RES Fryslan: permanent risico blackout in 2030, ‘Greenout’

Download hier de Quickscan van de Regionale Energie Sabotage (RES) wat er staat is helaas waar, en dus niet welkom

De hier als pdf bijgesloten Quick Scan van twee Friese ingenieurs voor de Groene Rekenkamer, toetst gestelde energiedoelen uit de Regionale Energie Strategie (RES), die het Rijk (Ministerie van EZK) voor 2030 oplegt aan 30 regio’s, waaronder Friesland. De termen wegwerpstroom en Greenout verrijken voortaan het vocabulaire van energiebeleid dat ons terugwerpt in de donkere Middeleeuwen. De samenvatting luidt als volgt:

Volgens doorrekening met het gebruikte Energy Transition Model (ETM) verdubbelt de RES de ener- gierekening van Friese huishoudens naar 6000 euro per jaar. Kosten van het Friese energiesysteem stij- gen 79% naar 1,8 miljard euro per jaar. Met name ‘van gas los’, de inzet van warmtenetten en geothermie verhoogt de kosten per huishouden aanzienlijk.

De kern van de RES Friesland is dat zij de onbalans tussen vraag en aanbod vergroot naar 230% van de vraag, door over te stappen van marktvraag-gestuurde conventionele opwekking, naar aanbod-afhankelijk vermogen, fluctuerend met het weer en de seizoenen.

Volgens deze Quick Scan is het gevraagde gemid- delde 411 MW netvermogen van het Fries Energiesysteem in 2030, terwijl middels de RES nog 425 MW piekvermogen aan windmolens wordt bijgeplaatst (nu 197 MW) en 522 MW piekvermogen zon. (nu 259 MW) Zo verhoogt de RES het risico op black- outs (uitvallen stroomvoorziening) aanzienlijk.

Om blackouts te voorkomen moeten producenten van netbeheerders nu al tegen betaling windstroom ‘dumpen’, vermogen afschakelen bij overschot. Zo krijg je het fenomeen ‘wegwerpstroom’: tegen subsidie dumpen van productie. En plots veel ‘gas geven’, vermogen bijschakelen met gascentrales als wind/ zon-aanbod wegvalt. De plotse noodzaak tot zulke rantsoenering tegen net-onbalans heet in vakkringen ‘brownout’, de voorloper van ‘blackout.’

De Groene Rekenkamer introduceert daarom de term ‘Greenout’, als groene versie van ‘brownout’. Door energievoorziening natuurproduct te maken, afhankelijk van weer en seizoen, noodzaakt de RES continue ingrepen tegen onbalans met groot risico op blackouts. In Friesland dreigen door bijplaatsing van overcapaciteit 39 van de 70 schakelstations voor 2030 overbelast te raken door continue Greenouts.

Abonneer je of bestel ‘m los via www.epoque.media

Blijven herhalen, tot vervelens toe
Dus: Wir haben es gewusst, dat de klimazi’s ons terug naar de donkere Middeleeuwen wierpen. De RES valt onder SDG 7 en SDG 13 van de 2030 Agenda die de klimazi’s over Nederland uitrollen. Bestel onze analyse van die 17 SDG Doelen/2030 Agenda, de Epoque 11, en de internationaal socialistische coup op Nederland door de klimazi’s kent geen geheimen meer voor je.

Streel mijn ego, dan strijk ik me over het hart: de schadelijkste man van Nederland van dit moment

Regionale Energie Sabotage
Wij noemden die RES al Regionale Energie Sabotage. Want je kunt alleen van een ‘strategie’ spreken als je doel er uit bestaat om een goed functionerend systeem tegen publieke miljarden schade te verbouwen tot een dysfunctioneel systeem met permanente kans op stroomuitval. (Blackouts)

De topambtenaren bij het Ministerie van EZK die hiervoor verantwoordelijk zijn heten Sandor Gaastra en Ernst-Paul Nas. Zij dienen als volksvijandige criminelen bejegend te worden en zijn op dit moment veruit de schadelijkste mensen van Nederland, veel erger dan Holleeder en alle maffioso ooit bij elkaar.

Dat is niet mijn dierbaar gekoesterde mening. Het is ook geen ‘schelden’, en ook niet ‘extreem’: ja de realiteit is extreem en ik ben daarvan slechts de boodschapper. Het is mijn met grote tegenzin gedane constatering. Zulke schadelijke mensen maken tegenwoordig de top uit van het Nederlandse landsbestuur, niet gehinderd door enige kennis van zaken of integriteit.

Een gesubsidieerd cordon rond ambtenarij die maatschappelijke steun veinst voor 1%-belang

Zij richten namelijk voor honderden miljarden euro’s schade aan, alle andere (ook de toeslagenaffaire) is bij de RES vergeleken maar child’s play, kinderspel. Die ambtenarij bouwt een ring van invloed rond zich van afhankelijke particulieren door subsidie te strooien, die weer samenwerken met milieuclubs die door subsidie en loterijgelden kunstmatig in draagvlak zijn opgeblazen.

Die gaan dan met elkaar aan de overlegtafel zitten en ‘de buit’ verdelen. En ‘de buit’, dat bent U, lezer, de burger. U staat op het menu. Wierhiet hat ’n skel lut: dus pakken ze de boodschappers van die waarheid op, voor het kwetsen van hun groene oogappeltje Bouwe de Boer, die smijten ze in de cel en jagen ze op advocatenkosten.

Dus doneer in de oorlogskas voor mijn hoger beroep op vrijdag 18 juni om 10:45 in Leeuwarden via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke’s Hoger Beroep. Ik heb nog 2500 euro nodig om de nieuwe Maserati van mijn vrijmetselaar/advocaat Gerard Spong te helpen bekostigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *