‘Wat zal de tong van bedrog U geven’ (Psalm 120)

De Bremstruik

De Psalm van deze woensdag is nummer 120, en deze past uitstekend in een tijd waarin ‘de leugen’ regeert, onze regering is de leugen in persona. Stel je vertrouwen niet op politici, ook niet op ‘mensen’ in het algemeen, maar in het geestelijke domein van de ‘cult’ waarop de cultuur rust: Daar moet de ontwikkeling komen, die vervolgens ook op het politiek domein kan afstralen.

Ik riep tot de HEERE in mijn benauwdheid,
en Hij verhoorde mij.

HEERE, red mijn ziel van de valse lippen,
van de tong vol bedrog.

Wat zal de tong vol bedrog u geven?
Wat zal die aan u toevoegen?

Scherpe pijlen van een machtig man,
en gloeiende houtskool van bremstruiken daarbij.

Wee mij, dat ik als vreemdeling in Mesech verblijf,
dat ik woon in de tenten van Kedar.

Mijn ziel heeft lang gewoond
bij hen die de vrede haten.

Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek,
voeren zij oorlog.

Hop in de achtertuin bij volle maan

Mensen kunnen met je woorden aan de haal gaan, in een links-totalitair land als NeDDRland is dat gedrag bepaald niet onschuldig meer wanneer zij bij ‘de overheid’ werken. Voor je het weet sluit de celdeur zich dan voor je neus en wordt je spreekrecht ontnomen. Al dat intermenselijke gekonkel, het is uiteindelijk zonde van het leven, de beperkte tijd je gegeven.

Hoeveel mooier is het om je te verwonderen over hoe de natuur in elkaar steekt, God’s creatie als afspiegeling van God’s grootheid, en om daar zonder winstbejag je in te verdiepen. In De Abdij sluiten we ons daarom zoveel mogelijk af van al die zogenaamd noodzakelijke dingen waar je prima zonder kunt.

One Reply to “‘Wat zal de tong van bedrog U geven’ (Psalm 120)”

  1. De ‘overheid’ is een parasitaire geweldsorganisatie en moet je zo klein mogelijk houden, desnoods bestrijden met haar eigen middelen door tegenmachten op te richten, zoals een alternatief voor de politie in samenwerking met buurtwachten en rechtspraak via kerken op oudtestamentische wijze. Gewoon nooit meer de politie ergens over bellen maar alles via locale door alle partijen erkende autoriteiten oplossen. Als je maar wilt is alles mogelijk.

    Iedere overheid die niet door God is aangesteld, God niet als Allerhoogste Rechter erkend, is een valse overheid en dien je niet te gehoorzamen wanneer er onrechtvaardige wetten worden uitgevaardigd. Romeinen 13. Het is zelf je Christelijke plicht in verzet te komen tegen een onrechtvaardige overheid. Maar waar zien we dat vandaag de dag nog. De meeste Christenen geloven dat iedere overheid gehoorzaamd moet worden, daarom moeten we de grote bulk der ‘christenheid’ in Nederland zeker als ‘verloren’ voor de goede zaak/Gods zaak beschouwen.

    En zo komen we er toe ons te ‘paren’ met heidenen van allerlei slag die God niet kennen, maar meer van Zijn rechtvaardigheid en passie voor ‘de goede zaak’ in zich meedragen dan mening ‘christen’-Unie zionisten-satanees bijeen kan preek-masturberen op zondagmorgen. Liever een Pers als Cyres/Kores dan een zogehten ‘broeder van de ‘Christen-Onanisten. Dood zwart zaad…genotschokkend uitgespoten op een podium van een van die geestelijk Babylon bordelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *