Bomenkap ‘schone’ energie (SDG7) helpt uitrol 5G (SDG11)

Door collegae van de Vereniging voor Vrije Journalisten (NVVJ), was ik al over 5G-antennes getipt, als zijnde afkomstig uit de militaire industrie. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe je met bepaalde frequenties van straling de hersenen van mensen op afstand kunt beinvloeden.

Je kunt het zo walgelijk niet bedenken, of de militaire industrie heeft er wel experimenten mee gedaan of haar producten van dood en verderf op gebaseerd, van gifgas en killerbacillen tot het manipuleren van het weer. Mensen die in die industrie werken hebben dus geen menselijkheid. (meer)

Delivering Death since 1948.

Wanneer Imperium USA jaarlijks 600-800 miljard dollar besteedt aan De Dood, dat er zomaar ‘missing trillions’ kunnen zijn in de begroting van het Ministerie van Oorlog. Dus als je weet dat er niet of nauwelijks politieke controle bestaat op wat de geheime diensten en hun firma’s voor dood en verderf uitspoken.

Hoe eenvoudig is het dan in te zien, dat ook voor dergelijke kwaadaardige doelen als hersenbederf op afstand onderzoek is gedaan.

5G kan minder gemakkelijk door gebouwen of bomen, aldus Bart Smolders van TU Eindhoven

Flavio Pasquino laat nu zien dat Mona Keijzer als EZK-staatssecretaris ook openlijk in de Tweede Kamer toegeeft: 5G is er voor de versterking van staatsterreur, ‘crowd control, niet voor de leut’, zoals adverteerders van Voicedatafone, T-mobile en KPN het verkopen. Het dient dus SDG11, de ‘slimme steden’ die iedere beweging en actie van je volgen via miljoenen camera’s en miljarden sensoren.

Forest destruction for climate protection and nature exploitation

Zijdelings kreeg je al mee dat de bandbreedte voor 5G en haar straling geblokkeerd wordt door bomen, en enkel op korte afstanden werkt. Bart Smolders van de TU Eindhoven bevestigt dat nu bij Flavio in de uitzending.

Dus dat bomen de straling blokkeren. Tel dan 1 bij 1 op en je krijgt 2. De 5G is volgens de uitrollers van de 2030 Agenda als World Economic Forum en Sigrid Kaag essentieel voor Klaus Schwab’ zijn fors inzustriul revoloesion. (Vierde Industriele Revolutie)

En Klaus Schwappie is met zijn Sigrid Kaag helemaal voor susteenubul enerzjie fur zie kleimut. 

Inspirerende voorbeelden van De Groene Leugen: houtstook heeft even grote CO2-productie als bruinkool

Wat noemen zij ‘duurzame’ energie, oftewel hun SDG7-doel (‘Schone energie een smerig zaakje, bestel Epoque nr 11 over de 17 SDG Doelen)?

Het stoken van bomen in biomassacentrales, en nee natuurlijk heeft dat niets met CO2-reductie of klimaat van doen. Men doet maar. De mensen die de 2030 Agenda steunen zijn allen zonder uitzondering kwaadaardig dom of enkel kwaadaardig, tot Jan Peter Balkenende aan toe.

Maar wat de opstellers van de 2030 Agenda wel goed doorzagen, hun vestiging van een mondiaal totalitair stelsel, misantropie verkocht als filantropie: dat is hoe je onderlinge synergie van de SDG’s bewerktstelligt, via topdown implementatie van richtlijnen en wetten, met daaraan gehangen subsidies om die richtlijnen in de praktijk te brengen.

15cent SDE+-subsidie per kilo EN een risicovrije lening van het Nationaal Groenfonds

In onze gemeente blijft geen boom meer staan, maar het is overal zo, ook als je door de Ardennen rijdt over de snelweg, overal sneuvelen de bomen bij bosjes. Nu hoeven die uitvoerders zich van niets bewust te zijn. De meeste mensen doen maar wat, zie maar naar al die idioten met hun mondmaskers op in de supermarkt.

Maar dat de meeste mensen maar bange onnadenkende en zelfzuchtige idioten zijn, is nog geen bewijs dat alle mensen dat zijn en zomaar wat aankloten.

Plug & Zeilmaker in Blue Tiger Studio, bestel de Epoque 11 over de 2030 Agenda

Wat stellen ze – waaronder onze eigen regering met het CBS (Dat een jaarlijkse SDG Toets maakt) steeds nog meer?

Dat je de 2030 Agenda integraal moet zien, dat ieder doel het ander moet ondersteunen. Dus hoe meer bomen je in de urbane omgeving kapt uit naam van ‘groene’ energie, hoe meer ook de uitrol van 5G is gebaat. Want hoe beter de straling overal in straten en langs wegen zich kan voortplanten. Alles voor de 17 SDG Doelen. Uitgevoerd door een overheid die ons vijandig is gezind, die ons ziet als te controleren en in te perken objecten.

Welke Volendammers helpen Mona Keijzer even wijzen op haar verantwoordelijkheden als mens?

Mona Keijzer helpt dus mee bij ontmenselijking. Kunnen Volendammers Mona niet even aanspreken op haar collaboratie met het globalisme-fascisme (2030 Agenda)? Mona Keijzer lijkt me nu typisch iemand die zo dom is dat ze zich van geen kwaad bewust is. Daarom heb ik ook 1 van mijn kippen naar Mona vernoemd.

Dat is kwaadaardige domheid, gevaarlijk, omdat je meent goed te doen en eenvoudig voor verkeerde mensen hun karretjes te spannen bent. Zo’n andere CDA-kip Corien Wortman Kool is ook zo erg.

Eerst oormerkten ze de koeien en chipten ze de honden, nu zijn de mensen aan de beurt

Maar nu we met nood- en spoedwetten officieel Noord Korea aan de Noordzee werden, is het dan niet logisch te denken dat 5G-surveillance en crowd control ook van die ‘experimentele’ en tijdelijke’ dingetjes zijn die de neiging hebben verrassend blijvend te zijn.

Oormerken sinds EU-regulering 1997, nu zijn de mensen aan de beurt

Eerst waren de koeien aan de beurt dankzij de opgeklopte BSE-crisis, toen werd je hond gechipt, en nu zijn de mensen aan de beurt. Hartstikke handig! Voor totalitaire controlfreaks althans.

ID aldus Bill Gates COV + ID = COVID, met de Testwet een realiteit

WHO: Certificate of Vaccination

Met je COV-ID, certificate of vaccination-ID dat met de Testwet verplicht is gemaakt. En al die andere handige informatie voor De Staat die zij af wil lezen, zoals hoeveel CO2-‘uitstoot’ je deze maand nog mag produceren voor je in klimaat-lockdown (SDG13) moet. Kortom, alles in dienst van de 2030 Agenda waarover je na het bestellen van de Epoque nr 11 de samenhang leert zien tussen al die 17 SDG Doelen.

Misantropie als filantropie ingekleed. Dat ‘we don’t deserve this earth’-sentiment, waarbij degene die ‘we’ zegt niet zichzelf bedoelt. Maar de ander. Je hebt maar een verrassend klein aantal invloedrijke en kapitaalkrachtige mensen nodig, om zo’n agenda te implementeren, zo via de instituties, overheden en ‘het gezag’. De rest volgt dan wel. Kijk maar om je heen in de supermarkt.

Al die volgzame danwel gehersenspoelde idioten met hun mondmaskertje op…Zo asociaal ook zo’n mondmasker, als iemand je zo ‘aankijkt’ en tegen je mompelt door een lap stof. Niets is mensen te gek, behalve non-conformisme.

8 Replies to “Bomenkap ‘schone’ energie (SDG7) helpt uitrol 5G (SDG11)”

 1. Mooi stuk weer Rypke.
  Nu valt het kwartje waarom al die mooie Kastanjebomen bij de Kathedraal in Den Bosch weg moesten. Er bleef een kaal plein over.
  Zogenaamd waren ‘alle bomen ziek’ .
  Gelukkig is er iets voor teruggekomen, cameratoezicht in de stad.

  1. Bomen waren ook ziek, aangetast door micorostraling, 5g betekend meer van hetzelfde en verdichting van het bestaande netwerk. De symptomen die je nu ziet en hoort bij veel mensen, tijdelijk of permanent neurologische schade door verlies van reuk of smaak is een gevolg van hevige blootstelling aan emf (electro magnetische frequenties) dit is is bevestigd in heel veel wetenschappelijk onderzoek. Omdat de massa willfully ignorant is en niet meer zelfstandig kan nadenken gelooft men het valse corona verhaal van de overheid als oorzaak in deze.

 2. Wanneer je geen kennis hebt, dan worden simpele problemen al gauw chaotisch. Wanneer men wel kennis heeft, dan is het leven heel simpel. Einstein zei het al: hou alles zo simpel mogelijk. Niet te simpel, want anders werkt het niet.
  CO2 heeft helemaal niets te maken met klimaatverandering. Uit het verleden blijkt dat er ook verandering was zonder de menselijke invloed. Het feit dat er klimaatveranderingen zijn, komt simpelweg doordat de aarde niet in een perfect ronde baan om de zon draait, maar in een elipsvormige baan, die ook nog eens in fase verschuift t.o.v. de draai-as van de aarde, waardoor de jaargetijden kunnen verschuiven over dusdanig lange perioden, dat we het nauwelijks merken. Planten en dieren gebruiken geen kalender, maar worden getriggerd door temperatuur- en/of licht variaties.
  Bovendien verschuift de zon in verhouding tot de elipsvormig baan van de aarde vanuit het centrum naar het a-symetrische deel van die elips. Zeg maar naar de korte bocht van de elips. Hierdoor heb je twee warmte perioden en in het centrum de koude periode.
  Een afstandsvariatie van 100.000 km tussen zon en aarde kan al een beduidend warmteverschil veroorzaken en dus ook temperatuurverandering. Vergelijk formule: 4/3 π r³.

  Wat 5G betreft, zal degene die het wapen hanteert, getroffen worden met dat wapen. De electronica die nodig is om te stralen moet ook open staan voor ontvangst. Omdat de mens als Gods evenbeeld creatief is, wordt de mens misbruikt voor satanische doelen, omdat het kwaad niet in staat is om te creëren. Diezelfde menselijke creativiteit kan dus ook worden gebruikt om kwaadaardig speelgoed te vernietigen.
  Het is een koud kunstje om EMP apparatuur te bouwen. Vanaf 5G stuff slopen, tot het bepalen van een no-fly zone.
  Zo ver is het nog niet, maar we kunnen nu alvast beginnen met bomen planten.

 3. Er is altijd hoop dat de natuurvernietiging uit de ‘denktank’ bilderberg stopt.
  Zie onder.

  Zojuist bereikte ons het bericht dat Mark Rutte en Sigrid Kaag vrijwel levenloos zijn gevonden in de badkamer van Klaus Schwab. In hun idolate verering voor baphomet gleden ze uit op de incontinentie van Klaus. Waarschijnlijk mede veroorzaakt door een teveel aan stikstof in het armelijke stulpje van Klaus, waar de geiser al jaren niet meer was onderhouden door gebrek aan contanten. Koningin Maxima is te hulp gesneld in haar 2CV om Klaus verder te verplegen, maar wel na een cursus kontluierknopen volgens de nieuwe hygienewetten in de protocollen billen beter beschermen. De SchutzStaffel bewaakt thans:

  Klaus Schwab
  91-93 Route de la Capite
  CH 1223 Geneve Suisse

  Nieuwsgierigen worden op een afstand van 1500 meter gehouden. Alleen de staatslimousine van de heer Aalbersberg is doorgelaten, de BWM SH-742-N in donker grijs. Klaus reageerde geschokt omdat hij de voiture verwarde met die van de begrafenisondenemer op slechts 3600 meter van zijn werkverblijf. Iets menselijks toch, angst!

  Door onze speciale correspondent:

  Baboule von Stauffenbergli

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *