‘…wie zich neigen tot kronkelwegen’ (Psalm 125)

Monnikenweg richting Kimswerd

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 125, die kort en kernachtig het Bijbelse beeld van de relatie God-mens weergeeft. God zit niet in ‘jezelf’, hij is rondom ons en je leefwijze bepaalt of je toegang tot Hem krijgt of dat je van God afdrijft.

Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion,
die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.

Rondom Jeruzalem zijn bergen,
zo is de HEERE rondom Zijn volk,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten
op het erfdeel van de rechtvaardigen;
opdat de rechtvaardigen hun handen
niet uitstrekken naar onrecht.

Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn
en aan hen die oprecht zijn in hun hart.

Maar wie zich neigen tot kronkelwegen,
zal de HEERE doen verdwijnen,
met hen die onrecht bedrijven.
Vrede over Israël!

De Halsband, duizend jaar oude dijk tussen Arum en Pingjum aan Groene Dijk, Kimswerd haar zadeldak op de achtergrond

Het wegdrijven van God is een centraal thema in de Bijbelse verhalen over het volk Israel. Eigenlijk is er alleen onder David van Juda als priester-koning een eenheid geweest tussen de 12 stammen. Na de heerschappij van zijn zoon Salomo splijt het zaakje weer uit elkaar, ze voeren ook weer onderling oorlog en aanbidden weer andere goden.

Dat gaat door tot de 10 stammen van Efraim-Israel overwonnen worden door Assyrie en afgevoerd worden. Een kleine 150 jaar later waren de stammen Juda en Benjamin ook aan de beurt, die zouden naar Babel afgevoerd worden doordat ze werden overwonnen door de Babyloniers, en hun tempel werd verwoest.

Enkelen van hen zouden weer mogen terugkeren.

Wat er met de 10 stammen gebeurde die in Assyrie oplosten, daar zijn verschillende theorieen over in omloop. De meest bijzondere theorie van afgelopen eeuw van eigen bodem, is de Zebulon-theorie. Mensen van die 10 stammen zouden 2500 jaar geleden uiteindelijk in Nederland (en Engeland) terecht komen, als Assyrische emigranten die de naamgevers zouden zijn aan de Cimbren waar in Friesland ook de naam Kimswerd van zou zijn afgeleid.

De kustbewonende Nederlanders, kortom de Friezen, die zouden dan dus een stam van Israel zijn, de ware erfgenamen van de Mozaische geloofstraditie en die zouden bij de Eindtijd een belangrijke rol spelen.

Met modernistische bril bezien is dat natuurlijk ‘gek’, ‘stom’, ‘onzin’….Maar: Verbeelding is de belangrijkste weg tot mentale gezondheid. Zo blijf je gretig naar Het Leven, je hebt dan een horizon waar je voorbij mag kijken in plaats van blind op staren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *