‘Een dwaas begrijpt dit niet’ (Psalm 92)

De Abdij, Studiecentrrum voor Natuurlijke Historie

De Psalm van de dag vanuit De Abdij is nummer 92, een klassieke lofzang op de Allerhoogste die de goddelozen wegvaagt, terwijl Hij jou gunstig is gezind als ‘rots’ om op te staan, zolang je Hem middels gejubel maar wat veren in z’n hemelse reet steekt. Heeft Hij ook wel eens nodig, als ‘jaloers en naijverig god’…

Het Lam Gods, symbool van de in 721 door de overgrootmoe van Karel gestichtte Abdij van Prum

Godvergeten
God is ook maar alleen in het monotheisme. Wat je dan al helemaal niet gebruiken kan is dat je uitverkoren volk ook nog eens bij je wegloopt, dat dit geen acht meer op je slaat. Wat toch een beetje de rode draad van het Oude Testament is van Mozes tot de profeten. Die roepen immers steeds ‘ze zijn God vergeten’…

Alsof je al oud en der dagen zat bent geworden, en je kinderen/kleinkinderen komen vrijwel nooit meer…

Dus als daar beneden dan toch eens iemand van het mensengeslacht aan Je denkt, een attentie omhoog stuurt in de vorm van gejubel, Gij Mag er Zijn, dat je de daden van Zijn Schepping niet bent vergeten enzo. Net als wanneer je met je gezin via Zoom die oudtante in het bejaardenhuis even snel toezingt, of die impopulaire oom waar je toch al geen zin in had naar toe te gaan.

En dan vind je voor jezelf dat je er weer jaaaaaren tegen kan, je schuld wel zo ongeveer hebt ingelost:

Het is goed om de HEERE te loven
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen
en Uw trouw in de nachten,

op het tiensnarig instrument en op de luit,
bij snarenspel op de harp.

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

Abdij Sint Maurits van Clervaux

Complimentjes geven
Als plots bekeerde een kleine kwart eeuw terug, begreep je de zin van ‘lofzang’ dus niet zo. Wanneer ze in zo’n evangelische sekte buiten de orde om van de dienst een vrouw lieten bidden die dan iets zei als ‘Heer U wilt geprezen worden’…Dat was dan de opmaat tot de Aanbidding, mierzoete en veel te vrolijke liedjes met drumstel en andere herrie.

Gejubel stemde niet godvruchtig, liever ging je na het zingen de kerk in. Zodat je de preek nog even kon meepikken maar dat het gejubel je bespaard bleef.

Waarom moet je nu tegen God jubelen hoe goed hij wel is. Alsof God eigenlijk niet De Heere is maar een vrouw. Die beginnen ook helemaal te glimmen bij complimentjes, wat zit je haar leuk/mooie ogen enzovoort, mits in de juiste context gegeven. Prinsesje zijn, het werkt van 8 tot 80.

Spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste/enz van het land… Zo kun je ook alle gejubel zien, bij de Allerhoogste via complimentjes in een goed blaadje komen zodat je voordelen behaalt.

Podcast met Jorn Luka in De Abdij van Langweer

De Psalm vervolgt:

Een onverstandig man weet hier niets van
en een dwaas begrijpt dit niet:

wanneer de goddelozen groeien als gras
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Maar U bent de Allerhoogste,
voor eeuwig de HEERE.

Want zie, Uw vijanden, HEERE,
want zie, Uw vijanden zullen omkomen;
allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.

De Abdij van Langweer

Deze dwaas begrijpt kortom wel meer niet, maar dat is niet erg. Een interpretatie die mijn veel te moderne geest wel aanspreekt is nu: niet God moet in de juiste stemming gebracht worden, wij zelf dienen de juiste radiofrequentie te vinden om met de Allerhoogste te verbinden, de Maker van alles.

De dagelijkse omgang met de Bijbel is het doel in zichzelf. Of je nu iets leest dat je direct aanspreekt of begrijpt is zo belangrijk niet. Alles valt je vanzelf toe op de juiste tijd.

Dat is iedere dag weer opnieuw een beetje draaien aan die oude radioknop.¬†Zit je verkeerd tussen alle piep en geruis bij het zoeken, dan kun je plots 538 krijgen, en roepen ‘God bewaar mij’, blikkige robotliedjes, afgewisseld met nerveus gegiebel van presentatoren die zich forceren om leuk te zijn.

Maar je kunt ook het geluk hebben dat die stem van je innerlijk Verlangen precies aansluit op het Gezochte. Het ‘Mijn genade is u genoeg’-gevoel.

En maar niet al te hoogdravend doen of te vroom willen zijn als eenvoudige sterveling.

2 Replies to “‘Een dwaas begrijpt dit niet’ (Psalm 92)”

 1. Psalm 37 daar wordt men toch wel blij van ūü§ó

  Wind je niet op over slechte mensen

  en wees niet jaloers op boosdoeners.

   2  Ze zullen snel verdorren als weide

  en verwelken als groen jong gras.

   3  Vertrouw op Jehovah en doe het goede,

  verblijf op de aarde en handel trouw.

   4  Zoek je grootste vreugde bij Jehovah,

  dan zal hij je geven wat je hart verlangt.

   5  Vertrouw je weg toe aan Jehovah.

  Verlaat je op hem, en hij zal het voor je opnemen.

   6  Hij laat je rechtvaardigheid stralen als het morgenlicht,

  je gerechtigheid als de middagzon.

   7  Wees stil vóór Jehovah

  en wacht hoopvol op hem.

  Wind je niet op over iemand

  die zijn listige plannen laat slagen.

   8  Laat boosheid los en laat woede varen.

  Wind je niet op en richt je niet op slechte dingen.

   9  Want slechte mensen zullen vernietigd worden,j

  maar wie op Jehovah hopen, zullen de aarde bezitten.

  10  Nog even en er zijn geen slechte mensen meer.

  Je zult kijken op de plek waar ze waren,

  maar ze zijn er niet meer.m

  11  De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten,

  ze zullen intens genieten van vrede in overvloed.

  12  De slechte smeedt plannen tegen de rechtvaardige,

  hij knarst met zijn tanden tegen hem.

  13  Maar Jehovah lacht hem uit,

  want Hij weet dat zijn dag zal komen.

  14  Slechte mensen trekken hun zwaard en spannen hun boog

  om de onderdrukten en armen neer te halen,

  om af te slachten wie oprecht wandelen.

  15  Maar hun zwaard zal hun eigen hart doorsteken,

  hun bogen zullen gebroken worden.

  16  Beter het weinige van de rechtvaardige

  dan de overvloed van vele slechten.

  17  Want de armen van de slechten worden gebroken,

  maar Jehovah zal de rechtvaardigen steunen.

  18  Jehovah beseft wat de onberispelijken doormaken

  en hun erfdeel blijft voor eeuwig behouden.

  19  Ze zullen niet beschaamd worden in moeilijke tijden.

  In een tijd van hongersnood hebben ze overvloed.

  20  Maar slechte mensen zullen vergaan.

  De vijanden van Jehovah zullen verdwijnen als prachtige weiden,

  ze zullen verdwijnen als rook.

  21  De slechte leent en betaalt niet terug,

  maar de rechtvaardige is gul en geeft.

  22  Wie Hij zegent, zullen de aarde bezitten,

  maar wie Hij vervloekt, zullen vernietigd worden.w

  23  Jehovah leidt de stappen van een man

  als Hij blij is met de weg die hij volgt.

  24  Al valt hij, hij zal niet blijven liggen,

  want Jehovah grijpt hem bij de hand.

  25  Eens was ik jong en nu ben ik oud,

  maar nooit zag ik een rechtvaardige verlaten worden,

  nooit zag ik zijn kinderen naar brood zoeken

  26  Uit goedheid leent hij steeds weer uit

  en zijn kinderen wacht een zegen.

  27  Vermijd het slechte en doe wat goed is,

  dan zul je eeuwig op aarde wonen.

  28  Want Jehovah heeft gerechtigheid lief,

  hij laat zijn loyalen niet in de steek.f

  Ze zullen altijd beschermd worden,

  maar de nakomelingen van de slechten worden vernietigd.

  29  De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten

  en ze zullen er eeuwig leven.

  30  De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid over,

  zijn tong spreekt over gerechtigheid.

  31  De wet van zijn God is in zijn hart.

  Zijn stappen zijn niet wankel.m

  32  De slechte loert op de rechtvaardige

  en zoekt een kans om hem te doden.

  33  Maar Jehovah zal hem niet aan zo iemand overleveren,

  hij zal hem niet schuldig verklaren als hij wordt geoordeeld.

  34  Hoop op Jehovah en volg zijn weg,

  dan zal hij je verheffen om de aarde in bezit te nemen.

  Als de slechte mensen worden vernietigd,zul jij het zien.

  35  Ik heb gezien hoe de wrede, slechte man

  zich uitbreidde als een bladerrijke boom op zijn eigen bodem.

  36  Maar plotseling verdween hij en was hij weg.

  Ik bleef hem zoeken, maar hij was niet te vinden.

  37  Let op de onberispelijke

  en houd de oprechtein het oog,

  want de toekomst van zo iemand is vredig.

  38  Maar alle overtreders zullen vernietigd worden.

  Voor slechte mensen is er geen toekomst.

  39  De redding van de rechtvaardigen komt van Jehovah.

  Hij is hun vesting in moeilijke tijden.

  40  Jehovah zal ze helpen en redden.

  Hij zal ze bevrijden van slechte mensen en ze redden,

  omdat ze bij hem bescherming zoeken.

 2. Volgens mij zijn al die psalmen toverspreuken die iets slechts met jouw, anderen of iets anders doen. Het kan toch niet zijn dat God die ons heeft geschapen het zo moeilijk maakt om effe met papa te kletsen? Dat doen alleen politici en managers. Niet goede mensen. Goede mensen maken het makkelijk voor iedereen om alles leuk en prettig te maken. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat God de allerhoogste ook zo is! Politici en managers (niet alleen CEOs omdat managers het woord van de CEO omzetten ook wanneer dat slecht is wat het meestal is) daarentegen…..

  Waarom moet het doop “ritueel” zo nauwkeurig uitgevoerd worden? Waarom werd je vroeger in sommige gebieden op de brandstapel gezet als je je kinderen niet liet vaccineren uhhhh dopen.. Waarom leren kinderen heel erg precies hoe je een kruis moet slaan?

  Volgens mij is de bijbel een trojaans paard waar het de duivel alleen in het nieuwe testament niet is gelukt het goede wat in de mens hoort te zijn en natuurlijk is te verbergen, hoewel de “verlichting” ervan af straalt.

  Geen zorgen dus dat je de psalmen niet begrijpt. Die hoor je ook niet te begrijpen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *