…’daarop rustte Hij van al Zijn werk’ (Genesis 2:3)

Heempark Amstelveen met dotterbloemen. Een heemtuin imiteert de inheemse natuur

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij van Langweer. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek waaruit de Westerse cultuur geschapen is. We zijn afgelopen weken terug bij af begonnen, bij Genesis. Van dat beroemde Scheppingsverhaal ken je eigenlijk de tekst helemaal niet goed. Dus gaan we dat herlezen, beginnend bij scheppingsdag zes als God de mens maakt, man en vrouw.

Die eindigt bij Raerd waar je een Stinzentuin hebt

In Genesis twee vinden we een andere versie van die man-vrouw-schepping waarin de vrouw uit de rib van de man gevormd wordt. Nog steeds kosten vrouwen een man letterlijk een ‘rib uit je lijf’, zo zie je ook bij onze arme Koning Wim Lex onder de knoet van Maxima…

De zesde scheppingsdag ging aldus volgens Genesis 1:

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.
Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

En de eigen Tuin van De Abdij, met die van de al even groene buurman samen…

We bespraken vorige aflevering al de betekenis van het woord ‘heersen’ in Bijbelse context. Dat is een positief woord, zoals je ook de Bijbelse vertogen kent over de rechtvaardige koning. De aanmoediging vruchtbaar en talrijk te zijn is een duidelijke affirmatie van het menselijk leven. God wil het.

Wat God ook maakt, het staat expliciet vermeld is een rustdag. Zo schept God de mogelijkheid van beschaving. Want zonder rustpunt heb je geen beschaving. Dus zijn we met een 24/7-loonslavernij ook geen beschaving meer.

Het scheppen van Hemel en Aarde is Hem niet in de koude kleren gaan zitten. Even een sigaar roken en een abdijbier in de Nazit, daar heeft Hij dan wel zin in. Dat rusten doet God in Genesis 2. Ook maakte God dus de geestelijke wereld, die in de Bijbel als ‘engelen’ worden gepresenteerd, een ‘legermacht’ waarbij Sint Michael de beschermengel is:

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Wildemanskruid, het is nog in Limburg te vinden, maar ook in het tuincentrum

Vervolgens begint een nieuw scheppingsverhaal, waarin God ditmaal alle levende dieren en de mens uit de aardbodem vormt. Die laatstgenoemde plaatst hij in de Hof van Eden, die de Bijbel plaatst in het vierstromenland van de Eufraat, Tigris, Gihon en Pison. Genesis 2 vervolgt hoe God nu een begrenzing aan luilekkerland plaatst in de Hof van Eden.

Hij plaatst de Boom van kennis van goed en kwaad, waarvan Adam niet mocht eten ‘want gij zult voorzeker sterven’. Was dat nu God’s eigen weeffout? Hij had in dit nieuwe scheppingsverhaal van Genesis 2 de vrouw nog niet gemaakt als in Genesis 1:27 waarin hij de mens naar zijn evenbeeld maakt, mannelijk en vrouwelijk.

Hij dacht misschien ‘dan is dat wel verantwoord, Adam doet zoiets niet’. Maar als hij man en vrouw naar evenbeeld maakte, dan moest Hij ook met enige zelfkennis weten wat die twee dan zouden gaan doen.

We zagen net al dat God moet uitrusten. Dus onfeilbaar en almachtig was Hij dan niet, want anders hoef je niet te rusten. Tenzij de Rustdag dus een scheppingsdaad zelf is. Het scheppen van Rust maakt een rustpunt in de chaos van de tijd.

Waar komt het idee eigenlijk vandaan dat God onfeilbaar is, in de zin van ‘alles overziend’? We zien vaker dat God in de Bijbel ook spijt krijgt. Dus kon Hij ook niet voorzien dat die Boom van kennis zo’n goed idee niet was. Omdat God bij de creatie nog niet allesoverziend was, helderziend. Logisch gezien, tenzij de logica nog niet was geschapen natuurlijk.

Roodbaardtuin met waterpartijen

De vrouw wordt vervolgens uit de man gemaakt, omdat Adam een hulp in het huishouden nodig heeft van de Hof, die niet klaagt en wat ge-emancipeerd loopt te zeiken, maar die gewoon lekker dienstbaar is en gewillig. Toen, voor de Zondeval bestond die ideale situatie nog, de PvdA zou pas in 1946 worden opgericht:

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.
En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,

maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.
Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.

Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.
Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

Toen zei Adam:

Deze is ditmaal been van mijn beenderen,
en vlees van mijn vlees!

Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.
En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

De slang zal in volgende aflevering een rol spelen…

Dus hadden ze ook nog geen schaamhaar, want dat kreeg pas die functie toen man en vrouw schaamte voor elkaars naaktheid ontwikkelden. Toen ze door de vrouw haar schuld uit het Paradijs werden geknikkerd.

Zo werd dus de creatie van het gezelschap voor de man, zijn grootste geluk ook tegelijk Der Untergang. Daarover gaat Genesis 3 volgende week. Met deze ‘rib uit mijn lijf’ er bij zou alles veranderen. Toen Adam de mannin zag, ontdekte hij plots wat hij met een lichaamsdeel kon dat ‘m zo in de ochtend maar pijnlijk in de weg zat.

…dat ’t tegen de boom der Kennis plassen niet omlaag maar druppelsgewijs omhoogging met veel geknoei.

Lieve lezers, mijn boek als Fries die door natuur en tijd reist op zoek naar vrijheid is klaar. En daar zal ook die Zondeval een belangrijk onderdeel vormen, en wel in hoofdstuk 2. Schijnbaar simpele en zelfs kinderlijk ogende verhaaltjes blijken een diepe betekenis te hebben, die voor je idee van beschaving en menszijn doorslaggevend zijn.

Voor nu: heb een goede zondag en bid voor onze Koning Willem Alexander, dat hij zijn vrouw Maxima de baas mag worden, en de leiding over het land mag nemen.

5 Replies to “…’daarop rustte Hij van al Zijn werk’ (Genesis 2:3)”

 1. De mate van onze vrijheid ligt in de keuzes die wij maken, tijdens onze levenswandeling.
  De Levensboom versus de boom der kennis van goed of kwaad.
  Publiek recht versus privaat recht
  De mens als Crediteur versus de Natuurlijk Persoon als Debiteur.
  De executeur en begunstigde versus de trustee.
  De linker hersenhelft versus de rechter hersenhelft.
  Zelfbeschikking versus onderwerping.
  Anarchie versus statisme.

  Wie de dwaling van de staat accepteerd, zal zelf ook verdwalen.
  Wie de pijn van deze waarheid draagt, heeft niet de jeuk van de leugen.

   1. Waar komt het idee eigenlijk vandaan dat God onfeilbaar is, in de zin van ‘alles overziend’?

    Een gedachtengang:
    Als God de Schepper is van de schepping dan is de schepping aan Hem ondergeschikt en kent en overziet Hij elk detail in alle tijden.

    Heeft God spijt?
    De positie van God is anders dan die van de mens. Met het woord spijt drukt Hij een menselijk gevoel uit over een situatie, dit houdt denk ik niet in dat iets niet de bedoeling was dat het zou gebeuren.

 2. Jammer dat de rustdag door eerdere heersers is verplaatst naar de heidense dag van aanbidding van de zon.
  Voor ons blijft de sabbat de rustdag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *