‘Die de geringe opricht uit het stof’ (Psalm 113)

Abdij van Egmond

De Psalm van de dag is nummer 113. Daarin wordt de naam van de Heere verheerlijkt als Persoon die je verwachtingen op zijn kop kan zetten. Het uitspreken van een Naam bij God is fundament van een heel wereldbeeld. Hemel en aarde komen in de Bijbelse traditie niet voort uit onpersoonlijke krachten, het universum luistert naar een heilige naam. Zoals je ook Trudy mijn christenhond kunt roepen, en dan spitst ze haar oren, ze voelt zich aangesproken.

Loof, dienaren van de HEERE,
loof de Naam van de HEERE.

De Naam van de HEERE zij geloofd,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat,
zij de Naam van de HEERE geprezen.

De HEERE is verheven boven alle heidenvolken,
boven de hemel is Zijn heerlijkheid.

Wie is als de HEERE, onze God?
Die zeer hoog woont,

Die zeer laag ziet,
in de hemel en op de aarde;

Die de geringe opricht uit het stof,
de arme verheft uit het vuil,

om hem te doen zitten bij edelen,
bij de edelen van Zijn volk;

Die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin:
een blijde moeder van kinderen.

Abdijtuin

Zoals je ook niet te vaak Trudy Trudy moet roepen omdat ze anders niet meer luistert, zo moet je dus ook de naam van De Heere niet ijdel gebruiken. Misschien is God zelf wel moe geworden van godsdienst omdat Zijn Naam te vaak werd uitgesproken zonder dat Hij werkelijk werd aangeroepen zoals bedoeld in de Psalmen, geloofd.

Het groot maken van de Naam van de Heere, zo probeerden de Psalmisten hun eigen geest af te stemmen op de Allerhoogste. Je stelt je dan open voor het onvoorstelbare. En zo blijft je geest gezond. Door God te loven blijf je buiten eigen kaders zien en denken. Dan kom je niet in een tunnel terecht die dwangbuis wordt, maar je geest kan steeds bevrijd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *