‘Loof de macht van de Koning’ (Psalm 99)

De Koning zijn Lemsteraak, geschonken door het volk

De Psalm van de dag vanuit De Abdij is een exaltatie van God’s grootheid en macht. Wanneer je gevoel is dat God er niet toe doet in je leven, wat ook het gevoel is dat de Nederlandse maatschappij als geheel afgeeft, dan is dat de antithese van deze Psalm. De Heere zijn ontzagwekkende naam wordt uitgesproken, als Woord dat orde schept en recht spreekt over de wereld.

De HEERE regeert; laten de volken sidderen.
Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven.

De HEERE is groot in Sion,
Híj is verheven boven alle volken.

Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven.
Heilig is Hij.

Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft.
Ú hebt een billijk bestuur gevestigd,
Ú hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.

Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.
Heilig is Hij.

Zonsopkomst Friesland

Dat heilig ontzag voor Het Leven, de Kracht van de mini-knuistjes van een pas geboren kindje die je hart smelten, dat heb je misschien wel ooit mogen ervaren. Al je eigen particuliere geneuzel verschroeit er bij. Daarom zijn moderne mensen gebaat bij de simpele slagzin: Meer van God, minder van mij.

Je eigen opvattingen, invallen, gevoelens, gedachten, ze doen er niet toe in het Licht van de Allerhoogste. Die observatie betekent niet ‘je bent nietswaardig’, maar is slechts een herorientatie voor je eigenwaarde: niet bij ‘jezelf’ begint gezonde eigenwaarde maar bij God.

Zo zijn Friese dorpjes ook opgebouwd. Als centra rond een kerk, dus met de juiste orientatie naar het midden, centrum waar geboorte, huwelijk en dood in rituele zin werden ingelijst. Moderne steden hebben niet voor niets geen kern met Kerk, ze zijn harteloos als het modernisme zelf. En als moderne mensen, Men without chests.

De moderne cultuur maakt niet voor niets mensen letterlijk geestesziek, met name vrouwen raken op dwaaltocht omdat ze valse zelfidentificaties als houvast aangeboden krijgen, met ‘zelfbevrijding’ a la Heleen van Roijen als het principe dat nu de meeste chaos maakt, menselijke verbanden sloopt. Een vrouw heeft een man nodig als leiding, ze ontberen de rationele vermogens om de gevoelschaos in te kaderen.

Alsof een zwart gat en vluchtgedrag de vaste mentale grond onder je voeten kan zijn. Zoals Jack Nicholson al stelde in ‘As good as it gets’ in reactie op de vraag van een vrouwelijke fan ‘hoe kun je zo goed over vrouwen schrijven’.

I just write like a man, and leave away rationality and accountability.’

De vervrouwelijking van het landsbestuur baseert nu de besluiten over de slagaders van de maatschappij op verleiding met subsidie, emotionele chantage via media en gevoelsbeslissingen. Denk aan ‘duurzame’ energie, de Regionale Energie Sabotage. (RES) Een modern mens leest zulks als ‘dus je vindt vr…’ gaap. Nee, je leest een aansporing voor mannen om meer man te zijn… Wat zijn we zwak geworden.

Zonnepaneel aan vervanging toe….

De Psalm vervolgt:

Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters,
Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen;
zij riepen tot de HEERE
en Híj verhoorde hen.

Hij sprak tot hen in een wolkkolom;
zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen
en de verordeningen die Hij hun had gegeven.

HEERE, onze God, Ú hebt hen verhoord;
U bent voor hen een vergevend God geweest,
hoewel U wraak oefende over hun daden.

Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor Zijn heilige berg,
want heilig is de HEERE, onze God.

Een ander principe dat we hier als Affirmatie uitgesproken zien is dat van priesters als middelaars. Hoe logisch is het, dat er autoriteiten zijn op geestelijk gebied die God letterlijk beter verstaan. Er circuleren nogal wat Dan Brown achtige verhalen, over het priesterschap als samenzwering tegen ‘vrije mensen’.

Maar je wordt niet vrij door alle menselijke verbanden maar te grabbel te gooien, en Autoriteit af te wijzen als grondhouding. Je kunt een autoriteit pas ter discussie stellen, nadat je tenminste op gelijk kennisniveau zit en de zelfde capaciteiten beheerst.

Net als bij Martial Arts, karate begint pas na het halen van de zwarte band. Vervolgens kunnen de echte karateka’s die de zesde dan veroverden denken: mijn leermeester deed het zo, maar ik ontwikkel een eigen stijl. En zo krijg je Shotokan, Goju Riju, Kyoko Shin (daaruit is kickboksen voortgekomen), eigen stijlen uit eigen regio’s.

Nu heb je allemaal wittebanders die zeggen ‘de Sensei is kut, hij zal het ons wel even vertellen’…als grondhouding, ook op het gebied van kennis en meningsvorming. Die stichten vervolgens op sociale media hun eigen oefenschool in het wittebandkarate van de ‘eigen mening’.

Chaos is geen vrijheid, want er is geen echte vrijheid zonder grenzen. Mijn boek over de natuur van Friezen heeft dat laatste motto ook als werkhypothese.

4 Replies to “‘Loof de macht van de Koning’ (Psalm 99)”

 1. Mooi omschreven!

  Het woord duivel komt van diabolos = doorelkaarwerper. Satan=tegenstander die zich voordoet als de engel van het licht en hij doet God na.

  Omdat we leven in de boze aion, waar de leugen regeert en de satan de overste is van deze wereld, kan het pijnlijk zijn om te zien en ervaren dat waarheid en oorspronkelijke principes steeds onbelangrijker zijn geworden en zijn verward. ( er is veel ruimte voor de stroom van het kwaad) Het lijden is niet fijn en vaak moeilijk te dragen, toch kan het ook doorwerken ten goede. Het zijn denk ik noodzakelijke of bedoelde processen in de tijd.

  1. Correctie: Bij nader inzien klopt het niet om satan als de overste van deze wereld te beschrijven, dit is de Here Jezus.

   De satan wordt wel weergegeven als de god van deze aion (= tijdperk)
   ( 2 kor. 4:4)

   1. Goed beschreven!
    Satan mag heersen over deze wereld omdat de echte heerser dat toestaat.
    Satan is slechts een zetbaasje die zijn rolletje mag en moet spelen.
    Hij en zijn volgelingen doen dat overigens met verve.

    Ik ben ervan overtuigd dat zijn tijd nog kort is, vandaar dat er nu vol gas gegeven wordt om deze wereld om te turnen naar het systeem van het beest.
    En de meute heeft geen idee!

    Ik sta er ambivalent in eigenlijk:
    ik haat deze tijd en wereld, maar tevens vind ik het bijzonder om het eindspel te mogen aanschouwen en mijn rol daarin te spelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *