‘De volken op billijke wijze oordelen’ (Psalm 98)

Abdijkerk Prum

De Psalm van de dag vanuit De Abdij is nummer 98, een lofzang op God als de Grote Roerganger die de wereld zal oordelen. We maken er niet teveel woorden aan vuil en plaatsen hem gewoon integraal. Zolang je maar begrijpt, dat zonder het geestelijk perspectief op de wereld ook je wereldbeeld incompleet is, en dat je ook jezelf niet goed kunt duiden als geestelijk wezen in een geschonken lichaam.

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan;
Zijn rechterhand en Zijn heilige arm
hebben Hem heil gebracht.

De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw
voor het huis van Israël;
alle einden der aarde hebben gezien
het heil van onze God.

Juich voor de HEERE, heel de aarde,
breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

Zing psalmen voor de HEERE met de harp,
met de harp en met luid psalmgezang,
met trompetten en bazuingeschal,
juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,
de wereld juichen met wie haar bewoont.

Laten de rivieren in de handen klappen,
de bergen tezamen vrolijk zingen

voor het aangezicht van de HEERE;
want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken op billijke wijze oordelen.

IN dat Licht moet je ook nog eens jezelf bekijken, en zien dat er voor jouw geen excuses zijn. Zo kan ik voortaan ook beter oproepen tot gebed voor de overheid, genezing van leugen en corruptie dan het gevoel uitspreken dat je deze entiteit niet meer serieus kunt nemen. Je moet een kracht van opbouw zijn, ook in je verzet.

5 Replies to “‘De volken op billijke wijze oordelen’ (Psalm 98)”

  1. Jezus leerde ons, wanneer je op de ene wang wordt geslagen, dan de andere wang moest toekeren.
   Als je daarop dan weer een hengst krijgt,. . . .
   Hij heeft nooit gezegd wat je daarna moet doen.

 1. Amen! “respect voor de overheid” laat ruimte voor “Deze mensen zijn niet serieus te nemen als leiders, maar ze zijn wel door God aangesteld, al begrijp ik dat niet precies”. Dan is bidden passend 🙂

  1. Politici en koning beroepen hun wettelijke macht op een onbewezen grootheid. De Gratie Gods.
   Zolang zij mij geen machtiging van God Hemzelze kunnen tonen, voor het verlenen van die gratie, inclusief Zijn natte handtekening, dan zal ik mij niet onderwerpen aan de regels en statuten van een corporatie met misleidende naam ‘Staat Der Nederlanden’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *