…’toch hebben zij mij niet overwonnen’ (Psalm 129)

De Boorne in Oldeboorn, de Jordaan van Friesland

De Psalm van de dag vanuit De Abdij is nummer 129, een lied dat wel onverzettelijk klinkt, ook wanneer drie hooghartige D66’ers/rechters, randstedelijke import in Friesland, je strafblad handhaaft in hoger beroep omdat ze de nuances in de Friese taal niet machtig (willen) zijn. Maar hoe meer de goddelozen in hun eigen leugens verstrikken, hoe groter onze aanhang.

Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd
– zeg dat toch, Israël.

Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd;
toch hebben zij mij niet overwonnen.

Ploegers hebben mijn rug geploegd,
zij hebben hun voren lang gemaakt.

De HEERE, Die rechtvaardig is,
heeft de touwen van de goddelozen afgehakt.

Laat beschaamd worden en terugwijken
allen die Sion haten.

Laat hen worden als gras op de daken,
dat verdort voordat men het uittrekt,

waarmee de maaier zijn hand niet vult,
of de schovenbinder zijn arm;

en de voorbijgangers zeggen niet:

De zegen van de HEERE zij met u,
wij zegenen u in de Naam van de HEERE.

De Jordaan bij Bethsaida

Deze Psalm zou je als haatdragend kunnen interpreteren. De Psalmist wenst zijn vijanden een goddelijke straf toe, dat ze ten onder gaan onbeschermd door de zegen in de Naam van de Heere. Dat wens je vijanden sinds Jezus niet toe, je bidt voor wie je vervolgen.

Uiteindelijk ben je immers niet een rancuneuze Judeeer maar een Fries. En onze stam der Friezen is misschien wel het verbondsvolk Zebulon, afstammend van de 10 verdwenen stammen die even zeer onder het Verbond stonden als Juda en Benjamin.

De gedachte dat je in een Bijbels verbond staat is alvast aantrekkelijk, en dan is de vorm van de Zeilmakerneus verklaard. Die ietwat kromme voorgevel, ge-erfd van voorvaderen, en bij een afstraffing bij Karate nog wat dikker aangezet na een verwaarloosde neusbreuk.

Friezen als Hebreeers van het Noorden. Wie de Friezen beledigt of kwetst die maakt zich dan schuldig aan Anti-Friezisme, en dat is wat de D66’ers van de rechtbank deden. Dedain tonen voor de Friese taal en haar nuances.

Bonifatius beschermd zijn hoofd tegen de duivenstront

Sion is dan Dokkum, de stad van mijn voorvader Wybe. Onze eigen Jordaan, dat is dan de Boorne. En ‘Fut Doadskoppe’, de Dokkumer verwensing die als strafbare doodsbedreiging is uitgelegd door hun juridische gokkast van D66, voldoende om mij met staatsterreur te bejegenen, in mijn eigen huis met arrestatieteam op de grond te smijten en in de boeien te slaan, genoeg om mij met 6 politie-auto’s van de weg te drukken om mijn DNA buit te maken na mij met pepperspray te bewerken, mijn auto te vernielen en mijn schouder uit de kom te rukken..

Boorne in Akkrum

Fut Doadskoppe dekt ongeveer de lading van deze Psalm. Maar dan met Bijbelse goedkeuring. We laten ons dan dopen in de Boorne, de Friese oerrivier (betekent ‘Bron’) die onze eigen dode zee vormde, de Middelzee die is drooggelegd en dichtgeslibd. Alleen de naam Borndiep tussen Ameland en Terschelling herinnert nog aan haar oermonding.

2 Replies to “…’toch hebben zij mij niet overwonnen’ (Psalm 129)”

  1. De “ flying monkeys “ hebben hun positie dus weer netjes gehandhaafd.
    ( zonder enig besef waarschijnlijk dat ze deze positie vervullen)

  2. Het is walgelijk volk dat daar absoluut niet hoort te zitten. Dat soort plekken zijn niet voor hun bedoeld. Daar moeten conservatieve Friese Christelijke mannen (vaders) zitten en nooit iets anders. Ik moest even denken aan John Knox en zijn pamflet ‘The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women’. Het wordt tijd.

    Colin Gunn, bekend van ‘Shakey Town’ (2004) heeft ook nog een documentaire gemaakt waarin dit soort ‘geperveteerdheid’ wordt belicht. http://www.colingunn.com/about-monstrous-regiment-of-women-dvd

    Het wordt tijd dat we dit soort ‘krankzinnigheid*’ terug de Afsluitdijk over-Knoxen. Dan wel het risico dat die ‘fok’ nog een keer beschadigd raakt tijdens de ‘demonen-66 uitdrijving’. * https://www.youtube.com/watch?v=dSWNtP0H1w8

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *