Niet ik, maar Bouwe de Boer verdient strafblad…

De belanghebbenden in de private stichting waarvan ambtenaar Bouwe de Boer publiek betaald lobbyist is

Vandaag om 13:00 volgt de uitspraak van de drie D66’ers/rechters inzake mijn hoger beroep op 18 juni tegen de veroordeling door politierechter Monique Dijkstra, alsof zou ik de aantoonbaar corrupte ambtenaar en ‘energiecommissaris’ Bouwe de Boer hebben ‘bedreigd’. Ik heb niemand bedreigd, maar er is ‘recht’ en ‘rechtvaardigheid.’ Dat laatste bestaat in een rechtbank niet, waar men zaken uit context rukt, indikt tot aanklacht en naast 1 van hun vele vele regeltjes legt om politieke oppositie te criminaliseren.

Op adres van de gemeente tav de privepersoon…

Vertrouwen in rechtstaat al lang opgezegd
Ik koester geen illusies bij D66’ers in dienst van De Staat, na het reeds opzeggen van mijn vertrouwen in de rechtstaat op 19 augustus 2019 bij de Raad van State, die geleid wordt door D66-bedrijfslobbyist Thom de Graaf. Het is de overheid zelf die de rechtstaat en de democratie ondermijnt, en daarbij speelt ‘klimaatbeleid’ (CO2-zwendel) nu een centrale rol.

De rechtbank voert immers zelf klimaatactie (SDG 13) door zowel Urgenda te steunen als Milieudefensie. Avondklokrechter Marie Tan-de Sonnaville beriep zich op het voorzorgprincipe, terwijl je dat principe juist moet toepassen op klimaatbeleid. Gezien de astronomische (ecologische) onkosten zonder enig publiek voordeel zou je klimaatbeleid uit voorzorg moeten verbieden.

Die opzegging volgde, nadat ik 3 jaar lang door Rijkswaterstaat werd gefrustreerd in een Wob-procedure die tot doel had een corrupte bestuursarchitectuur bloot te leggen.

In deze zaak gaat het andermaal om het misbruik van een publieke functie voor privaat gewin. Dat dit misbruik van het geweldsmonopolie van de staat voor je verdienmodel onderhand gebruikelijk is in Failed State NL,  dat betekent nog niet dat dit ‘normaal’ is. En waarom zou ik daar niet boos over mogen zijn, als mens met niet alleen een hoofd maar ook een hart.

Op een blog moet je als creatieve ook met taal kunnen experimenteren, zonder steeds een D66’er in je nek te voelen hijgen die ieder woord weegt met het wetboek van strafrecht er bij. Dat de inhoud grondig en serieus is, hoeft nog geen beletsel te zijn om ook in taalkundig opzicht woordkunst te bedrijven. Ik beheers ieder genre.

Fossielfrij, privaat gewin op publieke kosten, bonnetjes zoek…

Niet ik, maar Bouwe de Boer dient achter de tralies te belanden voor ambtsmisbruik, het faciliteren van privaat gewin op publieke kosten met misbruik van een publieke functie en de verspreiding van leugens, valse informatie en het weg laten van onwelgevallige (natuurkundige) feiten, via een private stichting Freonen fan Fossielfraai Fryslaan, wat de VNO-NCW-Noord in CO2-jasje is met oa Trudie Wildeboer in het bestuur.

Een private stichting met Bouwe’s ambtelijk adres als postadres.

Dat dit verdienmodel eufemistisch ‘verduurzaming’ heet doet niets af aan het criminele gehalte van Bouwe de Boer zijn handelen. De klimaatmaffia dient gestopt te worden, want die richt louter publieke miljardenschade aan en ze vernielen HET verdienmodel van Friesland: ons landschap, waarvoor alle watersporters en natuurminnenden komen.

Belanghebbend cordon van gesubsidieerde clubs rond de ambtenarij = ‘astroturfing’

Zoals nu via de Regionale Energie Sabotage. (RES) Met onvermijdelijke blackouts dankzij de dump van wiebelstroom uit wind en zon, en continue bij- en afschakelen door de netbeheerder om brownouts te voorkomen, de voorpost van blackouts.

In de brochure die ik redigeerde voor de Groene Rekenkamer kun je zien welke (natuurkundige) waanzin met die Regionale Energie Sabotage door mensen als Bouwe wordt bewerkstelligd, met een verdubbeling van de energierekening in 2030, en een meer dan 70 procent duurder energiesysteem dat bovendien minder betrouwbaar is.

Ik kreeg door D66-mevrouw/Politierechter Dijkstra een boete opgelegd van 750 euro, en twee weken werkstraf voorwaardelijk met proeftijd van 2 jaar. Die D66’ers beschermen hun ideologisch-politieke geestverwanten, via een valse voorstelling van zaken.

Alsof zou ik wekenlang met die Bouwe als persoon bezig geweest zijn, een suggestie die ze wekten door een Facebook-verwensing onder een opgedrongen advertentie van Freonen fan Fossielfraaai te plakken aan een anderhalve week later geplaatst journalistiek artikel ‘Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap’. Een onderzoeksartikel dat werd geinspireerd door die opgedrongen advertentie, van zijn private club met publiek betaalde lobbyist Bouwe.

De publiek betaalde lobbyist voor VNO-NCW Noord, het groene oogappeltje van Sandor Gaastra (Ministerie van Klimaat) en het Ministerie van Sigrid Kaag in Friesland, krijgt een kontje in hun Leeuwarder Courant op 13 juni 2021

Vier maanden publiek doorbetaald op vakantie naar Portugal
Terwijl zijn persoon me niet interesseert, het gaat om zijn handelen, het misbruiken van een publieke functie voor privaat gewin op publieke kosten. En daarbij noem ik de naam van de verantwoordelijke. Als je de naam van de verantwoordelijke noemt, is dat dan ‘bedreiging’?

Hoe vaak je dat ook ‘verduurzaming’ noemt, het bedrijven van astroturfing (veinzen grasroots steun voor elitebelang) is nuchter gezien gewoon ambtsmisbruik en onbehoorlijk publiek bestuur. Met schadelijke gevolgen voor mens en natuur in Friesland en daarbuiten.

Gezien het dubbele huis met lap grond aan het water aan de Kanadeeskestrjitte 13 in Akkrum, heeft dat werk als publiek betaald lobbyist voor privaat gewin, Bouwe de Boer geen financiele windeieren gelegd. Wie zonder zonde is, die werpt de eerste steen. Maar het zal toch een leuk onderzoek waard zijn. Als men mij al drie maal met staatsgeweld mag terroriseren, terwijl ik slechts corruptie onthul…

Streel mijn ego, dan strijk ik me over het hart: de schadelijkste man van Nederland van dit moment, steunpilaar voor mensen als Bouwe

Wat een stel D66’ers bij hun rechtbank ook oordeelt, ik zal daar niet over zwijgen maar naam en toenaam blijven noemen van schadelijke oplichters, die zichzelf als planeetredder laten verheerlijken.

Ook als dat het groene oogappeltje is die hun 2030 Agenda moet doordrukken (SDG13) hier ter provincie, geholpen door oa de Stichting SDG Nederland, een door het ministerie van Buza gefinancierd vehikel met ondermeer bankier Herman Mulder in het bestuur en voormalig VNO-NCW-baas Bernard Wientjes, ondersteund door Sandor Gaastra van het Ministerie (voormalig hoofd van de landelijke politie) van Klimaat en Ernst-Paul Nas.

Mijn vermoeden is dus niet geheel ongegrond, wanneer ik stel dat mijn gewelddadige arrestatie en de zeer spoedige veroordeling van hogerhand is aangestuurd. Bouwe is hun oogappeltje, lobbyist die mee moet helpen de Regionale Energie Sabotage hier te pluggen, ten gunste van de bouwlobby en de windmolenmaffia. Zonder publieke miljarden worden hun private zakken niet gevuld.

Dus moest Barbertje hangen. Zie ook de schandalige wijze waarop hun leugenachtige corrupte overheid met Tegenwind-activist Jan Nieboer omging. Terwijl hun eigen activisten van Extinction Rebellion cs juist politiebescherming krijgen, worden wij geterrorisseerd door hun Openbaar Ministerie.

Plug & Zeilmaker in Blue Tiger Studio, bestel de Epoque 11 over de 2030 Agenda

Voor mij kent de klimaatmaffia waar Bouwe de Boer deel van uitmaakt, die mix van publiek-privaat belang geen geheimen meer, bestel ook de Epoque 11 over de 17 SDG’s waarin hun hele handelen en wandelen is blootgelegd. DAT is journalistiek, de Leeuwarder Courant is beschamende bedrijfspropaganda, in eigendom van een lid van de Trilateral Commission. (Thomas Leysen)

Van Fryslan Fossielvrij, de club die aangifte tegen mij deed, op het kantoor van NDC Mediagroep

Nu mag Bouwe ook nog 4 maanden publiek doorbetaald met zijn vrouw op vakantie naar Portugal, ingekleed als ecologische studiereis. Die wordt in hun partijblad de Leeuwarder Courant van Thomas Leysen als klimaatziener op een schild gezet. Dat het Fake News van Friesland zo propagandistisch bericht is geen toeval.

De  commerciele afdeling van de NDC Mediagroep heeft namelijk een zakelijke deal gesloten met de stichting van Bouwe.

Ze helpen zijn club in juni op een schild heisen door samen actie te voeren voor de ‘fossielvrije weken’. Dat kon je vorig jaar zelf zien in de werkkamer van hun commercieel manager, Jan Henk Hoekstra. Ik doch mei, dus de krant die samen met Bouwe campagne voert, die tilt hem nu weer op een schild als belangeloze planeetredder.

Beschamende propaganda van de NDC Mediagroep voor hun Stichting Fossielfraaai Fryslaan

Omdat ik nog ouderwetse journalistiek bedrijf en een ‘oplichter’ gewoon ‘oplichter’ noem, krijg ik een strafblad. En omdat die linkse import-rechters hier geen moeite doen om de nuances van de Friese volkstaal juist te interpreteren, arrogant als ze zijn.

Zodat ze ‘fut doadskoppe’, een Dokkumer verwensing gelijk aan ‘krijg de klere’ expres letterlijk vertalen om er een doodsbedreiging in te kunnen zien. Advocaat Gerard Spong kostte mij nu al 7500 euro, het tienvoudige van de opgelegde boete. Maar ik wil geen strafblad, want dan heeft hun overheid een ‘feit’ gecreeerd om mijn werk verder te criminaliseren.

Klinkt toch heel anders dan ‘journalist die voor NRC betere reportages maakte dan Smouter ooit zal kunnen’. Ook in handen van Thomas Leysen, NRC Damesblad, de voormalige kwaliteitskrant waar ik vele reportages voor maakte

De drie D66-importmensen van de rechtbank insinueerden op 18 juni al iets in die richting. Over hoeveel schade ze mij aan zouden doen wanneer ze zouden bevelen dat mijn website uit de lucht moet.

Wie mijn werk en leven dus wil ondersteunen, uw bijdrage in mijn strijd voor een publiek bestuur zonder oplichters als Bouwe de Boer is zeer welkom. Zulke rotte appels horen niet in het publiek bestuur te zitten, hoe ‘groen’ ze ook lijken.

Supporters bij de rechtbank

Wanneer ze strafvervolging handhaven ga ik verder in beroep. Ik laat me niet zo schandalig behandelen door mensen, die het staatsapparaat misbruiken voor eigengewin en geweldpleging tegen oppositie. Uw steun blijft dus hard nodig, ik wil best mijn nek uitsteken en wat klappen opvangen, mits U mij daarin ondersteunt. De lezersschare van Interessante Tijden waardeert dat ik dat doe, getuige de vele ‘fans’ die vrijdag 18 juni mij steun kwamen geven bij de rechtbank in Leeuwarden, en de vaak spontaan langskomende ‘fans’ in De Abdij, zoals gisteren opnieuw.

 • U kunt uw geestelijke waardering materialiseren als donateur via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv ‘Rypke’s Friese vrijheidstrijd’. Dat we hier in Friesland van de klimaatmaffia verlost worden, en dat leugenaars en oplichters achter de tralies zullen belanden als bijltjesdag komt.

3 Replies to “Niet ik, maar Bouwe de Boer verdient strafblad…”

 1. Is er ooit een journalist van het LC ( sinds 1785) of FD geweest die met enige nieuwsgierigheid op jou afgestapt is Rypke?

  Jouw idealen zijn goed, jouw idealen zijn Fries, jouw idealen zouden interesse moeten wekken.

  Of ken je wel een paar en durven die niet? jij hebt voor kranten en tijdschriften geschreven.

  Het moet toch kunnen. En dan wellicht iets zoeter van toon met met dezelfde lading.

  Ik hoop het.

 2. Wie zijn recht zoekt, zoeke zulks niet bij de zogenaamde rechterlijke macht, verworden tot een corrupte en rotte bende, gevuld met kneuzen.

 3. Dit soort politieke gekleurde uitspraken moeten nooit geaccepteerd worden. Ze doen het er gewoon om, ze weten dat het je bakken geld gaat kosten om tot een uitspraak te komen die juist is. Nou maar hopen dat daar nog een van de laatste ‘mannetjes’ zit. Het is gewoon treffen, het heeft niets met waarheid en rechtvaardigheid te maken. Het doel wordt uitgestippeld en ze ‘rechten’ zich er hun weg naar toe. Daarom zitten ze daar ook.

  Het is een ramp voor het land wanneer vrouwen en kinderen er de baas zijn. Het is dan ook streng verboden in de Bijbel dat vrouwen zich uitspreken over dit soort zaken. Omdat anders het volk ten gronde gaat. En laat dat nou net de bedoeling zijn van diegenen die dit alles zo bedacht hebben voor het niet meer zo Christelijke Westen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *