Peter van Dalen (CU) wil visserij beetje langzamer kapot (SDG14)

Visserij-floppies bij het zeehelden-monument

Politici die geen kennis willen nemen van de strategie achter de vernietiging van visserijbedrijven (2030 Agenda), en die deze niet bij haar naam willen noemen, dragen (on)bewust onbekwaam bij aan haar geleidelijke vernietiging. Een politicus die daarvoor kwalificeert is Peter van Dalen (Christenunie). In de Visserijnieuws van 11 juni lezen we dat het gifgroene Europese Parlement een principe-document over een ‘biodiversiteitstrategie’ van Cesar Luena aannam waarin een verbod op bodemvisserij wordt afgekondigd.

Speciale rapporteur, die de Biodiversiteitstrategie van de Europese Commissie aan politiek krediet moet helpen

SDG 14: Big Fish slokt de kleintjes op
Luena is aangesteld als ‘speciaal rapporteur’ van een parlementaire commissie op een onderwerp waarop de Europese Commissie beleid wil maken. Uiteindelijk was er EERST de Biodiversiteitstrategie 2030 van de Europese Commissie (mei 2020) waarin al wordt gepleit om 30 procent van de zee op slot te zetten en 30 procent van het platteland, van Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius.

Die strategie wordt net als de CO2-Zwendel als ‘recovery package’ gepresenteerd, oftewel Build Back Better, massieve staatsinjecties om de economie tot geleide planeconomie onder staatsdictatuur te hervormen. Zijn voorganger Janez Potocnik is nu lobbyist voor GLOBE EU, de club die alle subsidies regelde voor milieuclubs (LIFE+)

Kortom, rapporten als deze komen van boven, niet van onderen, ze zijn een wens van de Europese Commissie zelf.

Zulke rapporten worden uiteindelijk betongegoten wetgeving. Zo was eerder Anders Wijkman, directeur van de Club van Rome de speciale rapporteur over ‘groene’ energie, en dat leidde uiteindelijk tot de Rewable Energy Directive: en dat leidde weer tot al die windfarms in de Noordzee en het stoken van bomen in biomassacentrales, het ‘SER Energieakkoord’ is daarvan afgeleid

De SDG-doelen waarvan vissers het meeste last hebben, windmolens en gesloten gebied

Tegenpartij louter kwaadaardig van intenties
Oftewel, Luena brengt een einde aan de resterende visserijbedrijven in ZZP-constructie ten gunste van het grote geld, Big Fish. De zelfstandige voedselvoorziening (SDG 14) moet kapot, zoals de georganiseerde linkse/neoliberale beweging ook de boerenstand vernietigt. (SDG15)De intenties van de tegenpartij zijn louter kwaadaardig, bewust, en wie dat niet benoemt is gedoemd om morgen voor iets te stemmen waar je gisteren nog tegen was.

De 2030 Agenda is de kern, en alleen de afwijzing van haar doelen voor een nationaal georienteerd geluid, met het eigenbelang van het eigen mkb voorop biedt perspectief, een levend alternatief tegen de klippen op van de staatsgefinancierde ‘groene’ lobby.

  • ‘Biodiversiteit’ = bullshit.

Het is niks, net als Grote Broer ‘het klimaat’, een mentale constructie waarmee de groene bureaucratie een frame heeft als visnet om de tegenstanders in te vangen een politieke fuik. Je kunt niet voor ‘biodiversiteit’ zijn, of ‘een beetje’ voor biodiversiteit, want dan zwem je die fuik binnen, terwijl het proza van de tegenpartij je taal definieert.

Biodiversiteit als bullshit herkennen, betekent dan juist NIET dat je dus ‘teuguh’ natuur bent, jij bent in tegenstelling tot die communisten/neoliberalen werkelijk met de buitenwereld begaan.

Big Fish P&p is Nummer 9 in de nieuwe SDG-doelen-index van Seabos/ Keystone Dialogues. Het grote geld overleeft en slokt de kleintjes op

Wederpartij handelt zeer rationeel, maar totaal gevoelloos
Je tegenpartij ‘radicaal’ noemen, ‘extreem’, hun besluiten op ‘emotie’ gebaseerd (alsof zij irrationeel zouden handelen), is een voorbeeld van ‘niet begrijpen wat speelt’. Immers, 30 procent van de Noordzee op slot, dat is ook wat de Nederlandse LNV-bureaucratie met de door hen gefinancierde groene clubs nastreeft, en wat zogenaamd ‘redelijke’ partijen als Natuurmonumenten, Stichting de Noordzee enz ook nastreven.

Die clubs werken net als Oceana (opgericht vanuit Rockefeller Brothers Fund) weer met gelden van ‘groene’ miljardairs, en die bepalen met multinational-CEO’s nu in belangrijke mate het beleid. Het idee dat alleen wat los opererende ‘radicale’ clubjes de groene agenda pushen is uitzinnig, die agenda komt van de Verenigde Naties en krachten daar omheen.

En Ngo’s zijn daarbij een weldoordacht en rijkelijk door de Europese Commissie gefinancierd (tenminste 30 miljoen euro per jaar) instrument, de term ‘ngo’ komt zelfs van de ECOSOC (sociaal economische raad) van de Verenigde Naties. Ze bepleiten de zelfde agenda als Van Dalen’s partijgenoot Carola van Schouten haar LNV-Ministerie met de Agenda Noordzee 2030.

Je kunt wel helemaal voor natuur zijn en de eigen rol die visserij daar in speelt. De fuik uit zwemmen en je eigen kijk ontwikkelen, het zijn enkelingen in de visserij die dat al zien. Bij Peter van Dalen wil dat niet indalen.

HEt standaardwerk dat iedereen moet hebben die de moderne tijd wil begrijpen

Het wil niet indalen bij Peter van Dalen
Het citaat in Visserijnieuws onderstreept mijn punt, hoe Peter van Dalen uit zijn nek kletst, als lichtgroen/onbewust-communistisch deugmens, die niet wil weten hoe de hazen lopen.

Peter van Dalen (CU) gaf een stemverklaring af: Het (niet-wetgevende) initiatiefrapport over de biodiversiteitstrategie zou de nekslag kunnen betekenen voor veel Nederlandse vissers wanneer deze tekst wordt omgezet in wetgeving. (dat is de vaste strategie, zie ook het UNFCCC-klimaat’akkoord’ uit 1992, en het Earth Charter uit 2000 RZ)

Hoewel sommigen deze hardwerkende beroepsgroep het liefst snel willen zien verdwijnen, wil ik dat niet. Tegelijkertijd ben ik een groot voorstander van het beschermen van onze biodiversiteit, want die is cruciaal voor onze leefbaarheid. Zou dus de visserij in enkele paragrafen niet zo genadeloos aan de kant zijn geschoven, dan zou ik voor hebben gestemd.

Als compensatie dan visserij duperen?

Dit is iemand aan het woord die van de spekkoek geen weet wil hebben (SDG17), en die de visserij iets langzamer de afgrond in duwt, zodat Big Fish de kleintjes op kan slokken. (SDG14) Ook Pim Visser (Visned) toont zijn onbegrip van de strategie in het commentaar:

Duidelijk is al langer dat visserijkritische krachten steeds meer de overhand hebben. Niet alleen in het Europees Parlement; het is ook ambtelijk en politiek een trend (ja heh heh, dat is de 2030 Agenda, het ‘akkoord’ van Parijs dat Rutte ondersteunt met Kaag RZ)

Visserij voor duurzaam voedsel met de laagste ecologische voetafdruk weegt kennelijk niet zwaar genoeg. De stukken vanuit de EC zijn overigens minder extreem (…) van inhoud. Desondanks moeten we alert blijven, want vanuit het pulsdossier weten we dat emotie (…) in besluitvorming inmiddels zwaarder weegt dan wetenschappelijke onderbouwing’.

Hun actieplan, je MOET meedoen, zo merken de boeren en vissers al…

Professionele marketing gefinancierd door miljardairs, de Europese Commissie zelf en ‘filantropen’ is geen ‘emotie’, maar een rationele strategie. Bestel daarom de Epoque nr 11, en zie bij SDG 14 ‘Big Fish slokt de kleintjes op’ hoe de Blue Economy-zwendel in elkaar zit. En hoe schijnbaar tegengestelde krachten een zelfde doel bewerken, wanneer je CONsequenties van intenties beschouwt.

Gebruik maken van emotie om je rationele doelen te behalen, dat is vals, maar niet ‘extreem’ noch irrationeel noch ‘onwetenschappelijk’. Uiteindelijk dient al die zogenaamde wetenschap het zelfde doel, de wederpartij vangen in een frame van Habitat-doelen en Good Environmental Status’ (GES)-constructies. Menselijke verzinsels die als ‘de’ natuur worden opgevoerd.

In onze cursus Bullshitdetectie is dat puntje 3: valse concreetheid. Peter van Dalen zijn eigen Christenunie is als ‘vriend’ de grootste vijand, omdat ze de 2030 Agenda politiek volledig onderschrijven. Pas wanneer de Christenunie de Klimaatwet afwijst, tonen ze enig begrip van de realiteit, ontwaken ze uit de politieke psychose waar ze door media en ngo’s gebracht.

De eerste stap daarbij is het aanschaffen van Epoque nr 11 over alle 17 SDG Doelen.

2 Replies to “Peter van Dalen (CU) wil visserij beetje langzamer kapot (SDG14)”

  1. Wanneer een [dier-]soort uitsterft door monocultuur van multinationals, dan komt het nooit meer terug.
    Afgezien van enkele nieuwe onontdekte soorten die de Bio diverser maken is slechts door GMO de diversiteit te handhaven.
    Wie dus ‘voor’ de biodiversiteit kiest, die kiest voor een Jurrasic Park in de achtertuin. En raad eens welke soort er nu al genetisch wordt gemanipuleerd? De Homosaurier, ofwel de Dinosapiens.
    Dat is de SDG methode om de bioperversiteit te handhaven voor de psychopaten met een slappe homo erectus.

    1. Op een zelfde wijze roeien zij Friezen, Groningers en Drenthen uit. Ook de oorspronkelijke regiobevolking wordt geleidelijk aan vervangen door ‘randstedelingen’ en hun eigen ‘neiteam’ wordt ver-Hoerlandst, zoals den Ottomaan de Janitsaar uit de lokale bevolkingen monsterde en tegen andere regionalen opzetten ten einde zichzelf te sparen. ALLES wordt vernietigd. Leefomgeving, lokale economie EN de oorspronkelijke bevolking. Maar dat laatste wordt eigenlijk altijd ‘vergeten’. We spreken hier over culturele genocide.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *