‘Die de rots veranderde in een waterplas’ (Psalm 114)

Rien, Westergo Friesland, het beloofde land

De Psalm van de dag is nummer 114, waarin zoals nogal vaak weer wordt verwezen naar de uittocht uit Egypte als kernverhaal van het volk Israel, afstammend van Jacob die het eerstgeboorterecht op Ezau veroverde door met zijn moeder samen te spannen in het bedrog van zijn vader Izaak, die op zijn ziekbed lag.

De Psalm geeft het beeld dat De Heere fysiek met hen mee reist van Egypte naar het land waar de stam van Juda zou vestigen.

Toen Israël uit Egypte trok,
het huis van Jakob uit een volk met een vreemde taal,

werd Juda Zijn heiligdom,
Israël Zijn koninklijk bezit.

De zee zag het en vluchtte,
de Jordaan deinsde achteruit,

de bergen sprongen op als rammen,
de heuvels als lammeren.

Wat was er, zee, dat u vluchtte,
Jordaan, dat u achteruit deinsde?

Wat was er, bergen, dat u opsprong als rammen,
en u, heuvels, als lammeren?

Beef, aarde, voor het aangezicht van de Heere,
voor het aangezicht van de God van Jakob,

Die de rots veranderde in een waterplas,
hard gesteente in een waterbron.

Het beste land op aarde: Friesland,

Volgens de gangbare theologische visie is de Bijbel tijdens de Babylonische ballingschap ontstaan (ongeveer 6 eeuwen voor de jaartelling: verovering Jeruzalem door de Perzen). Zo zou je ook de herkomst van Perzische woorden als ‘satan’ en ‘paradijs’ verklaren.

Andere mensen stuurden mij de Israel-visie (Waarvan de gisteren besproken Evert Smit aanhanger was). Daarin zouden zekere zeevolken nu erfgenaam van het volk van de Thora (eerste vijf boeken van Mozes) zijn, specifieker de Angelsaksen. (En mogelijk ook de Friezen)

Daarin wordt gesteld dat de twaalf stammen die door koning David onder 1 regime werden verenigd en later uiteenvielen, zijn opgesplitst in 10 stammen die opgingen in Assyrie, en twee stammen (Benjamin en Juda) waarvan enkelen na de Babylonische ballingschap terugkeerden.

Zou zou het ‘jodendom’ pas zijn ontstaan als religie na de ballingschap, en het zou deze religie zijn die Jezus bekritiseerde.

Friesland, het beloofde land

Het Platteland van God
De erfgenamen van de andere 10 stammen, het Efraim-Israel zouden zijn uitgezwermd over de aarde. Bij de eindtijd zou dat volk weer herenigd moeten worden. Niet de 10 ‘verdwenen’ stammen zouden naar Juda moeten gaan, maar Juda zou naar ons moeten komen (naar de Zaanstreek, de West Friezen en de Friezen), omdat ze christen moeten worden.

Dan veranderde God de veengebieden van het Lage Midden in het Sneekermeer en de Friese meren.

IN dat geval zijn de Friezen alvast ook een verbondsvolk, en dat brengt de Bijbelse geschiedenis weer wat dichter bij de deur. Want het echte beloofde land, dat is natuurlijk Friesland. De behoefte hier weg te zijn is dagelijks minder, en het gevoel van opluchting als je terug bent, thuis, steeds groter. Dus als Jezus zou terugkomen en het Nieuwe Jeruzalem zou vestigen, doe dat dan in de buurt van Langweer, dat we niet naar die dorre woestijn in de Orient toe moeten.

Waardevolle aanwinst

Heerenveen is wel geschikt als bouwgrond voor de Stad van God. Dat uit de klauwen gegroeide veendorp is toch zo lelijk als de buitenste duisternis en kan wel platgegooid van boven. Even wat vuur uit de hemel, en hupzodiegaat. Dan bouwen ze daar maar de Stad van God op, en kun je met pendelbussen van de Stad van God naar Langweer.

Wanneer je toch al geen stadsmens was maar plattelander, provinciaal boreaal. Hier is het Platteland van God en dat woont stukken beter dan in zo’n stinkende rotstad. Als de Openbaring van Johannes dan toch moet doorgaan… En Jezus komt terug, als dief in de nacht: doe dat dan rond borreltijd half vijf. Dan staat voor Hem de drank en de hapjes klaar, en kunnen we hier lekker in de voortuin zitten.

Voor je de hele wereld moet oordelen, dan kun je eerst wel een versterkertje gebruiken.

4 Replies to “‘Die de rots veranderde in een waterplas’ (Psalm 114)”

 1. Laten we de mensen die dit stukje en dus het geheel van alles van het Fries behelst niet snappen tevens goddelozen noemen.

  Genoten van het stukje.

 2. Ik kan de toost be-amen.
  Proost! . . . . . . Amen, proost! . . . . . Amen, proost! . . . . . Amen, proost! . . . . . Amen, proost! . . . . . Amen.
  BUUUUUUUUUURRRRRUUUUUUUUUUUUB!!!

 3. Onder het bordje ‘Heerenveen’ staat door het politiek correcte volk in deze eeuwig rode gemeente het plaatsnaambord ‘Vrouwenveen’ geplaatst. Iedere keer als ik het bij binnenrijden zie denk ik: “Kom op! Zeg het nou maar gewoon! – Hoerenveen’. Er is voor een paleo-conservatief Christen in die gemeente gewoon niet te leven. Alles is rood. Werkelijk alles. Excuses aanbieden aan Sodom en Gomorrah of ‘De Bom’ der’op. Dit is het gebied van de duivel. Alleen het beeldje van Fedde Schurer mag wat mij blijven staan.

  Zelfs het ‘christendom-dom-dom-dom’ in Heerenveen doet me denken aan de gekscherende bijbeltekst interpretaties van de Christelijk-satirische/ comedy website “The Babylon Bee” die ik vandaag toegestuurd kreeg. Sommigen zullen deze ‘club’ wel kennen van hun youtube filmpjes. Ik kreeg van hen een favoriete top 7 bijbelverzen toegezonden via hun nieuwsbrief.

  Bij deze:

  Here are seven of The Babylon Bee writers’ favorite verses, carefully selected to inspire and move you:

  1.) John 3:16 — For God thought the world was so amazing and special that He sent His only Son to give them a high-five and whisper words of encouragement to them daily.

  2.) Philippians 4:13 — I can do all things through Christ who strengthens me, except to interpret this verse in context.

  3.) Jeremiah 29:11 — For I know the mansions and luxury private jets I have for you,’ declares the Lord, ‘Really nice ones too, not last year’s models or anything—ones that will give your ministry a hope and a future packed with fleecing tons of Christians out of their hard-earned cash.

  4.) Genesis 1:1 — In the beginning, God created the heavens and the earth, which was really problematic because He didn’t even, like, ask people if they wanted to be made first, totally violating their free will smh.

  5.) Matthew 7:1 — “Judge not,” said Jesus, absolutely not continuing to talk or providing any additional context to his statement whatsoever.

  6.) John 14:6 — Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Me, Buddha, Vishnu, Mohammed, or just being a good person. Spiritual but not religious? That’s cool with me.”

  7.) John 14:2 — “In my Father’s house, there are many genders. I go to prepare a racially segregated safe space for you.”

  Powerful stuff!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *