…’dan hadden zij ons levend verslonden’ (Psalm 124)

Onze oprijlaan richting Langweer

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 124, een getuigenis hoe je een prooi wordt voor negatieve krachten zonder de bescherming van God. In ons prachtige dorp hangt soms een negatieve sfeer, een mengsel van afgunst, rancune, minimalisme en maaiveld-mentaliteit van het andersbegaafde deel der bevolking, die willen dat de rest ook zo blijft. Ook een horeca-ondernemer die ik sprak was dat opgevallen.

De Langweerderweg, daarom kwam ik hier wonen

Zo lult men wel over je maar nooit met je, en zo ben je de afgelopen 10 jaar door een dorpsdeel met enig wantrouwen bekeken, als invasieve diersoort, soms met een onverklaarbaar soort vijandschap bejegend. Door mensen met wie je nooit enig woord wisselde.

Je kunt dat vaststellen omdat je de positieve keerzijde ook mag ervaren. Anders zou het enkel aan jezelf liggen. Op eigen wijze poog ik een positieve bijdrage te leveren, zoals met de fotografie.

Hoe kunnen scheve gezichten ontstaan? Omdat je wat beter uit je woorden kunt komen, men niet begrijpt wat je voor werk doet (maar daar ook nooit naar vroeg) en omdat men een valse opvatting koestert over wat bescheidenheid en ‘sociaal’ zou zijn. Uiteindelijk is bekrompenheid ook niets dan arrogantie in een te nauw jasje. Mensen die als hoogste morele ‘wijsheid’ hanteren ‘jai mag nie oordeuluh’ ( je mag alleen complimentjes geven) en andere slagzinnen opgepikt van de natte krant.

Van mijn kant niets dan goede wil bij wederkerigheid, maar dat houdt niet in dat ik me maar moet onderwerpen, en al helemaal niet bij mensen met een vrij primitief geestesleven, geprogrammeerd door de overheid en de media. Noch hoef je voor domheid of negatieve botheid (stiekem, laf gedrag verpakt als beleefdheid) enig geduld of begrip te hebben.

Een open vizier en redelijkheid wordt zeer gewaardeerd.

De Abdij van Langweer

Je mag wel oordelen (zie hoe Jezus de Farizeers oordeelde), bij sport en andere terreinen des levens wordt er volop geoordeeld tegen hen die daar achter lopen. Men bedoelt dan meer dat intellectuele ontwikkeling en kennis lager staat aangeschreven, als iets dat onnodig is. Daar is plots iedereen een winnaar, iedere slaapverwekkende flut-opinie plots gelijkwaardig.

Zo kenschetsten we het dorp wel als Dogville, naar de film van Lars von Trier. Een meisje uit ‘de stad’ op de vlucht voor haar (gangster)familie, belandt in een dorp. Dat dorp oogt vriendelijk maar al gauw kun je door de haarscheurtjes ‘het kleine burgermanskwaad’ zien openbaren, dat steeds groter wordt tot het ontaardt in misbruik van de hoofdrolspeelster (Nicole Kidman).

Uiteindelijk is ze blij als haar familie haar op komt halen, een stel gangsters die alle dorpelingen neermaaien, waarna de fameuze uitspraak volgt: ‘Mensen in een dorp zijn even kwaadaardig als in de stad, maar minder succesvol in het exploiteren van die kwade eigenschappen.’

Iedereen is even slecht.

We vallen allen onder wat de Bijbel de ‘zonde’ noemt. Daarnaast kunnen allerlei krachten vat krijgen op de menselijke geest, dat wat de psychologie als ‘het onderbewuste’ wil kenschetsen, dat parkeert de Bijbel juist onder het rijk van geestelijke krachten buiten jezelf. Met wat geestelijke vorming hoop je beter in staat te zijn die krachten eerder als zodanig te onderkennen…

Kerk van Langweer

En dus dragen we deze Psalm op:

Als de HEERE niet bij ons geweest was
– zeg dat toch, Israël –

als de HEERE niet bij ons geweest was,
toen mensen tegen ons opstonden,

dan hadden zij ons levend verslonden,
toen hun toorn tegen ons ontbrandde;

dan hadden de wateren ons overspoeld
en was een woeste stroom over onze ziel gegaan;

dan waren de onstuimige wateren
over onze ziel gegaan.

Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf
tot een prooi voor hun tanden.

Onze ziel is ontkomen als een vogel
uit de strik van de vogelvanger;
de strik is gebroken
en wíj zijn ontkomen.

Onze hulp is in de Naam van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Wanneer ik zou handelen vanuit mijn kennis & ervaring over de menselijke aard, dan zou iedereen mij (ook) aan het gas kunnen. ‘Geneigd tot alle kwaad’, wat ook de boodschap is van Dogville. Mensen zijn als stekelvarkens die bij elkaar kruipen, en bij toenadering elkaar steken.Bij kwade wil is een misverstand snel tot onnodige proporties uitgegroeid, en iedereen veegt altijd het eigen straatje schoon.

Zo ik tot onbaatzuchtig liefhebben van naasten in staat ben, dan moet dat komen door een open kanaaltje met God. Laten we dagelijks bidden dat dit kanaaltje niet verstopt raakt, uiteindelijk is de wijsheid van mensen slechts idioterie in de ogen van God.

One Reply to “…’dan hadden zij ons levend verslonden’ (Psalm 124)”

  1. Niet doen Rypke. Op dit moment ben je kwetsbaar door alles.
    Bedenk dat er veel meer mensen zijn zoals jij die dit herkennen, zien en voelen! je staat daarin niet alleen!
    Maar ..er gebeuren straks ook leuke dingen, kleine dingen die je vreugde scheppen.Soort kleine Duendetjes, zonder woorden. Wedden? Ik had een opa met een giga bibliotheek een wijs man , die zei dat altijd tegen mij. En hij had gelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *