‘Als deze boog in de wolken is’… (Genesis 9)

Een regenboog boven Amsterdam Zuid

Op de zondag geen profane boodschappen, dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest. We wandelen verder in Genesis, het begin, de oorsprong, en komen vandaag terecht in 1 van de beroemdste Bijbelverhalen: van Noach die een ark bouwt om aan de voorzegde zondvloed te ontsnappen met zijn drie zonen.

 De regenboog na de zondvloed is vervolgens symbool voor het Verbond dat God sluit met de opdracht om talrijk en vruchtbaar te zijn. De moderne regenboogvlag stimuleert juist het tegendeel, onvruchtbare relaties.

Regenboogvlag Oudeschild Texel, opgehangen door De Staat

SDG 5: ‘Gendergelijkheid’ = ga niet voort en weest onvruchtbaar
Want in Genesis 6 en 7 gaan de ‘sluizen van de hemel’ open, God wil alle vlees vernietigen op aarde door dat onder te dompelen in water. Als zuiveringsoperatie. Zo is de doop onder water in het christendom nog steeds een symbool voor sterven voordat je een nieuw leven begint. En de ‘zee’ staat ook voor ‘seele’, ziel, de plaats waar de zielen zich bevinden, bron van het oerleven.

Heeft Hij eenmaal alles uitgeroeid met een vloed die zelfs bergtoppen bedekt, Noach en zijn aanhang uitgezonderd, dan dient vervolgens de regenboog als symbool van God’s nieuwe verbond met de mensen.

Genderideologie

Die regenboogvlaggen die je van staatswege nu overal krijgt opgedrongen als onderdeel van de 2030 Agenda (SDG Doel 5 en 10), die hebben dus bij uitstek een religieuze betekenis.  Daarvan is de oorspronkelijke bedoeling dan omgekeerd door D66-of-erger.

In plaats van vruchtbaar zijn en talrijk worden, stimuleert de overheid nu relaties en levensstijlen die onvruchtbaar zijn en/of afhankelijk van De Staat voor inkomens, verheft die tot norm, het LHBTIQ-gendergedoe, waarmee we bij Blue Tiger Studio al de draak staken met onze sketch ‘Diversiteit Detachering Dinxperloo’.

Den Haag, de stad van perversie/D66/VVD

Dus hing afgelopen jaar het hele Binnenhof omsingeld door regenboogvlaggen, en is die vlag nu gekaapt door Sodomieten. Door mensen die seks en voortplanting geheel loskoppelen. Of mensen die een ‘seksueel probleem’ uitvinden of ‘seksuele identiteit’, marxistische constructies waarover je met ‘deskundigen’ moet vergaderen, eindeloos leuteren en ouwehoeren met emancipatiecommissies.

Wat valt over zoiets natuurlijks als de paringsdaad nu te theoretiseren en problematiseren? Je strijdwapen in die natte glijbaan, die daar door God voor gemaakt is. Je moet wel heel veel subsidie krijgen en heel erg PvdA zijn om daar een vergadering aan te besteden.

Hoorde je mensen, boeren, vissers, landarbeiders die vroeger meer dan tien kinderen kregen daarover theoretiseren? Waarom zo academisch?

De homovlaggen hingen uit bij het Binnenhof

God’s opdracht ‘wordt talrijk’ = regenboog
In de Bijbel is de regenboog dus het symbool voor God’s nieuwe verbond met mensen, die weer talrijk mogen worden. Uit Genesis 9 stammen ook nog de spijswetten die aan de basis van Kosjer en Halal slachten staan. Dat je de halsslagader doorsnijdt, omdat er geen bloed in vlees mag zitten. Laten we de hele passage integraal overnemen.

Gender Non-Conforme vrouwen van het Antikind-Verbond van de Klmaatsocialistische Partij (Klimsoc), SDG Doel 5 van de 2030 Agenda

In slechts 7 regels van Genesis 9 staat wel 3 maal de opdracht om talrijk te worden:

Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!
Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven.

Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas.
Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten.

Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens.

Vergiet iemand het bloed van de mens,
door de mens zal diens bloed vergoten worden;
want naar het beeld van God
heeft Hij de mens gemaakt.

Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk;
breid u overvloedig uit op de aarde, en word talrijk daarop.

Shell wappert de homo-vlag als promotor van de 2030 Agenda, SDG Doel 5

Drie maal ‘Mijn Verbond’
Je kunt die regenboog ook anders interpreteren, als symbool voor God’s verbond met ‘aarde.’ Maar die Zondvloed vond allereerst plaats vanwege moreel bederf van de mensen die er waren. De drievuldige opdracht dat de door God als ‘rechtvaardig’ beschouwde Noach en zijn drie zonen talrijk moeten worden, bezegelt de Heere dan aldus, door drie maal ‘Mijn verbond’ te noemen:

En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem:

En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u,
en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe.

Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.

En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:
Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.

Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt,
dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten.

Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.
God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aard

In totaal wordt het woord ‘verbond’ in relatie tot de regenboog zeven maal vermeld, drie maal als ‘mijn verbond’, en vier maal daartoe te herleiden. En dat in zo’n kort stukje tekst. Die drievuldige herhaling kan niet zijn geweest omdat de schrijver debiel was, het moet een betekenis hebben.

Kontneukende homoskeletten met de tong uit de bek:’kunst’ in Den Haag…

Het is niet voor niets, dat de twaalf stammen van Israel nadat ze uit Egypte trekken dus weer een ARK van het verbond meeslepen. Daarin de stenen tafelen met de 10 geboden, 10 voorschriften om vooral God’s gramschap niet op te wekken.

Wie die Ark aanraakt kan vernietigd worden door de Heere zelf. Want het Verbond, dat van de regenboog, is dat van ‘ik zal jullie niet vernietigen’… God’s genocidale kracht zit er in samengebald, met de belofte dat Hij die grimmigheid niet weer over alle vlees op aarde zal uitstorten als in de zondvloed.

In het christendom wordt ook dat verbond weer vernieuwd, met het zelfde uitgangspunt als basis: de grimmigheid en gramschap van God afwenden, zijn vernietigende kracht tegen alles dat indruist tegen de bedoelde harmonie, een zuiveringsoperatie die zich dus bij Noach voor het eerst in de Bijbel manifesteert.

Mooie meid met lekker vlees, het Paradijs…

Wanneer Noach eenmaal hoog en droog zit offert hij van de reine dieren en vogels (waarvan hij zeven paar meenam), hij maakt er een barbecue voor God van. Dat gebeurt in Genesis 8:20, en is gelijk aan wat eerder Abel al deed (zoon van Adam en Eva), voor Kain ‘m uit jaloezie doodsloeg. Omdat God wel acht op Abel’s barbecue sloeg maar niet op Kain.

Ik zou ook geen acht slaan op een vegetarische barbecue. Gisteren bij een vegotent in Alkmaar ben ik nog aangevallen door een bitterbal van ‘de vegetarische slager’, die valt spontaan op je vorkje uit elkaar en besmeurt je shirt met mosterd. Oneerlijk vlees heet dat, van soja krijg je ook manboops en je gaat praten als Rutger Bregman.

Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar.

En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb.

Maria en Jezus in Trappistenklooster Koningshoeven (van La Trappe bier)

Pas door het christendom zijn die offers om God’s wraak af te wenden niet meer nodig. Jezus werd het finale zoenoffer. Bij de Eucharistie/het Avondmaal eten christenen daarom zijn vlees (brood) en drinken zijn bloed. (wijn, de spirit in het bloed, zie hier ook God’s opdracht om geen bloed in het vlees te laten, de ziel van het dier)

Maar nu we dus het verhaal van Noach lezen. Als God daar ‘voor de eeuwigheid’ belooft dat hij het leven op aarde niet meer zou vernietigen, waarom dan NOG een zoenoffer, waarbij God zelf vlees wordt om gemarteld te kunnen worden aan het kruis?

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Die vraag wil ik graag de lezers meegeven. Heb een goede zondag.

5 Replies to “‘Als deze boog in de wolken is’… (Genesis 9)”

 1. Beste Rypke,

  Als je wilt “prikkelen” kan je soms dingen politiek incorrect zeggen. Maar halve waarheden is natuurlijk niet de bedoeling. God heeft niet beloofd om de aarde nooit meer te vernietigen, maar hij zal het niet meer doen door water. Dat betekent hooguit dat christenen automatisch sceptisch kunnen zijn t.o.v. de waterspiegelstijgingzwendel – welke terecht onzin is, wat ook blijkt uit de nieuwe narratief: het mag nu klimaatverandering heten.

  Gegeven dit, wellicht nieuwe, inzicht ben ik benieuwd over welke vraag je me dan wilt laten nadenken.

 2. ’t Is me wat met die ‘regenboogvlag’. In bijzijn van homo’s noem ik hun relatie wel eens een ‘Cul de Sac’. Het is wel eens voorgekomen dat de een bedenkelijke keek en de ander gretig ‘ja’ zei. Het zal de hersenen van aantasten, dat eeuwige gebonk tegen de onderkant van de manlijke ruggengraat. Zou Rutte er nog wel een hebben?

  Over nog andere zwakke broeders gesproken, de Bijbel geeft heel duidelijk aan dat lieden die geen vlees eten zwakkelingen zijn. Je zult mij dan ook nooit zien in de buurt van een ‘vage-terische’ BBQ.

  Ik herinner mij ineens dat wij ‘toentertijd’ op Democrates.net eens, ten tijde van al die zogenaamde ‘kogel-brieven’ die rondgingen naar de minst interessante figuren (nadat Fortuyn was vermoord), eens bedachten dat wij de hiervoor vastgezette en in hongerstaking zijnde ‘veganist’ V. v/d Graaf een ‘kogel-biefstuk’ in een envelop te sturen, zodat hij zich wat kon versterken. Het is er nooit van gekomen, zoals met meer goede ideeën.

 3. Nog even respons op: “Maar nu we dus het verhaal van Noach lezen. Als God daar ‘voor de eeuwigheid’ belooft dat hij het leven op aarde niet meer zou vernietigen, waarom dan NOG een zoenoffer, waarbij God zelf vlees wordt om gemarteld te kunnen worden aan het kruis?”

  Dat Noahide/Noachidisch Verbond sluit God met de gehele mensheid. Immers, alle mensen hier op aarde stammen nu uit Noach. Alle andere geslachtslijnen uit Adam zijn vernietigd in de Grote Vloed.
  God sluit later nog meer verbonden, bijv. via Mozes en de Wet met het volk ‘Israel’. Voor het zijn weer andere specifieke beloften. Maar het offer van Noach en de offers die de Levitische priesters brachten zijn slechts heenwijzingen naar het echte Offer dat God zelf gaat brengen in de vorm van Zijn Zoon. Zie verhaal Abraham en Isaäk. Met Abraham had God ook een verbond, specifiek op die periode, het begin van de ‘uitgeroepenen’.

  En nu, 2000 jaar geleden, kwam toch eindelijke de ‘Beloofde’ Zoon die zichzelf als Offerlam zou geven zodat Gods laatste verbond in werking zou treden. Een verbond waaraan werkelijke iedereen die uit Noach is, en dat zijn wij allemaal, deel kan hebben aan dat verbond simpelweg door te geloven dat Jezus ook voor ons gestorven is. Geloven we dat niet, dan vallen we niet onder een voorgaand verbond, want die zijn allemaal buiten werking gesteld door het nieuw te aanvaarde verbond. Geen geloof in het offer van Jezus, is geen verbond met God.

  Als Jezus je Koning niet is, dan maak je ook geen deel uit van Zijn Koninkrijk (dat niet van deze wereld is, maar bovennatuurlijk) en ga je na het uittrekken van ‘de stofjas’ in de ‘vuurkorf’ / Gehenna.

 4. In Genesis 9 staat: “Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het WATER van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.”
  In 2 Petrus 3 staat: “Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
  Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het VUUR bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.” (hoofdletters van mij).
  Dus toen water, straks vuur.
  Om door het vuur heen en voor het verderf te worden bewaard, was dus Jezus’ offer nodig, ons geloof daarin en onze persoonlijk aanname van Hem als Heiland en Verlosser.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *