‘Stad van God’/Civitate dei… (Psalm 87)

De sterrenhemel (Steelpan Grote Beer) boven Durbuy

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 87, met daarin de Psalmregel waar Sint Augustinus zijn beroemde boektitel, geschreven rond 420 aan ontleende. Een pil van duizend pagina’s. Of het moet zijn dat de schrijvers van Openbaring die het Hemelse Jeruzalem projecteren ook Psalm 87 in gedachten hadden. Of ik zit er gewoon naast natuurlijk, want zo’n bijbeltijger is uw broeder Rypke nu ook weer niet.

…Oost Jeruzalem

Goddelijk luchtkasteel
De Psalm is lekker kort, en hij wordt toegeschreven aan ‘de zonen van Korach’. Wie Korach is, geen flauw idee, waren er geen Korachieten in de Bijbel? Daar komen we in onze zondagse Bijbel-tochten nog wel eens achter of anders kunnen lezers van onze Abdij-gemeente hier misschien antwoord op geven.

In deze Psalm wordt weer eens ouderwets ‘gejubeld’ zoals dat heet. Zo tussen de vele klaagzangen in, is die hemelse vrolijkheid toch ook wel eens welkom. Zeker nu het Interessante Tijden zijn, en we live de vestiging beleven van een totalitair regime dat mij zal willen vernietigen, en mensen als mij omdat ze niet ‘doen als gemiddeld’.

Het gemiddelde is geen creatie van God, net als ‘de natuur’. Het is een menselijke schepping bedoelt om greep te krijgen, controle. In de natuur is niets gemiddelds te vinden.

‘Het Gemiddelde’ is net als ‘de cijfers’ en ‘de regels’ de enige houvast van goddelozen in hun van iedere hogere Betekenis ontdane bestaan, net als ‘de’ wetenschap: valse zekerheid, een gevangenis en quarantainekamp. De Stad van God daarentegen is een heerlijk luchtkasteel waarin je kunt spelen als onbevangen kind van de Allerhoogste, zie voor verdieping van dat argument ook ‘Orthodoxie’ van JK Chesterton:

Zijn fundament rust op de heilige bergen.
De HEERE heeft de poorten van Sion lief
boven alle woningen van Jakob.

Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken,
stad van God! Sela

Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen;
zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet:
die zijn daar geboren.

Van Sion wordt gezegd:
Man voor man is erin geboren.
De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden.

De HEERE telt hen erbij,
wanneer Hij de volken opschrijft,
en zegt: Deze is daar geboren. Sela

De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen:
Al mijn bronnen zijn in u!

New Forest

Je hebt niets te kiezen
De term Civitate is ook het stamwoord voor ‘geciviliseerd’ oftewel ‘beschaafd’. Terwijl de term ‘heiden’ net als het Angelsaksische ‘pagan’, (afgeleid van latijns Pagus) voor het buitengebied staat. Als provinciale boreaal kan het urbane karakter van de ‘Stad van God’ je nogal afschrikken. Doe mij maar het (b)oerbos van God als orthodoxe boslim, of ‘De Tuin van God’.

Of ‘De bruine kroeg van God’, met abijbier en lekkere sigaren in goed gezelschap.

Aan de andere kant: in intellectueel opzicht, je behoefte om denkbeelden uit te wisselen, kennis absorberen. Dan kom je toch weer terecht in het urbane milieu. Wat dat betreft was Wageningen als dorp aan de rivier met internationale influx ideaal compromis.

Voor we hier terecht kwamen meermaals een poging gewaagd daar een huis te vinden, maar dan betaal je tweemaal zoveel. En het mocht niet zo zijn, want ik moest hier op mijn plek geraken, met de buurman als broeder, christenhond Trudy en noordelijke activiteiten.

Zo was dat nu eenmaal voorbeschikt en je hebt in dit leven niets te kiezen. Je moet worden wat je bent, tot je bestemming komen, en zolang je daar verzet tegen pleegt ben je ongelukkig. Daarom dien je jezelf ook niet te verschuilen achter labels. Determinisme en haar evenknie ‘De Uitverkiezing’ impliceren dat je niets te kiezen hebt maar toch verantwoordelijk bent.

Droevendaal Wageningen: Het was er heerlijk wonen als student, met de kippen en in het groen

Neem de ‘diagnose’ Asperger op de website Autisme.nl:

Het Asperger-syndroom is vernoemd naar de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger (1906-1980). Hij behoort samen met de Oostenrijks-Amerikaanse kinderpsychiater Leo Kanner tot de pioniers op het gebied van autisme-onderzoek. In 1944 publiceerde Asperger de resultaten van zijn onderzoek onder een aantal jongens die hij omschreef als ‘kleine professoren’.

De jongens maakten moeilijk vrienden en vormden vaak het mikpunt van pesterijen. Ondanks dat hun taalontwikkeling prima verliep – vaak zelfs beter dan die van leeftijdsgenoten – was het moeilijk om met hen een wederkerig gesprek te voeren. Ook was hun taalgebruik opvallend volwassen voor hun leeftijd.

Asperger ontdekte nog veel meer bijzonderheden aan de jongens, zoals gebrek aan inlevingsvermogen, een houterige motoriek, een opvallend gebrek aan respect voor autoriteit, een grote belangstelling voor een specifiek onderwerp en een grote gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.

Asperger was ook erg onder de indruk van hun talenten, zoals oog voor detail. Hij noemde ‘a dash of autism’ (‘een vleugje autisme’) zelfs onmisbaar voor succes op het gebied van kunst en wetenschap.

Say What?

🙂

Je ‘hebt’ iets wanneer je materialist bent. Die ‘hebben’ ook seks en ‘hebben’ een leven. Ben je spiritueel dan ben je, naar ‘Ik ben die ik ben’. Dan ‘heb’ je in zekere zin ook geen ziekte maar je maakt een fase door. Immers: wat is ‘gezondheid’ nu?

Ben je een bepaald persoon, dan blijf je bij schrijven stug meerdere denkstappen overslaan (‘de zelfde fouten herhalen’) en denken ‘dat zien ze toch wel, ze volgen je wel’. NOT. Nee, ‘normale’ mensen die te traag van begrip zijn om je te volgen, die verwijten jouw hun eigen begripsvermogen.

Haahahahahahaha.

Terwijl je het zelf zo duidelijk voor je ziet. Je moet mensen stapje voor stapje bij het handje nemen, vooral vrouwen/vrouwelijke mannen, want als die je niet begrijpen worden ze boos en/of giftig. Dus als zulke vrouwen een baantje bij de overheid hebben en toegang tot het geweldsmonopolie, zoals Rigje van der Heide van het Openbaar Ministerie…

Of Kajsa Ollongren heten, Polder Pot, dat totalitaire bijtertje van het Ministerie van Algemene Zaken, die kampioene van vrijheid van de zelfde meningsuiting (alleen D66) die iedereen die van ‘het gewenste gemiddelde’ afwijkt van internet wil blokkeren. Opdat de goddelozen door afwezigheid van tegenspraak dan geloven ‘gelijk’ te krijgen.

Want in het wereldbeeld van goddelozen/materialisten bestaat immers niet zoiets als Waarheid. Dat is slechts een sociale afspraak. Of een asociale afspraak waarbij je de tegenpartij domweg de mond snoert. Dan heb jij gelijk gekregen, omdat de vraag of je wel eerlijk bent strafbaar is gemaakt.

Bij iedere creatieve uiting moet je dus voortaan rekening houden met een hijgende D66’er in je nek, die je woorden weegt op de vele vele vele artikeltjes en regeltjes die ze verzonnen om oppositie tegen goddeloosheid te criminaliseren.

Langweer, het buitengebied, de Pagus van God

‘Het gemiddelde’ als ‘morele’ norm
Alle denkers zou je autistisch kunnen labelen, terwijl goede ondernemers allen tot op zekere hoogte ‘narcist’ zijn. Immers, met een realistisch zelfbeeld zou je nergens aan beginnen, omdat de kans te falen zo groot is.

Al die modernistische hokjes en kwalificaties: je hebt daar geen donder aan. Die zijn bedacht door D66’ers/nihilisten voor het medisch industrieel complex om uren te schrijven en rotzooi voor te schrijven.

Wie volgens ‘de’ wetenschap (ambtenarij in dienst van de bureaucratie en multinationals) ‘normaal’ zou zijn, dan bedoelen ze ‘statistisch gemiddeld, braaf overschrijven wat anderen voorschrijven, vooroplopen in meelopen’.

Oftewel: Gemiddeld is geen bal aan en geen man.

Want ‘de gemiddelde man’ is geen man. Die is Rutger Bregman. Homo puppie. De meeste mensen ‘deugen’. Deugmensen. Gedverderrie. Zie je wat voor spirituele coup het materialisme dus pleegt via valse concreetheid, pseudo-objectiviteit?

Immers.

Het hele idee dat er zoiets bestaat als ‘psychische ziekte’ (extremiteiten als psychopathie en sociopaten als Hugo de Jonge uitgezonderd) is een modernistisch wereldbeeld (dus niet ‘neutraal’), een a-spiritueel wereldbeeld.

Kan de duivel het stuur overnemen?

Geestesziekte is een moreel probleem en een spiritueel probleem: heb je moraliteit of niet, heb je hart en ziel of niet, in de zin van ‘ben je in staat je eigen gekte onder ogen te zien, inclusief de absurditeit van dit alles’. Wil je de Creator wel/niet als Hoogste Autoriteit erkennen.

Hoe wil je immers een perspectieftekening maken, zonder perspectiefpunten aan te brengen, weten waar je het zoeken moet, in plaats van ‘dwalen’, rondjes rond je navelstreek…

Heb je ‘Zondenbesef’, kun je er in onderling vergelijk komen, kun je tot overeenstemming komen na er op te zijn aangesproken? Of zie je alle menselijke interactie louter als horizontale machtsstrijd? Bij goddelozen is ‘macht’ gelijk aan Waarheid.

Daarom schaffen goddelozen ook domweg alle private domein af. Inclusief het domein van de private spraak en emoties: ze maken alles juridisch.

Goddelozen hebben geen spiritueel ankerpunt, wel een vertrekpunt maar geen Perspectiefpunten om een harmonieus beeld van de wereld te construeren. Ze hebben alleen menselijke constructies als houvast.

Er is immers ook geen ‘normaal’ leven, het is een absurditeit en een sprookje dat je uberhaupt bestaat, dat dit uitzinnige universum werkt zoals het werkt. Normaal? Kijk ’s nachts eens naar de sterrenhemel… Normaal?

Abnormaal, en mensen begrijpen daar he le maal niets van. Op zijn best leren we de plank steeds nauwkeuriger mis slaan.

Terwijl mensen die het van ‘gekte’ uitschreeuwen, die zijn demonisch bezeten, een boze geest is het poortje doorgekomen. Of dat poortje nu door drugs is geopend of door occulte zaken. Je geeft dan toestemming om ‘overgenomen’ te worden. Terwijl het zondaarsgebed ‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb genade voor mij zondaar’ juist de geest reinigt.

Het basisgebed van de orthodoxe kerk. Zeg dat vandaag nog op, wordt kind van God, laat je goddeloosheid varen. Hou daarmee op, en wees geen kind van de duisternis maar groei naar Het Licht.

De Abdij van Langweer

Sanatorium Dei
Mark Rutte, Hugo de Jonge, hun Joris Demmink, hun Pieter Jaap Aalbergsberg en hun kliek topambtenarij: DIE zijn geestesziek, pathologische leugenaars, sociopaten en psychopaten. Alles voor de macht die corrumpeert wanneer zij niet is gebalanceerd, het zicht kwijt is op het Goede, Ware en Schone.

Psychische ziekte is ‘geen zondenbesef’. Wie echt gek is, heeft dat bij zichzelf niet door.

In de tijd van Augustinus zou Wageningen tot Friesland gaan behoren, dat heette toen even Frisia Citerior. Dus eigenlijk zijn we nooit Friesland uit geweest, want ook Amsterdam kwam in de 13de eeuw te liggen op grondgebied van West Frisia. Dat ging pas in 1101 ‘Holland’ heten.

Dus welkom in ons Sanatorium Dei met haar Pagus Dei. Wat is uw afwijking van ‘het gemiddelde’? Wilt u ‘sociaal prestige hebben’ of een echt mens zijn? Wees liever een geliefd kind van God! We zijn er niet om te hebben, maar te zijn, het enige dierbaarste bezit is lief-hebben.

5 Replies to “‘Stad van God’/Civitate dei… (Psalm 87)”

 1. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat psychoses en depressies het gevolg zijn van
  laag-gradige ontstekingen in de hersenen.
  Psychopatie en sociopatie vallen onder de persoonlijkheidsstoornissen.
  Jan Storms legt in zijn boek heel goed uit dat het bij psychopatie gaat om mensen met een gebrekkige of ontbrekende ziel.

 2. KORACHIET

  (Korachi̱e̱t) [Van (behorend tot) Korach].
  Een nakomeling van Korach, die in de dagen van Mozes in opstand kwam. De Korachieten vormden een vaderlijk huis van de Kehathitische levieten en stamden van Korach af via zijn drie zonen Assir, Elkana en Abiasaf (Ex 6:18, 21, 24; Nu 16:1-3). ’De zonen van Korach stierven niet’ met hun vader (Nu 26:10, 11), kennelijk omdat zij zich niet bij hem in zijn opstand hadden aangesloten.

  De opschriften van Psalm 42, 44–49, 84, 85, 87 en 88 maken specifiek melding van de zonen van Korach. Hoewel hun voorvader opstandig was geweest, riep Jehovah de zonen van Korach niet voor diens dwaling ter verantwoording, en wegens hun getrouwheid werden zij met het voorrecht van tempeldienst gezegend en geëerd.

  Aldus de wacht toren op jw.org daar regent het korachieten ..hits 😁

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *