De Friezen, het verbondsvolk Zebulon

In Kimswerd, de geboorteplaats van Grutte Pier

De film ‘Wondere Parallel’ (1971) van de Zeeuw Willem Koppejan en zijn vrouw Helene van Woelderen met commentaarstem van Ed Lautenslager, werkt de theorie uit dat de Nederlanders afstammen van de 10 ‘verdwenen’ stammen van Israel, die na de verovering door de Assyriers in de zevende eeuw voor de jaartelling in dat rijk opgingen. De Zeeuwen, Hollanders en dus hun stamvaders de Friezen zouden dan van de stam Zebulon afstammen, vernoemd naar de zoon van Jacob ( = Israel, hij die worstelde met God)

Het Zebulun House in Glastonbury

Zebulun House
De Brit Derek Bray schreef het scenario voor de film, en het echtpaar had een huis in Glastonbury, ook zo’n profetische plek. Hier zou immers Josef van Arimethea geland zijn met de Heilige Graal, waarin het bloed van Jezus Christus was opgevangen.

Wondere Parallel werkt het idee uit dat de 10 verloren stammen die door de Assyriers werden ingelijfd, via migraties in Europa zijn beland. Specifieker: Noord West Europa. Omdat de profetie uit de Bijbel nog steeds van kracht is, en omdat God zijn beloften houdt, dan zouden die uitgezwermde volken alsnog onder het Mozaische verbond vallen. En dus niet alleen de stam van Juda.

In verband met de Assyriers worden de Khumri genoemd, zonen van Omri, wat dan weer de stamnaam van de Kimbren zou zijn, het volk dat in Jutland neerstreek als Kelto-Germanen en Skythen. Zij stellen dat de 10 verloren stammen van Israel (die toen geen ‘Joden’ waren, want dat zijn de Judeers) dus migrerende Kelten waren die uit het Zwarte Zee-gebied zo 600 jaar voor de jaartelling in Noord-West Europa terecht kwamen dankzij volksverhuizingen.

Bij de Kimbrische vloed die de Romeinen beschreven (2de eeuw voor onze jaartelling) zouden die Kimbren zuidwaarts gemigreerd zijn uit Zuid Scandinavië en het Rijnland ingetrokken zijn.

Grutte Pier van Kimswerd

De filmmakers vroegen zich af of Kimswerd nog een naamsverwijzing is naar die Kimbren, een stamnaam die dan dus zou verwijzen naar de zonen van Omri, Khumri. Denemarken, Danmark zou dan kunnen verwijzen naar de stam van Dan. Het Kennemerland zou ook een verwijzing kunnen zijn naar Khumri, althans, volgens de filmmakers.

Een van de aanhangers van die theorie, onderbouwd met profetische verwijzingen uit de Bijbel (Deuteronomium over Zebulon dat van de schatten van de zee zal leven, net als Nederland) was Evert Smit (1920-1999), de vader van gast in de Abdij, Afke. Die schreef de inleiding bij het boek van Helene van Woelderen in 1971.

Zijn eigen zakbijbel bevat 1 pagina met de Bijbel-citaten die de Zebulon-theorie ondersteunen. Hij bewoonde een molen aan de Zaanse Schans en maakte zich sterk voor het behoud van molens in Nederland. Iemand die gepassioneerd was over poldermolens, waarmee je polders kon droogleggen. ‘Hup Holland’ kortom, en zoals vaste lezers weten is ‘Holland’ eigenlijk ‘West Frisia’. Holland bestaat nog maar sinds 1100.

Afke Smit in Laurentiuskerk Kimswerd

Zijn inleiding stelt:

In de hele geschiedenis is geen natie te vinden, die in haar nationaal gedrag duidelijker de Zebulon-voorzeggingen vervuld heeft dan het Lage Land aan de Noordzee. Ons havenrijke vaderland met zijn zeevaart en tochten over de gehele wereld, en het droogleggen van meren, waarvan nu de ‘verborgen schatten van strand (Deuteronomium 33:19) als rijke landbouwopbrengsten worden geoogst., dit alles en nog veel meer wijst maar in 1 richting: Nederland-Zebulon.

Dat deze stam in de duistere tijden, die over de aarde zullen komen tegen de komst van de Messias, een geheel onverdiende bevoorrechte plaats zal mogen innemen, is een fascinerende gedachte, die de laatste jaren (bij schrijven 1971 RZ) bij velen is gaan leven. Zebulon zou ‘de volken tot de berg roepen’ (dwz terug tot God).

Wie een dergelijke taak krijgt, moet zelf eerst de weg tot God gevonden hebben. Ergens moet een verband liggen tussen het ‘licht in de kustlanden’ van Jesaja 24:14 en ‘het volk dat in duisternis wandelt, en een groot licht zal zien’ (Jesaja 9), waarbij Zebulon wordt genoemd.

Zebulon-Bijbelverwijzingen in Bijbel Evert Smit jr.

Het motto van de filmmaker Willem Koppejan in het boek waarop de film is gebaseerd, dat was ‘Liever dood dan slaaf’.

De filmmakers bezochten ook het Reade Klif

En zo heet ook mijn aanstaande fotoboek over de natuur van Friezen. Toeval is wat je toevalt. Afke viel mij toe, en zij heeft de Zebulon-LP in bezit, waarop de uitlegtekst van de film staat en de hymnes van het kinderkoor over Zebulon.

De (voorlopige) voorkant zoals Tom die in de catalogus zet

Hun afstammingstheorie stemt overeen met vroegere apocriefe Friese geschiedschrijving, verzameld door bijvoorbeeld Waling Dijkstra. Hier zouden de Friezen afstammen van een Indiase prins Adel, en zijn zonen Friso, Saxo en Bruno, die op hun beurt weer zouden afstammen van Sem, 1 van de zonen van Noach. Friso, Bruno en Saxo zouden hier rond 313 voor de jaartelling zich vestigen.

Die zouden een volksverhuizing leiden uit het land bij de Zwarte Zee.

Ook zouden de Friezen afstammen van Hebreeers die door Keizer Vespasianus waren weggezonden toen hij Jeruzalem veroverde. Volgens de officiële geschiedschrijving zou de naam van de Saksen afstammen van ‘Sahse’, wat voor hun zwaartype staat. Bij de Zebulon-aanhangers is de naam Saks afgeleid van ‘Izaak’s zonen’…

Laurentiuskerk Kimswerd

De filmmakers behoorden tot een Bijbelvaste club onderzoekers van Protestantse snit die zich lieten inspireren door de Britse predikant uit de 19de eeuw, die een vergelijkbare claim deed. Zij geloofden dus dat de profetieen en beloften in de Bijbel op Nederland slaan, en anders op de Engelsen: wij zijn het verbondsvolk, naast de 2 stammen die Israel tot ‘Joodse’ staat claimden.

Het ‘Jodendom’ ontstond pas nadat de in ballingschap in Babylonie levende Judeers terug mochten keren om de tempel te herbouwen. Dat was vijf eeuwen voor de jaartelling.

De 10 stammen zouden nooit terugkeren naar Israel, die zijn dus ‘opgelost’ (geassimilleerd) maar toch zou het verbond uit de Mozaische boeken op hen blijven slaan. Die Zebulonclaim komt overeen met wat een zelfde groep Angelsaksen al claimt, verenigd in de in 1919 opgerichte British Israel World Federation. Dat werd al beschreven in de ‘Israel-visie’ van CFPHD Van der Vecht die we hier al eens bespraken.

Ebel en Yda in de grafkelder

De British Israel World Federation verwoordt het aldus:

The Federation believes that Christ is our personal Saviour and Redeemer of the nation. We also believe that the descendants of the so-called “Lost Ten Tribes” of the Northern House of Israel are to be found in the Anglo-Saxon-Celtic and kindred peoples of today.

As the Federation believes in the whole Bible it therefore believes the Covenants made between God and Abraham, Isaac and Jacob-Israel are everlasting and that the British nation plays an important part of God’s great plan for world order.

Bijbels in de Laurentiuskerk

Omdat de Friezen en Angelen en Saksen gezamenlijk het Britse continent veroverden op de Keltische Britten en vervolgens hun naam daar aan gaven en hun taal, dan hoeft die visie niet te conflicteren met de Zebulon-theorie. Uiteindelijk verschilt het DNA van mannen uit East Anglia en Northumbria nauwelijks van dat van de Friezen. Ook was het oud Fries nagenoeg gelijk aan het oude Angelsaksisch.

Bij het Grutte Pier standbeeld in Kimswerd

Fascinerend is alvast, dat zo allerlei levensdraadjes in elkaar samen komen, en dat wij nu Kimswerd bezochten. Nog niet eerder had ik Kimswerd aandachtig bezocht, de Laurentius kerk en wat daar te zien en vinden was. Bekend met de Zebulon-theorie kreeg Kimswerd zo een extra lading.

Wie een andere naamsverklaring heeft voor ‘Kimswerd’ dan de Kimbren, die dan weer Khumri zouden zijn en de zonen van Omri: we houden ons hier warm aanbevolen voor alternatieven.

6 Replies to “De Friezen, het verbondsvolk Zebulon”

 1. Broeder Rypke,

  Vlgs nadere studies zouden de Nederlanders afstammen van zowel Zebulon en Issaschar en dan met name de Friezen van deze laatste. “Toevallig” ontving ik gisteren in de brievenbus een studie over dit onderwerp door Bert Otten van de website Licht en Waarheid die dit onderwerp al tientallen jaren bestudeert. Erg interessant.

  Bijvoorbeeld de Ezel, als symbool voor Issaschar lijkt hiernaar te verwijzen: koppig als een ezel. Otten benoemt tien argumenten voor zowel Issaschar alswel Zebulon in zijn studie. Naast de Ezel noemt Otten ondermeer “het lieflijke land”, “liggend tussen twee lasten”, “loonslaaf”, “koeien” “kennis der tijden” waarbij hij refereert aan bijvoorbeeld Eise Eisinga, “recht door zee” en nog een aantal argumenten.

  Ik moet zeggen, wat Otten beschrijft lijkt zeker hout te snijden.

  Groet aan Afke.

  Henk

 2. Het is lang geleden dat ik die reis heb gemaakt. Zeker 15-20 jaar terug in de tijd heb ik in navolging van de British-Israelite preken van Dr. Gene Scott het pad van de 10 stammen vanachter de Zwarte Zee vandaan richting het Westen met hem bewandeld. De stam Dan zou dan langs de rivier de Danube gebivakeerd hebben, maar ook ‘Danmark’ en zelfs Tuatha Dé Danann zouden hun oorsprong in deze Israelische stam hebben.

  Leuke opfrissing. Dr. Gene Scott vertelde vaak sigaar rokend in luie stoel op het podium, vaak met verrassend hoofddeksel (bijv. alpinopet of indianentooi), over allerlei zaken die in de reguliere kerken nooit aan bod kwamen, van UFO’s tot Pyramides tot deze 10-tammentheorien. Ik heb me jaren met deze man vermaakt. Zij video’s staan waarschijnlijk nog wel in het archief van zijn website verzorgd door zijn ex-vrouw/ex-pornosterretje (Barbie Bridges) Melissa Scott.

  Een ‘tribute’ site vermeld echter dat al zijn lessen uit het archief zijn verdwenen. Gelukkig heb ik mijn eigen archief over deze ‘Angry Man of God’. – http://www.godsangryman.com/

 3. In 722 BC werden de 10 stammen door Salmanassar gedeporteerd naar Assyrië.
  Wat opvallend is dat zijn de Pasthuns die in een gebied wonen van Zuidoost Afghanistan en Zuidwest Pakistan. Intressante stof (tijden)
  Noemen zichzelf “beni israël” (zonen van Israël) hebben joodse tradities en zijn de grootste haters van de moderne staat Israël.

 4. Rypke,

  als aanvulling kan ik melden dat de ‘Saksen’, door de Romeinen ‘saxones’ genoemd werden en dat betekend Saks zonen, zonen van, kinderen van… Izaak/Isaak! Zoon van Abraham. Van Tonnis Dijksterhuis uit Groningen kreeg ik ooit een artikel te leen met daarin een tekening van een ‘dansende man’, die zijn vrijheid vierde. De man/tekening was opgebouwd uit de contouren van de landen waar de tien verdwenen stammen zich gevestigd zouden hebben. In de ‘nederlanden zouden vier stammen Israels wonen. Zebulon in het noorden, Issachar in Holland en Zeeland, Reuben in Brabant, Limburg en Luxemburg en Asher in noorden van Frankrijk… maar de meningen verschillen nogal. In het boek: ‘Jezus leefde in India’, van de Duitse onderzoeker en schrijver Holger Kersten gaat hij verder in op Israelieten in India, met name in Kasjhmir.

  Groet Evert Jan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *