deze uitverkoren God is dus zo vriendelijk die ene groep te willen bedienen als God.
  Dus wordt de formulering van die groep: de door ons uitverkoren, lees uitgekozen, God
  wil ons ook graag hebben. Hoe Heerlijk! Wij hebben hem niet alleen uitverkoren, maar hij heeft het ons bevestigd: wij zijn door die ene God ook uitverkoren.
  Dit alles natuurlijk om deze monotheïstische keuze acceptabel te maken voor polytheïsten. Geloof is mensenwerk tenslotte.
  Ik denk dat echte polytheïsten geen last hebben van 1God méér of mínder.
  Last van de monotheïstische Joden hebben alleen gelovigen die de Joden hun God betwisten.
  Rypke, ik had U slimmer gedacht.
  Vriendelijke groet.

  1. In de natuur is de werking van God of de Dao te zien maar het is verkeerd de natuur gelijk te stellen met God.
   Daar komt namelijk het idee vandaan dat de mens zich door manipulatie van de natuurlijke gang van zaken boven God kan plaatsen.

   Wat ik ervan weet is dat er in polytheïsme sprake is van een hoofdgod en mindere goden. In het orthodoxe christendom maar ook in het Taoïsme wordt de rol van deze mindere goden ingevuld door heiligen.

   Ik snap niet goed wat je Rypke verwijt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *