‘Hij komt om de aarde te oordelen’ (Psalm 96)

Abdijgebouwen Echternach

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 96. De God die je niet af kunt beelden, ‘Ik Ben die Ik Ben’ is hier als maker van Hemel en Aarde de kampioen die bezongen wordt, als na een gewonnen voetbalwedstrijd tegen de goden van andere volken die afgoden zijn.

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.
Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

Herdenkingssteen Abten abdij, die nu door Gymnasium is bezet

Je kunt wel eens afvragen: wat is nu die macht van de Heere, als mensen Hem dat moeten toezingen. Als je dat zo formuleert is het net alsof de ouders van een mongooltje applaudisseren voor zijn muzikale prestaties in de Yostiband. Rood rood groen groen blauw geel wit op de met kleurstickers afgeplakte piano.

Wat is de macht van God, als die slechts door godsdienst zich zou openbaren, oftewel door menselijke inspanning? Dan zou de macht van God ook verdwijnen met de teloorgang van die godsdienst… Zoals Wodan ook verdween naar de achtergrond, en het hele pantheon aan Romeinse goden…

Dan kom je terecht in de ‘moderne’ theologie, die eigenlijk geen theo-logie (kennis van god) meer is, maar Human-ologie. Alle spreken over Boven komt van beneden. Dan komen de kortgeknipte lesbodominees de kerk in met hun marxistische gezwatel, en ‘doe je aan God’ in een sterfhuisconstructie…

‘God’ is dan met de cultuur gestorven, als ziel van die cultuur vervlogen uit het ontbonden lichaam, zoals Nietzsche al eind 19de eeuw uitriep. Dan zit de PKN slechts vol aaseters op een dood lichaam, mensen die nog wat religieus masturberen, of hun religieuze behoefte doen.

Kroniekschrijver Regino van Prum (840-919): potje Abdijbier er bij, en dan maar Gestas schrijven ….

De Psalm vervolgt:

Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;

Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.
Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Wilde Jagd, Franz von Stuck (1888) schildert Wodan die de doden voortjaagt…..voorkant CD van Length of Time (Belgische satanische metal)

Wat je gelooft en waarvoor je wilt buigen, dat bepaalt je houding naar wereld en mensen. Een in rechtvaardigheid oordelende God, die maakt onderscheid in goed en kwaad. Vrijmetselaars pretenderen ‘jehnseits von gut und bose’ te denken, nondualiteit. Het doel dat de middelen heiligt, een leugentje om bestwil. Hun god is Lucifer, de morgenster, die van De Verlichting.

Volgens de neo-Germanisten/occultisten als Guido von List zou de Wodangeest in de 19de eeuw tot leven gewekt worden in Europa. Dus zien we nu alvast het belang van het bezit van een religieuze antenne. Anders begrijp je de wereld en mensen niet echt, je komt niet voorbij losse ‘feitjes’ en de oppervlakte.

Je zou dan zomaar ‘gevierd commentator’ kunnen worden in 1 van de mainstreammedia met je oppervlakkige zwatel-analyses. Bijvoorbeeld bij Elsevier Weekblad, waar je tussen de Rolex-advertenties en ‘De Beste Scholen’ je horizontale gezwam mag etaleren over ‘de linkse en de rechtse blablabla politiek zus politiek zo blablabla’.

Jezus overwint de Dood

Wat je gelooft doet er kortom toe. Dus laat ons lekker jubelen voor de Schepper van hemel en aarde, en dat was lucifer alvast niet. To hell with the devil. Als God Hemel en Aarde maken kan, dan kun je toch van een zekere macht spreken…Die gaat ons voorstellingsvermogen te boven, en dat komt goed uit: want dan verveelt het ook nooit.

 

2 Replies to “‘Hij komt om de aarde te oordelen’ (Psalm 96)”

 1. “Lucifer” als naam van de duivel, de “lichtbrenger”. Zonder hoofdletter ‘lucifer’ betekent wat anders, maar komt op hetzelfde neer; de morgenster in “het oosten” als thuislanden van de magiërs die het zwavelstokje hadden uitgevonden in de vorm van “de wortel” uit het geslacht van David. (Openbaring 22:16)
  Hoe dan ook, licht is iets positiefs. Wanneer er een kwartje valt tussen de oren van een stripfiguur, dan wordt dat uitgebeeld met een brandend lampje boven het hoofd getekend. Wanneer men grip krijgt op kennis, dan ziet men het licht. Licht leidt dus tot begrip en inzicht.

  In ons dagelijks leven wordt licht tot iets negatiefs afgeschilderd.
  Lucifer, lumen, luminati, heeft met licht te maken. Sinds 1776 is er het clubje van il-luminati, ofwel de non-verlichting, want ‘il-‘ is een ontkenning zoals bijvoorbeeld il-legaal. En al die tijd zorgen deze satanisten (=tegenstanders) ervoor dat de mensen niet meer echt worden geinformeerd, danwel worden voorzien van misinformatie.
  Satan doet verwoede pogingen op Gods schepping te kapen, omdat hij zelf niets kan creëren. De mens kan dat wel als evenbeeld van God. Satan heeft ons dus nodig om zijn wil uit te voeren en dat lukt alleen door verleiding en niet-geinformeerde instemming van onze kant. Een hoop mensen denken dat zij de Natuurlijk Persoon zijn, in eigendom van een dode entiteit: The Crown Corporation of The City of London. Maar omdat er nu al genoeg juridisch competente mensen zijn, die dat door hebben, gaat het esotherisch clubje over op diefstal van onze lichamen. Doordat mensen zich laten inspuiten met gepatenteerde DNA info, worden alle lichaamscellen automatisch eigendom van de patenthouder. De eigenaar is Pirbright; aangenaaide familie van De Rothschields.

  Denk erom, weten is nu geweten!

 2. Het zielloze van onze moderne tijd, komt wat mij betreft ook tot uiting in het gemis van mensen zoals Bach of de wiskundige Pascal.
  Mensen die die het Goddelijke lieten zien met wat ze maakten en toedichtten aan God.

  Soms droom ik wel eens over de next level of ik daarin mee mag is voor mij niet belangrijk, ik ken het antwoord niet en weet niet eens of ik mezelf zou herinneren.
  Eeuwig leven, tijd als een te beïnvloede variabele, in waarheid leven. Wel leuk denk ik.

  Oordelen, het is niet aan mij en ik kan me er niks bij voorstellen, u weet wel, die moordenaar die vlak voor zijn sterven, Jezus accepteert.

  Ik aanvaar God als bron van het leven en bedenker van de Liefde en probeer daarvan uit te leven en de ander zo te benaderen, meer dan dat kan ik niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *