‘Hij zei dat Hij hen zou wegvagen’… (Psalm 106)

Kaarsenmakerij Abdij van Egmond

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 106. Daarin wordt opnieuw de zelfde heilsgeschiedenis opgelepeld over Mozes en Egypte, met de zelfde twee motieven. Het volk is vergeetachtig van God’s wonderdaden. En De Heere zelf wordt daar ontzettend boos over, wraakzuchtig, bloeddorstig en sadistisch, dat mensen Hem vergeten. Af en toe komen er dan profeten en Richteren die de band weer herstellen door datgene wat De Heere haat uit het midden weg te nemen.

Toegang Abdijkerk

Opdat zijn Goddelijke toorn niet alles verzuipt, brandschat, te gronde richt en verhongert, danwel met zeven plagen overdondert. Omdat Hij zoveel van je houdt.

En dan heb je het Oude Testament wel kernachtig samengevat.

Een van zulke Richteren is Pinehas, die een speer jaagt door twee parende mensen, waarvan de vrouw geen Jodin was maar van een ander ras. En dat werd hem tot gerechtigheid aangerekend. Ja Rigje van der Heide (D66/Openbaar Ministerie), dat zijn niet ‘mijn strafbare standpunten’, dat is hoe de Bijbel in elkaar zit;

Zij vergaten God, hun Heiland,
Die grote dingen gedaan had in Egypte,

wonderen in het land van Cham,
ontzagwekkende dingen bij de Schelfzee.

Hij zei dat Hij hen zou wegvagen.
Als Mozes, Zijn uitverkorene,
niet voor Zijn aangezicht in de bres had gestaan
om Zijn grimmigheid af te wenden,
dan zou Hij hen te gronde gericht hebben.

Zij versmaadden het begerenswaardige land,
zij geloofden Zijn woord niet,
maar zij morden in hun tenten;
naar de stem van de HEERE luisterden zij niet.

Daarom hief Hij Zijn hand tegen hen op
en zwoer dat Hij hen zou neervellen in de woestijn,
dat Hij hun nageslacht zou neervellen onder de heidenvolken
en hen zou verstrooien door de landen.

Ook koppelden zij zich aan Baäl-Peor,
zij aten de offers voor de doden.

Zij verwekten de HEERE tot toorn met hun daden,
zodat er een plaag onder hen uitbrak.

Toen stond Pinehas op en oefende gericht
en de plaag werd tot stilstand gebracht.

Het is hem gerekend tot gerechtigheid,
van generatie op generatie, tot in eeuwigheid.

Het gebedsoord

In Numeri 25 ziet Pinehas, de zoon van priester Aaron dat een Joodse man een Midianitische vrouw mee naar zijn tent neemt. Lekker seksen. Dat mag niet van hun racistische geloof, die rassenvermenging want dat zou dan opmaat zijn tot afgodendienst.

Dus steekt Pinehas een speer door het vrijende stelletje, en dat vindt de Heere dan zo’n goede daad dat de plaag ophoudt die hij onder het volk had gezonden.

Door Bijbel lezen ben ik 20 jaar geleden van mijn kersverse geloof gevallen. Men zei bij zo’n evangelische sekte dat ik maar veel Bijbel moest lezen. Maar wat je leest, met name over de wraakzuchtige, bloeddorstige en sadistische aard van die JHWH, dat kan je met afgrijzen vervullen. Dat je denkt: Hij bekijkt het maar.

Trudy in De Abdij van Egmond

Wat een ‘offer you can’t refuse’: Hou van mij, mijn maaksel of anders stort ik je in eeuwig verderf. Net als protectiegeld betalen aan een gangster, die je ‘beschermt’ tegen zijn eigen mensen zolang je maar jezelf laat afpersen.

Dan kun je De Heere als een verknipt persoon zien. Pas door Jezus Christus, als geincarneerde God die zelf het lijden van de mensen ondergaat, krijgt Hij mededogen. Maar misschien kun je God zo ook wel zien als afspiegeling van de ziel der wereld, hoe mensen in hun totaliteit zich geestelijk ontwikkelen.

Met het katholieke geloof ben je dan beter af. Je doet Maria er bij, het offeren er uit. En bij ons thuis, hangt Jezus aan het kruis. Je erkent dan dat de traditie er is, je erkent de noodzaak van het lezen van de Bijbel, De kracht van Het Woord dat in de geschiedenis werkt, je kunt dagelijks bidden, en laat de rest zoveel mogelijk in het midden.

One Reply to “‘Hij zei dat Hij hen zou wegvagen’… (Psalm 106)”

 1. Slechts in gedachte kan je ‘De Heere als een verknipt persoon’ “zien”. Ik heb de bijbel dan niet gelezen, want in mijn tijd was deze al in film uitgebracht. “Superstar” en daarna ‘Life of Brian’.
  Via de zoekfunctie binnen de digitale bijbel kwam op ‘De Heere als een verknipt persoon’ als resultaat:
  Error 404, item not found. Ook kan ik me zoiets uit de films niet meer herinneren.

  Logischerwijs is De Heere de originele mens. Zijn eerste kopie is dan het evenbeeld. Wellicht Jezus, maar daarvoor durf ik mijn handen niet in het vagevuur te houden.
  Wij zijn geschapen naar God’s evenbeeld. Dus we zijn kopieën van een kopie met dubbele kans op [Satanische] kopieerfouten.
  Als De Heere zijn eigen schepsels wegvaagt, dan mist Hij ze als zij er niet meer zijn.
  Hij is tenslotte ook maar een mens. Welliswaar de originele en met Copyrights, maar toch…

  Misschien moet God maar eens vragen aan Bill Gates op de stoel naast Hem, hoe hij dat heeft gedaan met die illegale kopieën van Window’s en ‘zijn’ gepatenteerde DNA sequences binnen God’s creatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *