‘…kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang’ (Psalm 100)

Schilder Harm Kasma, schilderij op expositie in Firdgum, die snapt het, De Natuur!

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 100, veruit de kortste die we tot dusverre lazen. Hij zet je even op scherp om je te herbronnen. Waar ligt de Kracht ook maar weer van Het Leven, waar kun je opladen door ‘met vrolijk gezang’ die overwinningsroes te delen, in plaats van dat vage gevoel van teloorgang. Omdat je enkel naar je graf wandelt terwijl je wat Fata Morgana’s (luchtspiegeling in woestijn) najaagt:

Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

Weet dat de HEERE God is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –
Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

Nu is het boek af, dat wordt een goed verkopend meesterwerk, en ik word steeds bekender. Wat goed is zolang dat de verkoop helpt. We zijn geen idealist die voor ‘de betere wereld’ is of zo. Alsjeblieft zeg. Doe mij maar een pisrode MG caprio sportauto met verchroomde spaakvelgen, geen sosaaietie foor point zero. Een ‘parralelle samenleving’ zijn we hier al. Ik doe niet mee met al die onzin, en ik kijk geen massamedia.

Afzondering heet dat. De Abdij. Liever dood dan slaaf, dood ga je toch al. Als je maar geen levende dode moet zijn, dat is veel erger.

Bijna iedere keer dat je even op stap gaat kom je ‘fans’ tegen die met je op de foto willen. Gisteren kwamen ook weer twee fans spontaan aan huis. Nu hoef ik geen veren in mijn Friese reet gestoken te krijgen om mezelf iets/niets te voelen.

Je eigenwaarde als monnik van De Abdij rust niet (meer) al te zeer op lof, noch op spot van derden. We zijn in ons leven zowel bewierrookt als gehoond, ach, wat is de waardering van mensen. Niets. We hebben onze worstelingen gehad, maar worden daar nu steeds meer bekwaam in. Worstelen met God. Wat een verschil met vroeger. Kung Fu is ook ‘vaardigheid’.

Hoewel… een schare blonde groupies, Friezinnen en Germaansen in de vruchtbare leeftijd, tot aanbeveling strekt, zoals schilder Harm Kasma ze ook wist te vangen, bij zijn expositie in Firdgum. Hij had zowel het oer Friese landschap, als de ‘echte natuurlijke Friezinnen’ te pakken:

Archetypische (Noord-)Friezin

Maar dan wel ongetrouwde groupies graag, dat levert anders alleen maar problemen op:

Zo krijg je een heel andere indruk

Beide Friese natuurproducten zullen in mijn natuurboek over de Friezen aanwezig zijn, stamouders van alle kustbewonende Nederlanders.

Een ‘sterke vrouw’ is niet iemand die halve kerel doet, want dan ben je niet meer dan een wat sneue vent. Of een halve kip (zonder kop). Maar een vrouw die natuurlijk is zoals bedoeld. Vrouwelijke energie. Hmmmmm. Zonde als die geblokkeerd is door verzuring en competitiedrift. In het ene geval moet je in competitie met een man, kom je in winnen-verliezen-termen, in PvdA-of-ergernis.

Dan word je als Mariette Hamer, het monster Grendel’s moeder van de SER (lees de Beowulf).  In mijn Friezenboek speelt Karel Martel een grote rol, die verovert de Centraal Friese kust in 734. ‘Martel’ betekent ook Hamer.

Er zijn zoveel zaken waar ik enorm slecht in ben, maar die een ander zo in een handomdraai bewerkstelligt. Bijvoorbeeld accountancy of computerprogramma’s, gepriegel. Laat dat aan de ander over, dat bespaart je de last.  Dan baal je ook niet dat je slecht bent met computers, of dat je rancuneus/PvdA wordt naar mensen die goed zijn met computers.

Harm Kasma begrijpt het!

Dat je die een ‘digicist’ gaat noemen en aanklaagt voor digicisme. Jij digicist. En dan lobbyen voor wetgeving die het probleem van digicisme bestrijdt, actiegroepen en convenanten tegen digicisme, en een digi-neutrale omgeving eisen inclusief digi-neutraal paspoort. Verzuring. Haat. Rancune. Boos op Het Bestaan.

God wat zijn we hier moe van dat linkse tuig, waarom hebben we die nog niet allemaal in een container in de Noordzee afgezonken. Wat hebben die ons land verpest afgelopen halve eeuw. Of misschien beter gezegd: wat zijn er veel mensen door het modernisme en de massamedia ontmenselijkt, verdwaald geraakt. We moeten voor hen bidden.

Zodat ik nu niet vrij kan schrijven als creatieve, zonder de gewaarwording dat zo’n verzuurde trut van D66 bij het Openbaar Ministerie in je nek zit te hijgen, kunnen we iets vinden in zijn woorden dat we in strafrechtelijke context kunnen plaatsen. Zodat we dat ook in de media kunnen uitmelken en dan zijn reputatie lekker door het slijk als antisemitische complotdenkende wappieracistfascistgrrrrrrrrrrr….

Ja Rigje van der Heide, bedenk goed wat je met je laatste Rolo doet.

Links ( = sociale rancune) heeft Nederland verziekt, zodat er geen ‘rechts’ meer over is, die consumensen met hun televisies zijn ‘het links van gisteren’. Geen balans meer dus. Alleen op sommige plekken in Friesland waar het Oude Normaal vrolijk doorgaat vind je nog sporen van dat land dat je nog steeds liefhebt. Normale natuurlijke mensen.

Fries schilder Harm Kasma snapt wat natuurlijke schoonheid is

Je kunt alleen maar goed zijn in hoe je gemaakt bent. Omgekeerd kun je als man te abstract, hard willen zijn, wat kan neigen tot overcompensatie, juist omdat ‘teveel’ van het goede je weer verzwakt, door verkramping. Kramp maakt je slap. In een zekere zachtheid kan ook kracht schuilen, zoals je in ontspanning ook meer kracht vindt dan spanning.

Balans is waar het om draait in de klassieke geest. Ja, had je dat maar een kwart eeuw eerder geleerd. Pfff.

Ik leg in het boek ook uit, wat hier al besproken is: het verschil tussen ‘hebben’ en ‘zijn’, tussen de moderne geest van ‘wil’ en klassiek van ‘worden’, tussen dwingen en in het geheel je plaats vinden. Moderne cultuur maakt mensen (geestes)ziek, ontworteld en ontevreden, gestressed, onnatuurlijk, je komt zo weinig mensen tegen met een open uitstraling. Alsof de defensie de ‘aura’ gedoofd heeft.

Sinds de PvdA werd opgericht in 1946 is het land zo in mentale zin een diepe afgrond in gestort. De Partij van de Antichrist.

Waardevolle aanwinst

Wat ons dan weer terug brengt bij de Bijbel, een klassiek boek dat je niet begrijpt met moderne insteek. Je kunt geen ‘modern christen’ zijn, dat is innerlijke tegenspraak.

Die Hemelse Tiran HEERE van het Oude Testament met z’n tempel in Jeruzalem die kan je als op De Natuur gerichte Germaan nog wel eens tegenstaan. Pas met Jezus als zoenoffer, het van wetticisme (Farizeers) ontdane geloof in het Goede, Ware en Schone krijg je het idee: kijk, daar kan ik me op herbronnen, zoals in Psalm 100 bezongen.

Al geldt natuurlijk ‘niet mijn wil maar Uw wil geschiede’. Dat is de kern, minder ‘ik’ meer ‘God’, zoals we dat hier nu verstaan.

Ook daarop komen we in het boek terug. Naast Athene, Rome en Jeruzalem is het christendom ook de Germaanse wouden en Friese Zeekleivlaktes. Mijn kerk nu, dat is het bos met voorjaarsgeuren en de zingende vogels, een kathedraal van Het Leven waar we dagelijks kunnen Zijn. De vogels zingen Psalm 100.

One Reply to “‘…kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang’ (Psalm 100)”

  1. Over chicks gesproken…
    En dan Mariette Hamer en het monster Grendel’s moeder vergelijken met een halve kip.
    Samen kunnen ze niet veel meer dan een complete kip; naast elkaar liggen.
    Politieke ‘halfspeak’. De enige diersoort op aarde met maar een schaamlip: de halve kip.
    Met of zonder kop; een kip kan niet fluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *