‘De Heere ziet het niet’ (Psalm 94)

Havik met focus, knippert even haar ooglid

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 94, alweer een soort Babylonisch ballingsgedicht waarin het uitverkoren volk in verdrukking leeft. Zodat de Psalmist de Heere aanroept, hem motiverend om iets aan die verdrukte situatie te doen, omdat het anders lijkt alsof de mensen die Hem aanroepen ook maar een stel losers zijn.

O God van alle wraak, HEERE,
God van alle wraak, verschijn blinkend!

Rechter van de aarde, verhef U,
vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

Hoelang zullen de goddelozen, HEERE,
hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen,

hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken?
Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen

Havik, Habicht, van Haber, het Germaanse woord voor ‘hebben’, grijpen

Dus dat je eigenlijk voor lul loopt, wanneer je als ‘gelovige’ door het leven gaat, omdat zij die zich daarvan distantieren het beter lijkt te gaan…

HEERE, zij verbrijzelen Uw volk,
zij verdrukken Uw eigendom.

De weduwe en de vreemdeling doden zij;
zij vermoorden de wezen

en zeggen: De HEERE ziet het niet,
de God van Jakob merkt het niet.

Let op, onverstandigen onder het volk;
dwazen, wanneer zult u verstandig worden?

Zou Hij Die het oor plant, niet horen?
Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *